Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyznaczenie modelu profilu czynników wpływających na poziom jakości obsługi klienta niepełnosprawnego w warunkach zrównoważonego rozwoju na przykładzie administracji publicznej województwa śląskiego

2012/05/B/HS4/01144

Słowa kluczowe:

jakość ocena jakości klient osoba niepełnosprawna analiza czynnikowa

Deskryptory:

 • HS4_11: Warunki i jakość życia, dochody, ubóstwo
 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania
 • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Radosław Wolniak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 80 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-25

Zakończenie projektu: 2017-02-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (23)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (8)
 1. Czynniki jakości związane z barierami architektonicznymi obsługi klienta niepełnosprawnego w urzędzie miejskim w Siemianowicach Śląskich
  Autorzy:
  Wolniak R.
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas (rok: 2014, tom: 2, strony: 289-306), Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
  Status:
  Opublikowana
 2. Funkcjonowanie e-administracji z perspektywy osób niepełnosprawnych na przykładzie urzędu miejskiego w Gliwicach
  Autorzy:
  Wolniak R.
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie (rok: 2015, tom: 83, strony: 359-368), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana
 3. Ocena funkcjonowania e-administracji w Dąbrowie Górniczej z punktu widzenia osób niepełnosprawnych
  Autorzy:
  Wolniak R.
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie (rok: 2015, tom: 82, strony: 369-383), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana
 4. The analysis of architectural barriers in Pszczyna Municipial Office from disable person point of view
  Autorzy:
  Wolniak R.
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie (rok: 2016, tom: 87, strony: 429-441), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana
 5. An analysis of the quality of services provided by Sosnowiec Municipial office from the point of view of disabled clients
  Autorzy:
  Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., Zasadzień M,
  Czasopismo:
  The Annals of the University of Bucharest, Economic and Administrative Series (rok: 2015, tom: 9, strony: 107-118), Wydawca: University of Bucharest
  Status:
  Opublikowana
 6. Satysfakcja osób niepełnosprawnych z usług publicznych na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bytomiu
  Autorzy:
  Wolniak R.
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie (rok: 2015, tom: 83, strony: 715-724), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana
 7. The problems of e-goverment functioning in municipial office in Dąbrowa Górnicza from persons with disability point of view
  Autorzy:
  Wolniak R.
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas (rok: 2015, tom: 3, strony: 175-187), Wydawca: Humanitas Sosnowiec
  Status:
  Opublikowana
 8. Wybrane aspekty postrzegania potrzeb osób niepełnosprawnych przez pracowników urzędów miejskich w województwie śląskim
  Autorzy:
  Wolniak R.
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie (rok: 2016, tom: 92, strony: 421-441), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana
 9. Zalety korzystania z e-administracji z punktu widzenia osób niepełnosprawnych na przykładzie urzędu miejskiego w Katowicach
  Autorzy:
  Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.
  Czasopismo:
  Systemy Wspomagania Inżynierii Produkcji (rok: 2017, tom: 6, strony: 256-265), Wydawca: Panova
  Status:
  Opublikowana
 10. Improvement of Services for People with Disabilities 1 by Public Administration in Silesian province Poland IF: 2,592
  Autorzy:
  Radosław Wolniak, Bożena Skotnicka-Zasadzień
  Czasopismo:
  Sustainability (rok: 2020, tom: -, strony: -), Wydawca: -
  Status:
  Złożona
 11. Benefits of the use of e-administration for disabled person
  Autorzy:
  Wolniak R.
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie (rok: 2017, tom: 105, strony: 581-595), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.29119/1641-3466.2017.105.44 - link do publikacji
 12. Jakość oczekiwana a jakość postrzegana barier architektonicznych w urzędach miejskich w ocenie klienta niepełnosprawnego
  Autorzy:
  Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.
  Czasopismo:
  Systemy Wspomagania Inżynierii Produkcji (rok: 2016, tom: 2, strony: 382-391), Wydawca: P. A. nova S. A.
  Status:
  Opublikowana
 13. The perception of the problems of disabled people by employees of municipial offices in the silesian province
  Autorzy:
  141.Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., Zasadzień M.
  Czasopismo:
  The Annals University of Bucarest. Economic and Administratives Series (rok: 2016, tom: 10, strony: 77-90), Wydawca: University of Bucarest
  Status:
  Opublikowana
 14. Wpływ preferowanej formy komunikacji na zadowolenie klienta niepełnosprawnego z e-administracji
  Autorzy:
  Wolniak R.
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie (rok: 2016, tom: 93, strony: 493-504), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana
 15. Analiza postrzegania przez klienta niepełnosprawnego barier architektonicznych na przykładzie urzędu miejskiego w Siemianowicach Ślaskich
  Autorzy:
  Wolniak R.
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie (rok: 2014, tom: 71, strony: 327-343), Wydawca: Politechnika Śląśka
  Status:
  Opublikowana
 16. Factors related to architectural barriers quality of customer with disability service in Siemianowice city offices
  Autorzy:
  Wolniak R.
  Czasopismo:
  The Annals of the University of Bucharest, Economic and Administrative Series (rok: 2014, tom: vol 8, strony: 35-45), Wydawca: University of Bucharest
  Status:
  Opublikowana
 17. Ocena barier architektonicznych w UM województwa śląskiego przez osoby niepełnosprawne
