Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania biodeterioracji obiektów zabytkowych na podstawie analizy lotnych związków organicznych emitowanych przez grzyby pleśniowe

2012/05/B/HS2/04094

Słowa kluczowe:

biodeterioracja mikrobiologiczne lotne związki organiczne obiekty zabytkowe GC MS

Deskryptory:

 • HS2_9: Konserwatorstwo
 • ST5_13: Chemia środowiska
 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Tomasz Sawoszczuk 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 500 620 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-30

Zakończenie projektu: 2016-10-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. The detection of active moulds on historical silk by the means of the HS-SPME-GC-MS method IF: 1,299
  Autorzy:
  Tomasz Sawoszczuk, Justyna Syguła - Cholewińska, Julio M. del Hoyo-Meléndez
  Czasopismo:
  Textile Research Journal (40 pkt. na liście ministerialnej) (rok: 2016, tom: brak, strony: 21), Wydawca: SAGE journals
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Optimization of headspace solid phase microextraction for the analysis of microbial volatile organic compounds emitted by fungi: application to historical objects. IF: 4,169
  Autorzy:
  Tomasz Sawoszczuk, Justyna Syguła Cholewińska, Julio M. del Hoyo-Meléndez
  Czasopismo:
  Journal of Chromatography A (rok: 2015, tom: 1409, strony: 30-45), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chroma.2015.07.059 - link do publikacji
 3. Application of solid-phase microextraction with gas chromatography and massspectrometry for the early detection of active moulds on historical woollen objects IF: 2,74
  Autorzy:
  Tomasz Sawoszczuk, Justyna Syguła-Cholewińska, Julio M. del Hoyo-Meléndez
  Czasopismo:
  Journal of Separation Science (rok: 2016, tom: brak, strony: 11 stron), Wydawca: Wiley Online Library
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1002/jssc.201601018 - link do publikacji
 4. MODERN METHODS FOR THE MONITORING OF MICROBIAL RISK IN ARCHIVES AND MUSEUMS
  Autorzy:
  Justyna Syguła Cholweińska, Tomasz Sawoszczuk
  Czasopismo:
  Towaroznawcze Problemy Jakości (rok: 2015, tom: brak, strony: 44942), Wydawca: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. MODERN METHODS FOR THE MONITORING OF MICROBIAL RISK IN ARCHIVES AND MUSEUMS
  Autorzy:
  Justyna Syguła Cholweińska, Tomasz Sawoszczuk
  Czasopismo:
  Polish Journal of Commodity Science (rok: 2016, tom: 48, nr 3,2016, strony: 126-136), Wydawca: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
  Status:
  Opublikowana
 6. Application of HS-SPME-GC-MS method for the detection of active moulds on historical parchment IF: 3,125
  Autorzy:
  Tomasz Sawoszczuk, Justyna Syguła - Cholewińska, Julio M. del Hoyo-Meléndez
  Czasopismo:
  Analytical & Bioanalytical Chemistry (rok: 2016, tom: brak, strony: 24), Wydawca: Springer Link
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 7. Wczesna detekcja aktywności pleśni powodujących biodeteriorację obiektów na podłożu papierowym w oparciu o analizę mikrobiologicznych lotnych związków organicznych
  Autorzy:
  Tomasz Sawoszczuk
  Czasopismo:
  Notes Konserwatorski (rok: 2016, tom: 18, strony: 103-128), Wydawca: Wydawnictwo Biblioteki Narodowej w Warszawie
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. React on Time! Application od SPME-GC-MS techniques for an early detection of active moulds on woollen historical objects
  Autorzy:
  Tomasz Sawoszczuk , Justyna Syguła - Cholewińska, Julio M. del Hoyo-Meléndez
  Konferencja:
  Fourth Interational Congress Chemistry for Cultural Heritage (rok: 2016, ), Wydawca: Royal Institute for Cultural Heritage
  Data:
  konferencja 6-8.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Detection of moulds on hitorical objects by means of the HS-SPME-GC-MS method
  Autorzy:
  Tomasz Sawoszczuk, Justyna Syguła - Cholewińska, Julio M. del Hoyo-Meléndez
  Konferencja:
  12th International Conference, Indoor Air Quality in heritage and historic environments (rok: 2016, ), Wydawca: Thinktank, Birmingham
  Data:
  konferencja 3-4 marzec 2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Detekcja aktwyności pleśni powodujących biodeteriorację pergminu na podstawie analizy mikrobiologicznych lotnych związków organicznych
  Autorzy:
  Tomasz Sawoszczuk, Justyna Syguła Cholewińska
  Konferencja:
  Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków XV (rok: 2015, ), Wydawca: Centrum Nauk Biologiczno Technicznych Uniwersytetu Warszawskiego
  Data:
  konferencja 3-4 grudnia 2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Identification of microbial volatile organic compounds emitted by moulds infesting objects made of cellulose
  Autorzy:
  Tomasz Sawoszczuk, Justyna Syguła Cholewińska
  Konferencja:
  Third International Congress on Chemistry for Cultural Heritage (rok: 2014, ), Wydawca: Academy of Fine Arts
  Data:
  konferencja 1-5 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 5. Volatile metabolites produced by two fungal species that cause paper deterioration
  Autorzy:
  Justyna Syguła Cholewińska, Tomasz Sawoszczuk
  Konferencja:
  XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Data:
  konferencja 3-5 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 6. Identyfication of volatile organic compounds emitted by selected species of moulds growing on silk
  Autorzy:
  Tomasz Sawoszczuk, Justyna Syguła Cholewińska, Julio M. del Hoyo-Meléndez
  Konferencja:
  1st International Conference Science and Engineering in Arts, Heritage and Archaeology (rok: 2015, ), Wydawca: University College of London
  Data:
  konferencja 14-15 July 2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Zastosowanie analizy mikrobiologicznych lotnych związków organicznych do detekcji aktywności pleśni powodujących biodeteriorację tkanin jedwabnych
  Autorzy:
  Tomasz Sawoszczuk, Justyna Syguła - Cholewińska
  Konferencja:
  Interdyscyplinarne badania tkanin zabytkowych ze zbiorów krakowskich kościołów i klasztorów (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Papieski im. JPII
  Data:
  konferencja 23.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Zastosowanie analizy mikrobiologicznych lotnych związków organicznych do detekcji aktywności pleśni stanowiących zagrożenie dla obiektów zabytkowych
  Autorzy:
  Tomasz Sawoszczuk, Justyna Syguła Cholewińska, Julio M. del Hoyo-Meléndez
  Konferencja:
  Nauki Ścisłe i Zabytki (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 25 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Zastosowanie analizy mikrobiologicznych lotnych związków organicznych do wykrywania aktywności pleśni stanowiących zagrożenie dla obiektów zabytkowych
  Autorzy:
  Tomasz Sawoszczuk, Justyna Syguła - Cholewińska, Julio M. del Hoyo-Meléndez
  Konferencja:
  Nauki Ścisłe i Zabytki (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 25.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Analysis of microbial quality of air in the selected facilities of the National Museum in Cracow
  Autorzy:
  Tomasz Sawoszczuk, Justyna Syguła - Cholewińska, Janusz Czop
  Książka:
  Analysis of microbial quality of air in the selected facilities of the National Museum in Cracow (rok: 2015, tom: bd, strony: 20455), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 2. Analysis of microbial quality of air in the selected facilities of the National Museum in Cracow
  Autorzy:
  Tomasz Sawoszczuk, Justyna Syguła Cholewińska, Janusz Czop
  Książka:
  Analysis of microbial quality of air in the selected facilities of the National Museum in Cracow (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Przyjęta do publikacji