Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ lokalnej struktury i uporządkowania chemicznego na własności magnetyczne nanostrukturyzowanych stopów FePd domieszkowanych surfaktantami

2012/05/B/ST8/01818

Słowa kluczowe:

nanostrukturyzacja cienkowarstwowe stopy FePd struktura L10 oddziaływania nadsubtelne anizotropia magnetyczna surfaktanty

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_4: Cienkie warstwy

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marta Wolny-Marszałek 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 636 050 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-07

Zakończenie projektu: 2016-12-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Detektor do spektroskopii CEMS. Za kwotę 11 000 PLN
 2. Komputer z akcesoriami (np. dodatkowy dysk twardy, zewnętrzny monitor). Za kwotę 5 000 PLN
 3. Piła diamentowa. Za kwotę 20 000 PLN
 4. Układ pompujący (pompa rotacyjna oraz turbomolekularna) do wytwarzania wysokiej próżni. Za kwotę 50 000 PLN
 5. Przyrząd do szybkiego wygrzewania - Rapid Thermal Annealing. Za kwotę 100 500 PLN
 6. Częstościomierz. Za kwotę 7 500 PLN
 7. Plazma Cleaner. Za kwotę 53 000 PLN
 8. Zasilacz. Za kwotę 6 000 PLN
 9. Laser posiewający.
 10. Oprogramowanie do opracowania i analizy danych pomiarów. Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Structural ordering of laser-processed FePdCu thin alloy films IF: 2,999
  Autorzy:
  Marcin Perzanowski, Michal Krupinski, Arkadiusz Zarzycki, Yevhen Zabila, Marta Marszalek
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2015, tom: 646, strony: 773-779), Wydawca: http://www.elsevier.com/locate/jalcom
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2015.05.190 - link do publikacji
 2. Influence of surface topography on RBS measurements: case studies of [Cu/Fe/Pd] multilayers and FePdCu alloys nanopatterned by self-assembly IF: 1,581
  Autorzy:
  M. Krupinski, M. Perzanowski, Y. Zabila, A. Zarzycki and M. Marszalek
  Czasopismo:
  Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (rok: 2017, tom: 8, strony: 015004(8pp)), Wydawca: IOPScience
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Determination of grain shape of laser-irradiated FePdCu thin alloy films IF: 2,112
  Autorzy:
  Marcin Perzanowski, Michal Krupinski, Arkadiusz Zarzycki, Yevhen Zabila, Marta Marszalek
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2014, tom: 302, strony: 129-133), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2013.09.157 - link do publikacji
 4. Ordered FePdCu nanoisland arrays made by templated solid-state dewetting IF: 3,821
  Autorzy:
  M. Krupinski, M. Perzanowski, A. Zarzycki, Y. Zabila and M. Marszałek
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2015, tom: 26, strony: 425301(10pp)), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0957-4484/26/42/425301 - link do publikacji
 5. Structural and magnetic properties of Cu-alloyed FePd films IF: 2,002
  Autorzy:
  A.Polit, D.Makarov, C.Brombacher, M.Krupinski, M.Perzanowski, Y.Zabila, M. Albrecht, M.Marszałek
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2015, tom: 381, strony: 316-321), Wydawca: Elsevier B.V
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2015.01.017 - link do publikacji