Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie wpływu izotiocyjanianów na właściwości cytostatyczne i cytotoksyczne 5-fluorouracylu w komorkach nowotworowych in vitro.

2012/05/N/NZ5/02634

Słowa kluczowe:

5-fluorouracyl izotiuocyjaniany leki przeciwnowotworowe synergizm

Deskryptory:

 • NZ5_7: Leczenie chorób człowieka
 • NZ3_3: Apoptoza

Panel:

NZ5 - Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt: przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów

Jednostka realizująca:

Narodowy Instytut Leków

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Małgorzata Milczarek 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 100 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-27

Zakończenie projektu: 2015-03-26

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. Autophagic cell death and premature senescence: New mechanism of 5-fluorouracil and sulforaphane synergistic anticancer effect in MDA-MB-231 triple negative breast cancer cell line IF: 3,6
  Autorzy:
  Małgorzata Milczarek, Katarzyna Wiktorska, Lidia Mielczarek, Mirosława Koronkiewicz, Aleksandra Dąbrowska, Katarzyna Lubelska, Dariusz Matosiuk, Zdzisław Chilmonczyk
  Czasopismo:
  Food and Chemical Toxicology (rok: 2018, tom: 111, strony: 44934), Wydawca: Food and Chemical Toxicology
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
 2. THE COMPARISON OF INDIRECT AND DIRECT TOXICITY TESTS IN THE ASSESSMENT OF DRUG INTERACTIONS IF: 3,4
  Autorzy:
  Lidia Śliwka; Katarzyna Wiktorska, Piotr Suchocki, Szymon Mielczarek, Małgorzata Milczarek, Katarzyna Lubelska, Tomasz Cierpiał, Piotr Kiełbasiński, Anna Jaromin, Anna Flis, Zdzisław Chilmonczyk
  Czasopismo:
  PLoS One (rok: 2016, tom: 11(5):e0155772, strony: brak), Wydawca: -
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0155772 - link do publikacji
 1. Potęgowanie aktywności przeciwnowotworowej 5-fluorouracylu przez sulforafan w komórkach raka jelita grubego i raka sutka
  Autorzy:
  M. Milczarek, K. Wiktorska, K. Lubelska, L. Śliwka, D. Matosiuk, Z. Chilmonczyk
  Konferencja:
  III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców "Per scientiam ad salutem aegroti" (rok: 2014, ), Wydawca: Samorząd Doktorantów
  Data:
  konferencja 9-10.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Synergic and additive types of interaction between 5-fluorouracil and 2-oxohexyl isothiocyanate in concurrent treatment in breast cancer cells and not in colon cancer cells
  Autorzy:
  M. Milczarek, K. Wiktorska, K. Lubelska, L. Śliwka, D. Matosiuk, Z. Chilmonczyk
  Konferencja:
  1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics (rok: 2014, ), Wydawca: Acta Biochemica Polonica
  Data:
  konferencja 09-12.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Comparison of combined effects of 5-fluorouracil and allysin after concurrent treatment in colon and breast cancer cells lines.
  Autorzy:
  Milczarek M., Wiktorska K., Lubelska K., Śliwka L., Matosiuk D., Chilmonczyk Z.
  Konferencja:
  The Ninth Multidisciplinary Conference on Drug Research (rok: 2014, ), Wydawca: brak
  Data:
  konferencja 12-14.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. The mechanism of synergism between 5-fluorouracil and 2-oxohexyl isothiocyanate in the colon cancer cell line HT-29
  Autorzy:
  M. Milczarek, K. Wiktorska, K. Lubelska, L. Śliwka, D. Matosiuk, Z. Chilmonczyk
  Konferencja:
  Ninth International Conference of Anticancer Research (rok: 2014, ), Wydawca: International Institute of Anticancer Research
  Data:
  konferencja 06-10.10. 2014
  Status:
  Opublikowana
 5. 9.Autofagiczna śmierć komórki i starzenie przyspieszone –mechanizmy synergistycznego oddziaływania 5-fluorouracylu i sulforafanu w linii komórkowej raka sutka MDA-MB-231
  Autorzy:
  M. Milczarek, K. Wiktorska, L. Mielczarek, A. Dąbrowska, K. Lubelska, D. Matosiuk, Z. Chilmonczyk
  Konferencja:
  XXIII Naukowy Zjazd PTFarm (rok: 2017, ), Wydawca: PTFarm
  Data:
  konferencja 19-22.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Potęgowanie cytotoksyczności 5-fluorouracylu przez sulforafan w komórkach nowotworowych
  Autorzy:
  M. Milczarek, K. Wiktorska, K. Lubelska, L. Śliwka, D. Matosiuk, Z. Chilmonczyk
  Konferencja:
  V Lubelskie Sympozjum Doktorantów Nauk Farmaceutycznych (rok: 2014, ), Wydawca: LTWNF
  Data:
  konferencja 13.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Sulforaphane analogues - new perspectives in cancer treatment ?
  Autorzy:
  19.K. Wiktorska, K. Lubelska, L. Śliwka, M.Milczarek, P. Krug, T. Cierpiał, P. Kiełbasiński, P.Suchocki, M.Mazur, Z. Chilmonczyk
  Konferencja:
  The Ninth Multidisciplinary Conference on Drug Research (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Farmaceutyczny
  Data:
  konferencja 15-19.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 8. SELECTIVE, SYNERGIC AND ADDITIVE INTERACTION TYPES BETWEEN 5-FLUOROURACIL AND 2-OXOHEXYL ISOTHIOCYANATE AFTER SEQUENTIAL TREATMENT IN COLON CANCER CELL LINES
  Autorzy:
  Milczarek M., Wiktorska K., Lubelska K., Śliwka L., Matosiuk D., Chilmonczyk Z.
  Konferencja:
  ESMO 16th World Congress on Gastrointestinal Cancer (rok: 2014, ), Wydawca: Annals of Oncology
  Data:
  konferencja 25-28.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 9. The mechanism of synergic interaction between sulforaphane and 5-fluorouracil in the breast cell line MDA-MB-231
  Autorzy:
  M.Milczarek, K. Wiktorska, L. Śliwka, K. Lubelska, D. Matosiuk, Z. Chilmonczyk
  Konferencja:
  The Ninth Multidisciplinary Conference on Drug Research (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Farmaceutytczny
  Data:
  konferencja 15-19.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 10. Wpływ nowej pochodnej sulforafanu - izotiocyjanianu 2-oksoheptylu na aktywność przeciwnowotworową 5-fluorouracylu w komórkach raka sutka i jelita grubego
  Autorzy:
  Milczarek M., Wiktorska K., Lubelska K., Śliwka L., Matosiuk D., Chilmonczyk Z.
  Konferencja:
  II Studencka Konferencja Biologii Medycznej: Biofuzje. (rok: 2014, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 23-25.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 11. p-21 mediated synergic cytostatic effects of combined treatment with 5-fluorouracil and sulforaphane
  Autorzy:
  M.Milczarek, K. Wiktorska, K. Lubelska, L. Śliwka, D. Matosiuk, Z. Chilmonczyk
  Konferencja:
  VII Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2015, ), Wydawca: PTBI,PTCM
  Data:
  konferencja 17-19.09.2015
  Status:
  Opublikowana