Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakterystyka metagenomicza plazmidów bakterii glebowych

2012/05/N/NZ9/01393

Słowa kluczowe:

gleba plazmid sekwencjonowanie nowej generacji

Deskryptory:

  • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa
  • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Paweł Krawczyk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-24

Zakończenie projektu: 2016-01-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Sprzęt komputerowy. Za kwotę 14 345 PLN