  Autorzy:
  Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.
  Czasopismo:
  Samorząd Terytorialny (rok: 2016, tom: 10, strony: 78-89), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 18. Bariery architektoniczne w urzędzie miejskim - postrzeganie przez klienta niepełnosprawnego na przykładzie Dąbrowy Górniczej
  Autorzy:
  Wolniak R.
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie (rok: 2015, tom: 77, strony: 265-278), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana
 19. Developing a model of factors influencing the quality of service for disabled customers in the condition s of sustainable development, illustrated by an example of the Silesian Voivodeship public administration IF: 2,592
  Autorzy:
  Wolniak Radosław, Skotnicka-Zasadzień Bożena.
  Czasopismo:
  Sustainability (rok: 2018, tom: 10(7) 2171, strony: 44943), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/su10072171 - link do publikacji
 20. Ocena funkcjonowania e-administracji w Bytomiu z punktu widzenia osób niepełnosprawnych
  Autorzy:
  Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.
  Czasopismo:
  Systemy Wspomagania w Inzynierii Produkcji (rok: 2015, tom: 3, strony: 162-171), Wydawca: P. A. nova S. A.
  Status:
  Opublikowana
 21. Problems of the functioning of e-administration in the Silesian region of Poland from the perspective of a person with disabilities IF: 0,63
  Autorzy:
  Wolniak Radosław, Skotnicka-Zasadzień Bożena, Zasadzień Michał.
  Czasopismo:
  Transylvanian Review of Administrative Sciences (rok: 2019, tom: 57E, strony: 137-155), Wydawca: Universitatea Babes-Bolyai
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24193/tras.57E.9 - link do publikacji
 22. Rozwój e-administracji w województwie śląskim z perspektywy osób niepełnosprawnych
  Autorzy:
  Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie (rok: 2016, tom: 99, strony: 599-612), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana
 23. Zadowolenie klienta niepełnosprawnego ze świadczonych usług na przykładzie Urzędu Miejskiego w Rybniku
  Autorzy:
  Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie (rok: 2015, tom: 79, strony: 357-366), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana
 1. Evaluation of architectural barriers with a division into types of disability and the age of disabled people
  Autorzy:
  Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., Zasadzień M.
  Konferencja:
  3th International Multidyscyplinary Scientific Conference on Social Sciences and Art. SGEM 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: SGEM
  Data:
  konferencja 6-9 April
  Status:
  Opublikowana
 2. Evaluation of architectural barriers in municipal offices in the Silesian Province by the disabled
  Autorzy:
  Wolniak R. Skotnicka-Zasadzień B., Zasadzień M.
  Konferencja:
  2nd International Conference on Social, Education and Management (rok: 2016, ), Wydawca: DEStech Pub li ca tions, Inc
  Data:
  konferencja 20-21 March
  Status:
  Opublikowana
 3. Evaluation of the level of quality with regard to architectural barriers according to the degree of disability
  Autorzy:
  Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., Zasadzień M.
  Konferencja:
  3th International Multidyscyplinary Scientific Conference on Social Sciences and Art. SGEM 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: SGEM
  Data:
  konferencja 6-9 April
  Status:
  Opublikowana
 1. Analiza poziomu usług z punktu widzenia osób niepełnosprawnych w urzędzie miasta w Sosnowcu
  Autorzy:
  Wolniak R.
  Książka:
  Bezpieczeństwo pracy. Środowisko. Zarządzanie (rok: 2015, tom: 2, strony: 69-84), Wydawca: WSZOP Katowice
  Status:
  Opublikowana
 2. Zadowolenie klienta niepełnosprawnego z funkcjonowania e-administracji – ocena zalet korzystania z e-urzędu
  Autorzy:
  Wolniak R.
  Książka:
  Jakość w społeczeństwie sieciowym (rok: 2016, tom: 1, strony: 221-230), Wydawca: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą
  Status:
  Opublikowana
 3. cała książka
  Autorzy:
  Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., Zasadzień M.
  Książka:
  Model profilu czynników wpływających na poziom jakości obsługi klienta niepełnosprawnego (rok: 2016, tom: 1, strony: 1-197), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana
 4. Czynniki ukryte dla barier architektonicznych w administracji publicznej
  Autorzy:
  Wolniak R. Skotnicka-Zasadzień B., Zasadzień M.
  Książka:
  Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (rok: 2016, tom: 2, strony: 523-533), Wydawca: Oficyna Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
  Status:
  Opublikowana
 5. Zdefiniowanie poziomu oczekiwań osób niepełnosprawnych w zakresie barier architektonicznych w administracji publicznej
  Autorzy:
  Wolniak R. Skotnicka-Zasadzień B., Zasadzień M.
  Książka:
  Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (rok: 2016, tom: 2, strony: 514-523), Wydawca: Oficyna Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
  Status:
  Opublikowana
 6. Problematyka czynników jakości obsługi klienta niepełnosprawnego
  Autorzy:
  Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.
  Książka:
  Dojrzałość w odniesieniu do klienta i sfery usług (rok: 2013, tom: 1, strony: 53-62), Wydawca: UMCS
  Status:
  Opublikowana
 7. Analiza postrzegania problemów osób niepełnosprawnych przez pracowników urzędów miejskich w województwie śląskim
  Autorzy:
  Wolniak R.
  Książka:
  Zarządzanie jakością wybranych produktów i procesów (rok: 2016, tom: 1, strony: 134-143), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji
  Status:
  Opublikowana
 8. Postrzeganie barier architektonicznych przez klienta niepełnosprawnego na przykładzie ruchu miejskiego w Pszczynie
  Autorzy:
  Wolniak R.
  Książka:
  Wybrane aspekty zarządzania jakością usług (rok: 2015, tom: -, strony: 253-264), Wydawca: PTTŻ Kraków
  Status:
  Opublikowana