Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie zjawisk i obiektów przestrzennych oraz relacji między nimi z wykorzystaniem ontologii i sieci semantycznych dla potrzeb gospodarki przestrzennej

2012/05/B/HS4/04197

Słowa kluczowe:

modelowanie informacji geograficznej semantyczny internet

Deskryptory:

 • HS4_14: Gospodarka przestrzenna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Adam Iwaniak 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 331 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-22

Zakończenie projektu: 2016-02-21

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Ontology Driven Analysis of Spatio-temporal Phenomena, Aimed At Spatial Planning And Environmental Forecasting
  Autorzy:
  A. Iwaniak, J. Łukowicz, M. Strzelecki, and I. Kaczmarek
  Czasopismo:
  International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (rok: 2013, tom: XL-7/W2, strony: 119-124), Wydawca: International Society of Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5194/isprsarchives-XL-7-W2-119-2013 - link do publikacji
 2. Modelowanie dynamicznych zjawisk w planowaniu przestrzennym z wykorzystaniem ontologii formalnych
  Autorzy:
  Łukowicz J., Iwaniak A., Strzelecki M., Kaczmarek I.,
  Czasopismo:
  Roczniki Geomatyki (rok: 2014, tom: 12, strony: 81-91), Wydawca: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
  Status:
  Opublikowana
 3. Semantic metadata for heterogeneous spatial planning documents
  Autorzy:
  Iwaniak A., Kaczmarek I., Łukowicz J., Strzelecki M., Coetzee S., Paluszyński W.
  Czasopismo:
  ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (rok: 2016, tom: IV-4/W1, strony: 27-36), Wydawca: Copernicus GmbH (Copernicus Publications) on behalf of the ISPRS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5194/isprs-annals-IV-4-W1-27-2016 - link do publikacji
 4. Supporting spatial data harmonization process with the use of ontologies and semantic web technologies
  Autorzy:
  Strzelecki M., Iwaniak A., Łukowicz J., Kaczmarek I.,
  Czasopismo:
  International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (rok: 2013, tom: XL-7/W2, strony: 231-236), Wydawca: International Society of Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5194/isprsarchives-XL-7-W2-119-2013 - link do publikacji
 5. Enriching and improving the quality of linked data with GIS IF: 0,83
  Autorzy:
  Iwaniak A., Kaczmarek I., Strzelecki M., Łukowicz J., Jankowski P.,
  Czasopismo:
  Open Geosciences (rok: 2016, tom: 8, strony: 323–336), Wydawca: DE GRUYTER OPEN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/geo-2016-0020 - link do publikacji
 6. Publikowanie danych przestrzennych jako Linked Open Data
  Autorzy:
  Iwaniak, A; Kaczmarek, I; Strzelecki, M; Łukowicz, J
  Czasopismo:
  Roczniki Geomatyki (rok: 2014, tom: 12, strony: 67-79), Wydawca: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
  Status:
  Opublikowana
 1. Sharing and Coordinating SDIs in the Age of Crowdsourcing and Mobile Technologies
  Autorzy:
  Coetzee S., Harvey F., Iwaniak A., Cooper K.A.,
  Konferencja:
  26th International Cartographic Conference (rok: 2013, ), Wydawca: Edited by Manfred F. Buchroithner representing an editorial group of Manfred F. Buchroithner, Nikolas Prechtel, Dirk Burghardt, Karsten Pippig, and Benjamin Schröter on behalf of the International Cartographic Association
  Data:
  konferencja 25-30.08
  Status:
  Opublikowana
 2. Opening SDI Metadata for Linked Open Data
  Autorzy:
  Iwaniak A., Łukowicz J., Strzelecki M., Kaczmarek I.,
  Konferencja:
  Workshop on Linked Open Data Acitivities, Ideas and Practices (rok: 2014, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 1,07
  Status:
  Opublikowana
 3. Little Steps Towards Big Goals. Using Linked Data to Develop Next Generation Spatial Data Infrastructures ( aka SDI 3.0)
  Autorzy:
  Francis Harvey, Jim Jones, Simon Scheider, Adam Iwaniak, Iwona Kaczmarek, Jaromar Lukowicz and Marek Strzelecki
  Konferencja:
  The 17th AGILE International Conference on Geographic Information Science (rok: 2014, ), Wydawca: Huerta, Schade, Granell (Eds): Connecting a Digital Europe through Location and Place . Proceedings of the AGILE'201 4 International Conference on Geographic Information Science, Castellón , June
  Data:
  konferencja 3-6.06
  Status:
  Opublikowana
 4. From Snapshots to Processes Description – Spatiotemporal Modelling using RDF Datasets and Formal Ontologies
  Autorzy:
  Łukowicz J., Iwaniak A.,
  Konferencja:
  The 18th AGILE International Conference on Geographic Information Science. Geographic Information Science as an Enabler of Smarter Cities and Communities (rok: 2015, ), Wydawca: Association of Geographic Information Laboratories for Europe (AGILE). Editors: Fernando Bacao, Maribel Yasmina Santos, Marco Painho
  Data:
  konferencja 9-12.06
  Status:
  Opublikowana
 5. Semantic metadata for spatial planning documents
  Autorzy:
  Kaczmarek I., Łukowicz J., Iwaniak A., Strzelecki M.,
  Konferencja:
  16th AGILE Conference on Geographic Information Science (rok: 2013, ), Wydawca: Association of Geographic Information Laboratories for Europe (AGILE)
  Data:
  konferencja 14-17.05
  Status:
  Opublikowana