Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Żydowska literatura piękna w polskim repertuarze wydawniczym XX w. (edycje książkowe przekładów z języków hebrajskiego i jidysz)

2012/05/N/HS2/03112

Słowa kluczowe:

literatura żydowska literatura hebrajska literatura jidysz przekłady recepcja wydawnicza ksiązka literacka

Deskryptory:

 • HS2_4: Bibliologia i informatologia

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Monika Jaremków 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 54 615 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-15

Zakończenie projektu: 2016-03-14

Planowany czas trwania projektu: 27 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Przenośny komputer z oprogramowaniem i drukarką. Za kwotę 3 200 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Wydawnictwo Dolnośląskie jako wydawca przekładów żydowskiej literatury pięknej
  Autorzy:
  Jaremków Monika
  Czasopismo:
  Studia o Książce i Informacji (rok: 2015, tom: 34, strony: 27-39), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Status:
  Opublikowana
 2. Polskie przekłady literatury pięknej z języków hebrajskiego i jidysz jako książki (1918-1939) - rekonesans badawczy
  Autorzy:
  Monika Jaremków
  Czasopismo:
  Przekładaniec. A Journal of Literary Translation (rok: 2014, tom: 29, strony: 118-136), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/16891864PC.14.018.3003 - link do publikacji
 1. Polska czy żydowska? Tożsamość kulturowa książki literackiej na przykładzie serii wydawniczych przekładów z języków hebrajskiego i jidysz
  Autorzy:
  Monika Jaremków
  Książka:
  Kulturowa tożsamośc książki (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 99-114), Wydawca: Wydawnictwo Unwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Lwowskie międzywojenne edycje przekładów z literatury hebrajskiej i jidysz na język polski
  Autorzy:
  Jaremków Monika
  Książka:
  Kraków-Lwów. Książki XIX-XX wieku (rok: 2016, tom: XIV, strony: b.d.), Wydawca: Księgarnia Akademicka
  Status:
  Przyjęta do publikacji