Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce wraz z identyfikacją jego lokalnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych

2012/05/B/HS4/04147

Słowa kluczowe:

modelowanie ruchu model grawitacji uwarunkowania społeczno-ekonomiczne potencjały ruchotwórcze

Deskryptory:

 • HS4_13: Geografia ekonomiczna
 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony
 • HS4_14: Gospodarka przestrzenna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Tomasz Komornicki 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 399 310 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-22

Zakończenie projektu: 2016-10-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. 1 dodatkowy notebook+ 1 dodatkowy tablet (zakup wynikający z tańszego niż przewidywano pakietu statistica).
 2. Embarcadero Delphi XE2 Professional (500 Euro netto). Za kwotę 3 000 PLN
 3. STATISTICA Pakiet Zaawansowany. Za kwotę 10 000 PLN
 4. 3 notebooki – zakup komputerów przenośnych (notebooków) wraz z systemem operacyjnym Windows i pakietem Microsoft Office (3 szt.). Za kwotę 12 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Determinants of demand in individual transport with particular reference to spatial aspect
  Autorzy:
  Piotr Rosik
  Czasopismo:
  EUROPA XXI (rok: 2016, tom: 31, strony: 79-94), Wydawca: IGiPZ PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7163/Eu21.2016.31.6 - link do publikacji
 2. Modelowanie ruchu w Polsce z wykorzystaniem gminnego poziomu agregacji danych
  Autorzy:
  Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek, Przemysław Śleszyński, Wojciech Pomianowski
  Czasopismo:
  Transport miejski i regionalny (rok: 2018, tom: 2, strony: 40-46), Wydawca: ...
  Status:
  Opublikowana
 3. MONITORING OF CHANGES IN ROAD POTENTIAL ACCESSIBILITY AT MUNICIPALITY LEVEL IN POLAND, 1995-2015
  Autorzy:
  Piotr Rosik, Marcin Stępniak
  Czasopismo:
  Geographia Polonica (rok: 2015, tom: 88, 4, strony: 607-620), Wydawca: IGiPZ PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7163/GPol.0036 - link do publikacji
 4. Modelowanie dostępności i mobilności w kontekście zróżnicowań regionalnych liczby ludności, PKB i spółek prawa handlowego
  Autorzy:
  Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek
  Czasopismo:
  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (rok: 2016, tom: 30(4), strony: 21-34), Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 5. Motywacje podróży a rozkład ruchu w transporcie indywidualnym na sieci dróg krajowych i wojewódzkich
  Autorzy:
  Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek
  Czasopismo:
  Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG (rok: 2018, tom: 1, strony: 43-53), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/2543859XPKG.18.004.9184 - link do publikacji
 6. IMPROVEMENT OF ACCESSIBILITY IN EASTERN EUROPE DUE TO IMPLEMENTATION OF ROAD PROJECTS IN THE VIA CARPATIA CORRIDOR IF: 0,269
  Autorzy:
  Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek, Patryk Duma
  Czasopismo:
  Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft (rok: 2018, ), Wydawca: Austrian Academy of Sciences
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 7. Dostępność gmin transportem autobusowym
  Autorzy:
  Piotr Rosik, Wojciech Pomianowski, Arkadiusz Kołoś, Robert Guzik, Sławomir Goliszek, Marcin Stępniak, Tomasz Komornicki
  Czasopismo:
  Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG (rok: 2018, tom: 1, strony: 54-64), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/2543859XPKG.18.005.9185 - link do publikacji
 1. ZAŁOŻENIA METODYCZNE MODELOWANIA RUCHU POJAZDÓW OSOBOWYCH NA ODCINKACH DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH PRZEKRACZAJĄCYCH GRANICE POWIATÓW W POLSCE (PROJEKT KOMAR)
  Autorzy:
  Rosik Piotr, Szarata Andrzej, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin
  Konferencja:
  Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu - modelling 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnika Krakowska
  Data:
  konferencja 12-13.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Traffic modeling in Poland at the municipal level. Multi-purpose model
  Autorzy:
  Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek
  Książka:
  Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 844) (rok: 2018, tom: 844, strony: 129-140), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 2. 8 rozdziałów
  Autorzy:
  Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., Śleszyński P., Szarata A., Szejgiec-Kolenda B., Pomianowski W., Kowalczyk K.
  Książka:
  Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce. Uwarunkowania na poziomie gminnym (rok: 2018, tom: 267, strony: 244), Wydawca: Prace Geograficzne
  Status:
  Opublikowana