Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Endogenne czynniki warunkujące fenotyp komórek z uszkodzonym szlakiem niedokrwistości Fanconiego i helikazami rodziny RecQ

2012/05/B/NZ5/01392

Słowa kluczowe:

Niedokrwistość Fanconiego syndrom Blooma syndrom Wernera peroksydacja lipidów naprawa DNA przekazywanie sygnału replikacja cykl komórkowy

Deskryptory:

 • NZ5_1: Etiologia chorób człowieka

Panel:

NZ5 - Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt: przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów

Jednostka realizująca:

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Elżbieta Speina 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 457 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-11

Zakończenie projektu: 2017-02-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (13)
 1. Lipid peroxidation in face of DNA damage, DNA repair and other cellular processes IF: 5,784
  Autorzy:
  Barbara Tudek, Daria Zdżalik-Bielecka, Agnieszka Tudek, Konrad Kosicki, Anna Fabisiewicz, Elżbieta Speina
  Czasopismo:
  Free Radical Biology and Medicine (rok: 2016, tom: S0891-5849(16), strony: 31079-6), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.freeradbiomed.2016.11.043 - link do publikacji
 2. Catalytic activities of Werner protein are affected by adduction with 4-hydroxy-2-nonenal IF: 8,808
  Autorzy:
  Jolanta Czerwińska, Jarosław Poznański, Janusz Dębski, Zuzanna Bukowy, Vilhelm A. Bohr, Barbara Tudek and Elżbieta Speina
  Czasopismo:
  Nucleic Acids Research (rok: 2014, tom: 42, strony: 11119–11135), Wydawca: Oxford University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/nar/gku783 - link do publikacji
 1. Lipid peroxidation products in etiology of Fanconi anemia
  Autorzy:
  Ewelina Maria Borsuk, Konrad Kosicki, Barbara Tudek, Elżbieta Speina
  Konferencja:
  Challenges In Molecular Biology, Biophysics, and Biomedicine. Prof. David Shugar 100th Anniversary Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN i Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
  Data:
  konferencja 17-19 września
  Status:
  Opublikowana
 2. Catalytic activities of Werner protein are affected by adduction with 4-hydroxy-2-nonenal
  Autorzy:
  Elżbieta Speina, Jolanta Czerwińska, Jarosław Poznański, Janusz Dębski, Vilhelm A. Bohr, Barbara Tudek
  Konferencja:
  Mutagenesis, changes to the genetic landscape, from single nucleotide to entire genomes (rok: 2014, ), Wydawca: Gordon Research Conference
  Data:
  konferencja 15-20 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 3. Major lipid peroxidation product 4-hydroksynonenal affects DNA damage response and modulates gene expression in HeLa cells
  Autorzy:
  Konrad Kosicki, Jakub Kucharczyk, Jolanta Czerwińska, Elżbieta Speina, Wojciech Niedźwiedź, Barbara Tudek
  Konferencja:
  BIO 214, 49th Meeting of the Polish Biochemical Society, 12th Conference of the Polish Society for Cell Biology, 16th Meeting of Polish Biophysical Society, 7th Meeting of the Polish Bioinformatics Society (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne i Komitet Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 9-12 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 4. Modification of WRN protein with 4-hydroxynonenal changes its enzymatic activities and functional dynamics
  Autorzy:
  Elżbieta Speina, Jolanta Czerwińska, Jarosław Poznański, Janusz Dębski, Vilhelm A. Bohr, Barbara Tudek
  Konferencja:
  XVIIth Gliwice Scientific Meetings 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Association for the Support of Cancer Research, Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Gliwice Branch Silesian University of Technology
  Data:
  konferencja 15-16 listopada 2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Lipid peroxidation affects cells from Fanconi anemia groups, FANCD2 and FANCJ
