Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Skala i determinanty międzysektorowej realokacji pracowników w latach 1995-2014

2012/05/E/HS4/01506

Słowa kluczowe:

realokacja zasobów pracy model dopasowań optymalne tempo transformacji

Deskryptory:

 • HS4_9: Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace
 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy);

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Stanisław Cichocki 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA BIS 1 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 387 260 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-07

Zakończenie projektu: 2017-03-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Oprogramowanie (5 szt.). Za kwotę 2 442 PLN
 2. Stanowiska robocze wysokiej mocy obliczeniowej (2 szt.). Za kwotę 11 000 PLN
 3. Wydajny komputer przenośny (3 szt.). Za kwotę 11 429 PLN
 4. Peryferia. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Cyclical trend of labor reallocation: transition and structural change IF: 0,62
  Autorzy:
  Stanisław Cichocki, Joanna Tyrowicz, Lucas van der Velde
  Czasopismo:
  Eastern European Economics (rok: 2017, tom: 55, strony: 543-556), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/00128775.2017.1381027 - link do publikacji
 2. Czynniki wpływające na czas poszukiwania pierwszego zatrudnienia
  Autorzy:
  Tomasz Zgrzywa, Joanna Tyrowicz, Stanisław Cichocki
  Czasopismo:
  Gospodarka Narodowa (rok: 2017, tom: 292, strony: 31-56), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.33119/GN/100732 - link do publikacji
 3. Labour market flows in Poland – did the determinants change? IF: 0,84
  Autorzy:
  Stanisław Cichocki, Joanna Siwińska-Gorzelak
  Czasopismo:
  Acta Oeconomica (rok: 2020, tom: na, strony: na), Wydawca: Akademiai Kiado
  Status:
  Złożona
 4. Wage inequality and structural change IF: 1,648
  Autorzy:
  Joanna Tyrowicz, Magdalena Smyk
  Czasopismo:
  Social Indicators Research (rok: 2018, tom: 141, strony: 503-538), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 5. Labor reallocation and demographics IF: 1,236
  Autorzy:
  Joanna Tyrowicz, Lucas van der Velde
  Czasopismo:
  Journal of Comparative Economics (rok: 2018, tom: 46, strony: 381-412), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jce.2017.12.003 - link do publikacji
 6. Effects of Labor Reallocation on Productivity and Inequality - Insights from Studies on Tranistion IF: 2,091
  Autorzy:
  Joanna Tyrowicz, Lucas van der Velde, Jan Svejnar
  Czasopismo:
  Journal of Economic Surveys (rok: 2016, tom: na, strony: na), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/joes.12167 - link do publikacji
 7. Modelling labor reallocation during Polish transition: a search-and-matching approach
  Autorzy:
  Stanisław Cichocki, Paweł Kopiec
  Czasopismo:
  Bank i Kredyt (rok: 2017, tom: 48, strony: 557-570), Wydawca: Narodowy Bank Polski
  Status:
  Opublikowana