Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Czy nadekspresja białka adhezji komórkowej L1 u szczurów z całkowicie przeciętym rdzeniem kręgowym wpływa na ekspresję metaloproteazy ADAM10 i powstawanie form rozpuszczalnych L1.

2012/05/N/NZ4/02241

Słowa kluczowe:

uszkodzenie rdzenia kręgowego cząsteczki adhezji komórkowej metaloproteazy rodziny ADAM plastyczność neuronalna

Deskryptory:

 • NZ4_9: Neurobiologia systemowa
 • NZ4_10: Neuroobrazowanie

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Rafał Płatek 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 100 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-25

Zakończenie projektu: 2015-01-24

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. The impact of training and neurotrophins on functional recovery after complete spinal cord transection: cellular and molecular mechanisms contributing to motor improvement IF: 2,244
  Autorzy:
  Małgorzata Skup*, Ewelina Ziemlińska, Olga Gajewska-Woźniak, Rafał Płatek, Anna Maciejewska, and Julita Czarkowska-Bauch
  Czasopismo:
  Acta Neurobiologiae Experimentalis (rok: 2014, tom: 74, strony: 121-141), Wydawca: Nencki Institute of Experimental Biology Polish Neuroscience Society
  Status:
  Opublikowana
 2. L1 overexpression in rats with complete spinal cord transection downregulates phosphacan and upregulates synaptophysin, GAP43 and Adcy1 expression IF: 2,244
  Autorzy:
  Płatek R., Grycz K., Więckowska A., Czarkowska-Bauch J., Kügler S., Schachner M., Skup M.
  Czasopismo:
  Acta Neurobiologiae Experimentalis (rok: 2013, tom: 73 (Supl. 1), strony: 34-35), Wydawca: Nencki Institute of Experimental Biology Polish Neuroscience Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Chronic L1 overexpression causes widespread changes in expression of molecules engaged in neuronal plasticity Adcy1, GAP-43 and synaptophysin, but not in ADAM10 - L1 shedding metalloprotease in rats with complete spinal cord transection
  Autorzy:
  Płatek R., Więckowska A., Grycz K., Czarkowska-Bauch J., Kügler S., Skup M.
  Konferencja:
  2014 Annual Meeting of Society for Neuroscience (rok: 2014, ), Wydawca: Society for Neuroscience
  Data:
  konferencja 15-19 listopada
  Status:
  Opublikowana