  Autorzy:
  Ewelina M. Borsuk, Agata Wilińska, Barbara Tudek, Elżbieta Speina
  Konferencja:
  Young Scientist Forum "Molecules in the Living Cell and Innovative Medicine" (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Data:
  konferencja 10–12 lipca
  Status:
  Opublikowana
 6. Lipid peroxidation products affect Fanconi anemia cells
  Autorzy:
  Ewelina M. Borsuk, Agata Wilińska, Barbara Tudek, Elżbieta Speina
  Konferencja:
  Mutagenesis, Gordon Research Conference, Mechanisms of Mutagenesis and Genome Alterations (rok: 2016, ), Wydawca: Gordon Research Conferences
  Data:
  konferencja 5–10 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 7. Characterization of HNE modified Werner protein reveals alternations in enzymatic activities and functional dynamics
  Autorzy:
  Elżbieta Speina, Jolanta Czerwińska, Jarosław Poznański, Janusz Dębski, Vilhelm A. Bohr, Barbara Tudek
  Konferencja:
  IX Jakub K. Parnas Conference: Proteins from Birth to Death (rok: 2013, ), Wydawca: The Hebrew University
  Data:
  konferencja 29 sierpnia - 2 października 2013
  Status:
  Opublikowana
 8. Endogenous factors responsible for the phenotype of human cells defective in Fanconi anemia pathway
  Autorzy:
  Ewelina Szmajda, Konrad Kosicki, Barbara Tudek, Elżbieta Speina
  Konferencja:
  BIO 2014, 49th Meeting of the Polish Biochemical Society, 12th Conference of the Polish Society for Cell Biology, 16th Meeting of Polish Biophysical Society, 7th Meeting of the Polish Bioinformatics Society (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne i Komitet Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 9-12 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 9. Lipid peroxidation products affect cells of Fanconi anemia patients
  Autorzy:
  13.Ewelina M. Borsuk, Agata Wilińska, Barbara Tudek, Elżbieta Speina
  Konferencja:
  The Future of Aging, 10th European Congress of Biogerontology and 6th Biogerontological Meeting at the Nencki Institute (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Bilogii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
  Data:
  konferencja 23–24 września
  Status:
  Opublikowana
 10. Lipid peroxidation products in etiology of Fanconi anemia
  Autorzy:
  Ewelina M. Szmajda, Konrad Kosicki, Barbara Tudek, Elżbieta Speina
  Konferencja:
  EMBO Conference: The DNA Damage Response in Cell Physiology and Disease (rok: 2015, ), Wydawca: EMBO
  Data:
  konferencja 5 - 9 października
  Status:
  Opublikowana
 11. Lipid peroxidation products in etiology of Fanconi anemia
  Autorzy:
  Ewelina M. Szmajda, Konrad Kosicki, Barbara Tudek, Elżbieta Speina
  Konferencja:
  EMBO Young Scientists Forum 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: EMBO
  Data:
  konferencja 2-3 lipca
  Status:
  Opublikowana
 12. Major lipid peroxidation product 4-hydroksynonenal affects DNA damage response in HeLa cells
  Autorzy:
  Konrad Kosicki, Jolanta Czerwińska, Jakub Kucharczyk, Elżbieta Speina, Wojciech Niedźwiedź, Barbara Tudek
  Konferencja:
  XVth Gliwice Scientific Meetings 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Association for the Support of Cancer Research Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Gliwice Branch Silesian University of Technology
  Data:
  konferencja 15-16 listopada 2013
  Status:
  Opublikowana
 13. Poszukiwanie endogennych czynników warunkujących fenotyp ludzkich fibroblastów z uszkodzonym szlakiem anemii Fanconiego
  Autorzy:
  Ewelina M. Szmajda, Konrad Kosicki, Barbara Tudek, Elżbieta Speina
  Konferencja:
  Obrazowanie makrocząsteczek, komórek, tkanek, narządów (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
  Data:
  konferencja 15-16 grudnia
  Status:
  Opublikowana