Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Proinnowacyjne systemy wynagradzania we współczesnych organizacjach

2012/05/N/HS4/00333

Słowa kluczowe:

wynagradzanie innowacyjność motywowanie do innowacyjności

Deskryptory:

  • HS4_9: Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Barbara Sajkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 99 646 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-29

Zakończenie projektu: 2015-03-28

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony