Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie zaawansowanych metod wyznaczania struktury elektronowej w modelowaniu właściwości elektronowych, strukturalnych i termodynamicznych defektów punktowych i domieszek w materiałach półprzewodnikowych grupy IV

2012/05/E/ST8/03104

Słowa kluczowe:

teoria funkcjonałów gęstości funkcjonały hybrydowe materiały półprzewodnikowe grupy IV defekty punktowe domieszki struktura elektronowa termodynamika

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_3: Komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Śpiewak 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA BIS 1 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 1 122 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-06

Zakończenie projektu: 2019-01-05

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer. Za kwotę 3 500 PLN
 2. Pakiet oprogramowanie do wyznaczania właściwości elektronowych, strukturalnych i termodynamicznych materiałów. Za kwotę 50 000 PLN
 3. Komputery. Za kwotę 7 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Titanium-related color centers in diamond: a density functional theory prediction IF: 5,976
  Autorzy:
  Kamil Czelej, Karol Ćwieka, Piotr Śpiewak and Krzysztof Jan Kurzydłowski
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2018, tom: 6, strony: 5261-5268), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8tc00097b - link do publikacji
 2. Hydrogen passivation of vacancies in diamond: Electronic structure and stability from ab initio calculations
  Autorzy:
  Kamil Czelej, Piotr Śpiewak
  Czasopismo:
  MRS Advances (rok: 2017, tom: 2, strony: 309-314), Wydawca: Materials Research Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1557/adv.2017.100 - link do publikacji
 3. Electronic structure and n-type doping in diamond from first principles
  Autorzy:
  Kamil Czelej, Piotr Śpiewak and Krzysztof J. Kurzydłowski
  Czasopismo:
  MRS Advances (rok: 2016, tom: 1, strony: 1093-1098), Wydawca: Materials Research Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1557/adv.2016.87 - link do publikacji
 4. Electronic structure of substitutionally doped diamond: Spin-polarized, hybrid density functional theory analysis IF: 2,232
  Autorzy:
  Kamil Czelej, Piotr Śpiewak, Krzysztof J. Kurzydłowski
  Czasopismo:
  Diamond and Related Materials (rok: 2017, tom: 75, strony: 146-151), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.diamond.2017.03.009 - link do publikacji
 5. Impacts of thermal stress and doping on intrinsic point defect properties and clustering during single crystal silicon and germanium growth from a melt IF: 1,742
  Autorzy:
  J. Vanhellemont, E. Kamiyama, K. Nakamura, P. Śpiewak and K. Sueoka
  Czasopismo:
  Journal of Crystal Growth (rok: 2017, tom: 474, strony: 96-103), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcrysgro.2016.12.077 - link do publikacji
 6. Review - Properties of Intrinsic Pint Defects in Si and Ge Assessed by Density Functional Theory IF: 1,808
  Autorzy:
  Koji Sueoka, Eiji Kamiyama, Piotr Śpiewak, and Jan Vanhellemont
  Czasopismo:
  ECS Journal of Solid State Science and Technology - Focus Issues (rok: 2016, tom: 5, strony: P3176-P3195), Wydawca: The Electrochemistry Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/2.0251604jss - link do publikacji
 7. Clustering of hydrogen, phosphorus, and vacancies in diamond: A density functional theory analysis IF: 3,813
  Autorzy:
  Kamil Czelej, Marcin Roland Zemła, Paulina Kamińska, Piotr Śpiewak, and Krzysztof Jan Kurzydłowski
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2018, tom: 98, strony: 75208), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.98.075208 - link do publikacji
 8. Quantum behavior of hydrogen-vacancy complexes in diamond IF: 3,813
  Autorzy:
  Kamil Czelej, Marcin Roland Zemła, Piotr Śpiewak, and Krzysztof J. Kurzydłowski
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2018, tom: 98, strony: 235111), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.98.235111 - link do publikacji
 1. Microdefects modelling in germanium single crystals
  Autorzy:
  Piotr Śpiewak, Jan Vanhellemont, Krzysztof J. Kurzydłowski
  Książka:
  Materials for Energy Infrastructure (rok: 2016, tom: 1, strony: 101-111), Wydawca: Springer Science+Business Media Singapore
  Status:
  Opublikowana