Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Josip Broz Tito - od spektaklu władzy do teatru pamięci

2012/05/B/HS2/04097

Słowa kluczowe:

widowisko kulturowe performatyka komunizm kultura władzy spektakl polityczny pamięć społeczna Jugosławia Serbia Macedonia Chorwacja

Deskryptory:

 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Bogusławska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 37 240 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-08

Zakończenie projektu: 2015-03-07

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer przenośny. Za kwotę 4 000 PLN
 2. liniowy skaner ręczny A4.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Titofania. Formy obecności symbolicznej Josipa Broza Tity w Jugosławii doby socjalizmu IF: 5
  Autorzy:
  Magdalena Bogusławska
  Czasopismo:
  Poznańskie Studia Slawistyczne (rok: 2013, tom: 5, strony: 45-58), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 2. Gry w podmiot. Szkic o (wczesnej) twórczości Mladena Stilinovicia IF: 5
  Autorzy:
  Magdalena Bogusławska
  Czasopismo:
  Slavia Meridionalis (), Wydawca: Instytut Slawistyki PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Postjugosłowiański teatr pamięci w projektach wizualnych Balinta Szombathyego i Jasminy Cibic IF: 5
  Autorzy:
  Magdalena Bogusławska
  Czasopismo:
  Balcanica Posnaniensia. Acta et studia (rok: 2015, tom: XXII/2, strony: 187-200), Wydawca: Instytut Historii UAM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/bp.2015.22.23 - link do publikacji
 1. Teatr jako przestrzeń praktykowania humanistyki (Jerzy Grotowski i Teatr Laboratorium na Belgradzkim Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym)
  Autorzy:
  Magdalena Bogusławska
  Konferencja:
  Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej. Relacje wielostronne i wielopoziomowe (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
  Data:
  konferencja 10-11.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 1. Peryferie systemu, pogranicza teatru
  Autorzy:
  Magdalena Bogusławska
  Książka:
  Komunizm na peryferiach. Rubieże ideologii i rzeczywistości społecznej (rok: 2013, tom: 1, strony: 155-172), Wydawca: Libron i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Magdalena Bogusławska
  Książka:
  Obraz władzy we władzy obrazu. Artystyczne konceptualizacje wizerunku Josipa Broza Tity (rok: 2015, tom: 1, strony: 464), Wydawca: Libron
  Status:
  Opublikowana
 3. Od mauzoleja do cafea "Mumija". Elementi kulinarske kulture u recepcji socijalizma u Poljskoj i postjugoslovenskim zemljama
  Autorzy:
  Magdalena Bogusławska
  Książka:
  Komparatvni postsocijalizam. Slavenska iskustva (rok: 2013, tom: 1, strony: 105-121), Wydawca: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Status:
  Opublikowana
 4. Spektakl total(itar)ny według Laibacha
  Autorzy:
  Magdalena Bogusławska
  Książka:
  Bałkany performatywne. Rytuał – dramat – sztuka w przestrzeni publicznej (rok: 2013, tom: 1, strony: 147-164), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
  Status:
  Opublikowana
 5. Soma wobec ciała politycznego. Społeczno-polityczny kontekst jugosłowiańskiego performasu
  Autorzy:
  Magdalena Bogusławska
  Książka:
  Zmysłowy komunizm. Somatyczne doświadczenie epoki (rok: 2014, tom: 1, strony: 43-59), Wydawca: Wydział Polonistyki, Libron
  Status:
  Opublikowana