Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zależna od mikroRNA regulacja cząsteczek związanych z adhezją komórkową w raku nerki typu jasnokomórkowego: poszukiwanie markerów inwazyjności i cząsteczek terapeutycznych za pomocą wielogenowej analizy ekspresji.

2012/05/B/NZ5/01541

Słowa kluczowe:

rak nerki typu jasnokomórkowego mikroRNA adhezja komórkowa cząsteczki adhezyjne (CAM) macierz zewnątrzkomórkowa (ECM) inwazyjność

Deskryptory:

 • NZ5_1: Etiologia chorób człowieka
 • NZ3_14: Inne zagadnienia pokrewne
 • NZ2_12: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ5 - Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt: przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów

Jednostka realizująca:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 1 093 494 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-20

Zakończenie projektu: 2016-02-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wirówka do probówek PCR pojedynczych i w paskach oraz do probówek typu Eppendorf (1,5ml).
 2. Wirówka do płytek do real-time PCR. Za kwotę 4 300 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. Protein kinases that phosphorylate splicing factors: Roles in cancer development, progression and possible therapeutic options IF: 3,505
  Autorzy:
  Alicja Czubatya, Agnieszka Piekiełko-Witkowska
  Czasopismo:
  International Journal of Biochemistry and Cell Biology (rok: 2017, tom: 91, strony: 102-115), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.biocel.2017.05.024 - link do publikacji
 2. Epigenetic Regulation of Thyroid Hormone Receptor Beta in Renal Cancer IF: 3,234
  Autorzy:
  Wojcicka A, Piekielko-Witkowska A, Kedzierska H, Rybicka B, Poplawski P, Boguslawska J, Master A, Nauman A
  Czasopismo:
  Plos One (rok: 2014, tom: 9, strony: e97624), Wydawca: Plos Media
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0097624 - link do publikacji
 3. Induction of type 1 iodothyronine deiodinase expression inhibits proliferation and migration of renal cancer cells IF: 3,754
  Autorzy:
  Piotr Poplawski, Beata Rybicka, Joanna Boguslawska, Katarzyna Rodzik, Theo J. Visser, Alicja Nauman, Agnieszka Piekielko-Witkowska
  Czasopismo:
  Molecular and Cellular Endocrinology (rok: 2017, tom: 442, strony: 58-67), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.mce.2016.12.004 - link do publikacji
 4. Expression of genes involved in cellular adhesion and extracellular matrix remodeling correlates with poor survival of patients with renal cancer IF: 5,157
  Autorzy:
  Boguslawska J, Kedzierska H, Poplawski P, Rybicka B, Tanski Z, Piekielko-Witkowska A.
  Czasopismo:
  Journal of Urology (rok: 2016, tom: 195, strony: 44572), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE INC 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, NY 10010-1710 USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.juro.2015.11.050. - link do publikacji
 5. TGF-b1 targets a microRNA network that regulates cellular adhesion and migration in renal cancer IF: 6,375
  Autorzy:
  Joanna Bogusławska, Katarzyna Rodzik, Piotr Popławski, Hanna Kędzierska, Beata Rybicka, Elżbieta Sokół, Zbigniew Tański, Agnieszka Piekiełko-Witkowska
  Czasopismo:
  Cancer Letters (rok: 2018, tom: 412, strony: 155-169), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. miR-25-3p contributes to deregulated levels of ITGA5 and COL5A1 in renal cancer, possibly influencing cancerous adhesion
  Autorzy:
  Joanna Bogusławska, Katarzyna Rodzik, Piotr Popławski, Hanna Kędzierska, Beata Rybicka, Zbigniew Tański, Elżbieta Sokół, Agnieszka Piekiełko-Witkowska
  Konferencja:
  40th Congress of The Federation of European Biochemical Societies (FEBS) (rok: 2015, ), Wydawca: Wiley Blackwell/Federation of European Biochemical Societies
  Data:
  konferencja 4-9 lipca 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. MicroRNA and alternative splicing regulate the expression of SRSF2 in renal cancer
  Autorzy:
  Sokol E, Boguslawska J, Kedzierska H, Poplawski P, Rodzik K, Rybicka B, Tanski Z, Piekielko-Witkowska A
  Konferencja:
  40th Congress of The Federation of European Biochemical Societies (FEBS) (rok: 2015, ), Wydawca: Wiley Blackwell/Federation of European Biochemical Societies
