Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie eksperymentalne udziału społecznego w podejmowaniu decyzji planistycznych z wykorzystaniem internetowego systemu informacji geograficznej

2012/05/B/HS4/03850

Słowa kluczowe:

systemy informacji geograficznej partycypacja społeczna usługi internetowe interakcja czlowiek-komputer planowanie przestrzenne zarządzanie środowiskiem

Deskryptory:

 • HS4_14: Gospodarka przestrzenna
 • ST10_15: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja
 • ST6_9: Interakcja człowiek – komputer, rozpoznawanie i synteza mowy, przetwarzanie języka naturalnego

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Piotr Jankowski 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 572 780 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-21

Zakończenie projektu: 2017-03-20

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer typu laptop (2 szt.). Za kwotę 9 000 PLN
 2. Projektor. Za kwotę 3 000 PLN
 3. Dyktafon (2 szt.). Za kwotę 1 131 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. GEO-QUESTIONNAIRE: A SPATIALLY EXPLICIT METHOD FOR ELICITING PUBLIC PREFERENCES, BEHAVIOURAL PATTERNS, AND LOCAL KNOWLEDGE – AN OVERVIEW
  Autorzy:
  Michał Czepkiewicz, Piotr Jankowski, Zbigniew Zwoliński
  Czasopismo:
  QUAESTIONES GEOGRAPHICAE (rok: 2018, tom: 37(3), strony: 177-190), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/quageo-2018-0033 - link do publikacji
 2. Geo-questionnaires in urban planning: recruitment methods, participant engagement, and data quality IF: 2,224
  Autorzy:
  Michał Czepkiewicz, Piotr Jankowski, Marek Młodkowski
  Czasopismo:
  Cartography and Geographic Information Science (rok: 2016, tom: Special Issue, strony: 44578), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/15230406.2016.1230520 - link do publikacji
 3. PARTICIPATION IN PUBLIC CONSULTATIONS ON SPATIAL PLANNING DOCUMENTS. THE CASE OF POZNAŃ CITY
  Autorzy:
  Tomasz Kaczmarek, Michał Wójcicki
  Czasopismo:
  QUAESTIONES GEOGRAPHICAE (rok: 2016, tom: 35(2), strony: 71-81), Wydawca: Institute of Geography, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/quageo-2016-0016 - link do publikacji
 4. Projektowanie zorientowane na użytkownika oraz metody zwinnego programowania w procesie tworzenia geoportalu wspierającego partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym
  Autorzy:
  Marek Młodkowski, Dariusz Walczak, Piotr Jankowski
  Czasopismo:
  Roczniki Geomatyki (rok: 2016, tom: XIV, strony: 5(75): 597–608), Wydawca: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
  Status:
  Opublikowana
 5. Analizy przestrzenne w badaniach nad jakością życia w miastach
  Autorzy:
  Michał Czepkieiwcz, Piotr Jankowski
  Czasopismo:
  RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY (rok: 2015, tom: LXXVII, strony: 101-117), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/rpeis.2015.77.1.6 - link do publikacji
 6. Evaluating the Scalability of Public Participation in Urban Land Use Planning: A comparison of Geoweb methods with face-to-face meetings IF: 1,527
  Autorzy:
  Piotr Jankowski, Michał Czepkiewicz, Marek Młodkowski, Zbigniew Zwoliński, Michał Wójcicki
  Czasopismo:
  Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science (rok: 2017, tom: 0(0), strony: 44584), Wydawca: SAGE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/2399808317719709 - link do publikacji
 7. Geo-questionnaire: A Method and Tool for Public Preference Elicitation in Land Use Planning IF: 2,252
  Autorzy:
  Piotr Jankowski; Michał Czepkiewicz ; Marek Młodkowski; Zbigniew Zwoliński
  Czasopismo:
  TRANSACTIONS IN GIS (rok: 2015, tom: 20(6), strony: 903–924), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/tgis.12191 - link do publikacji
 1. Eliciting residents' preferences for urban function change using online geoquestionnaires
  Autorzy:
  Michał Czepkiewicz · Marek Młodkowski · Zbigniew Zwoliński · Piotr Jankowski
  Konferencja:
  18th AGILE conference on Geographic Information Science (rok: 2015, ), Wydawca: 18th AGILE conference on Geographic Information Science
  Data:
  konferencja 09-12.06.2015
  Status:
  Opublikowana