Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ warunków środowiskowych na stan i kondycję populacji kani rudej Milvus milvus

2012/05/B/NZ9/03438

Słowa kluczowe:

ptak drapieżny ekologia ochrona gatunkowa

Deskryptory:

 • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Grzegorz Maciorowski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 397 417 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-04

Zakończenie projektu: 2016-02-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. System rejestracji danych do urządzeń data logger (30 nadajników telemetrycznych GPS) (30 szt.). Za kwotę 180 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. System śledzenia ptaków oparty na odbiorniku GPS i nadajniku GSM
  Autorzy:
  Maria Urbańska, Henryk Gierszal, Grzegorz Maciorowski, Tadeusz Mizera, Piotr Tryjanowski
  Czasopismo:
  Przegląd Telekomunikacyjny (rok: 2015, tom: 4, strony: 457-460), Wydawca: Sigma-Not
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/59.2015.4.87 - link do publikacji
 2. Występowanie i ochrona kani czarnej Milvus migrans w zachodniej Wielkopolsce
  Autorzy:
  Grzegorz Maciorowski
  Czasopismo:
  Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 19. Zeszyt 53 / 4 / 2017 (rok: 2017, tom: 53 / 4, strony: 92-99), Wydawca: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Lenej w Rogowie
  Status:
  Opublikowana
 3. Lack of long-term changes in the breeding numbers of rare raptors; an example of the IF: 1,472
  Autorzy:
  Grzegorz Maciorowski, Piotr Zduniak, Marcin Bocheński, Maria Urbańska, Paulina Król, Michał Polakowski
  Czasopismo:
  Journal of Ornithology (rok: 2020, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 4. Autumn migration of immature Red Kites Milvus milvus from a central IF: 1,023
  Autorzy:
  Grzegorz MACIOROWSKI, Jakub KOSICKI, Michał POLAKOWSKI, Maria URBAŃSKA, Piotr ZDUNIAK, Piotr TRYJANOWSKI
  Czasopismo:
  Acta Ornithologica (rok: 2019, tom: 54, strony: 45-50), Wydawca: Museum & Institute of Zoology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3161/00016454AO2019.54.1.004 - link do publikacji
 5. WYSTĘPOWANIE, ZAGROŻENIA I OCHRONA KANI RUDEJ MILVUS MILVUS W ZACHODNIEJ WIELKOPOLSCE
  Autorzy:
  Grzegorz Maciorowski, Maria Urbańska
  Czasopismo:
  Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej (rok: 2013, tom: 15, Zeszyt 36/3, strony: 239-246), Wydawca: Leśny Zakład Doświadczalny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie
  Status:
  Opublikowana