  Data:
  konferencja 4-9 lipca 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. MicroRNAs-mediated regulation of cell adhesion in renal cell cancer
  Autorzy:
  Joanna Bogusławska, Piotr Popławski, Beata Rybicka, Katarzyna Rodzik, Zbigniew Tański, Agnieszka Piekiełko-Witkowska
  Konferencja:
  Gliwice Scientific Meetings (rok: 2015, ), Wydawca: Association for the Support of Cancer Research
  Data:
  konferencja 20-21 listopada 2015
  Status:
  Opublikowana
 4. SRSF2 splicing factor contributes to regulation of apoptosis in clear cell renal cell carcinoma (ccRCC)
  Autorzy:
  H. Kędzierska, P. Popławski, B. Rybicka, J.Bogusławska, Z. Tański, A. Piekiełko-Witkowska
  Konferencja:
  BIO2014: 1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics (rok: 2014, ), Wydawca: Polish Biochemical Society and the Committee of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 9-12 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 5. TGF-beta-1-related changes in expression of genes involved in cellular adhesion and ECM remodelling are associated with worse survival rate of renal cancer patients
  Autorzy:
  Joanna Boguslawska, Hanna Kedzierska, Beata Rybicka, Piotr Poplawski, Zbigniew Tanski, Agnieszka Piekielko-Witkowska
  Konferencja:
  The 6th EMBO Meeting (rok: 2015, ), Wydawca: EMBO
  Data:
  konferencja 5-8 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 6. A panel of 20 genes involved in cellular adhesion and ECM remodelling distinguishes renal cancer and control samples.
  Autorzy:
  Joanna Boguslawska, Hanna Kędzierska, Beata Rybicka, Piotr Poplawski, Zbigniew Tanski, Alicja Nauman, Agnieszka Piekielko-Witkowska
  Konferencja:
  23rd Biennial Congress of the European Association for Cancer Research EACR-23: From Basic Research to Personalised Cancer Treatment (rok: 2014, ), Wydawca: Elsevier, The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford OX5 1GB, UK
  Data:
  konferencja 5-8 lipca 2014
  Status:
  Opublikowana
 7. microRNA-dependent regulation of expression of splicing factors in renal cell carcinoma (RCC)
  Autorzy:
  Joanna Bogusławska, Elżbieta Sokół, Beata Rybicka, Katarzyna Rodzik, Piotr Popławski, Alicja Czubaty, Hanna Kędzierska, Zbigniew Tański, Agnieszka Piekiełko-Witkowska
  Konferencja:
  Rak nerki, Rak prostaty 2015 - nowe wyzwania (rok: 2015, ), Wydawca: Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej
  Data:
  konferencja 23-24.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 8. Disturbed expression of molecules involved in cell adhesion in renal cancer-derived cell lines
  Autorzy:
  Rodzik K, Boguslawska J, Sokol E, Piekielko-Witkowska A
  Konferencja:
  18th Symposium for Biology Students in Europe (rok: 2015, ), Wydawca: SymBioSE
  Data:
  konferencja 23-32 lipca 2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Re-expression of type 1 iodothyronine deiodinase reduces proliferation in renal cancer cells
  Autorzy:
  Piotr Popławski, Agnieszka Piekiełko-Witkowska
  Konferencja:
  38th Annual Meeting of the European Thyroid Association (rok: 2014, ), Wydawca: Karger
  Data:
  konferencja 6-10.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 10. Re-introduction of type 1 iodothyronine deiodinase in renal cancer cells affects their migration and expression of adhesion-related genes.
  Autorzy:
  P. Popławski, J. Bogusławska, H. Kędzierska, B. Rybicka, Z. Tański, T.J. Visser, A. Nauman, A. Piekiełko-Witkowska
  Konferencja:
  17th European Congress of Endocrinology (rok: 2015, ), Wydawca: Bioscientifica
  Data:
  konferencja 16-20 maja 2015
  Status:
  Opublikowana
 11. SRSF2 splicing factor significantly contributes to the regulation of apoptosis in clear cell renal cell carcinoma (ccRCC)
  Autorzy:
  H. Kędzierska, P. Popławski, G. Hoser, B. Rybicka, K. Rodzik, E. Sokół, J. Bogusławska, Z. Tański, A. Piekiełko-Witkowska
  Konferencja:
  7th International Conference of Contemporary Oncology: Personalized Cancer Medicine and Big Data Analysis, part of the Cancer – a challenge of the 21st century (rok: 2015, ), Wydawca: Termedia
  Data:
  konferencja 25-27 marca 2015
  Status:
  Opublikowana