Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kompetencja relacyjna jako determinanta skuteczności i wydajności kooperacji międzyorganizacyjnej

2012/05/B/HS4/03635

Słowa kluczowe:

kooperacja koopetycja kompetencja relacyjna kluczowe czynniki sukcesu relacji międzyorganizacyjnych skuteczna kooperacja przewaga konkurencyjna

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania
 • HS6_6: Psychologia pracy, organizacji, ekonomiczna, reklamy i marketingu

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Monika Sulimowska-Formowicz 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 174 720 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-14

Zakończenie projektu: 2017-02-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Economic vs. organizational perspective on inter-organizational relations' analysis – are economists on the dead-end track? IF: 14
  Autorzy:
  Stępień Beata, Sulimowska-Formowicz Monika
  Czasopismo:
  Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy (rok: 2016, tom: Vol. 11 (1), strony: bd), Wydawca: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch in Toruń
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/EQUIL.2016.008 - link do publikacji
 2. Is foreign partnering experience of a company valuable for developing its relational competence? IF: 10
  Autorzy:
  Monika Sulimowska-Formowicz
  Czasopismo:
  International Business and Global Economy (rok: 2018, tom: 37, strony: 446-457), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/23539496IB.18.033.9406 - link do publikacji
 3. Kompetencja zarządzania wiedzą jako źródło sukcesu firmy w międzynarodowych relacjach międzyorganizacyjnych IF: 10
  Autorzy:
  Monika Sulimowska-Formowicz
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2017, tom: 319, strony: 238-248), Wydawca: Uniwerystet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Wpływ zaufania na wyniki firmy w relacjach międzyorganizacyjnych IF: 14
  Autorzy:
  Małgorzata Chrupała-Pniak, Monika Sulimowska-Formowicz
  Czasopismo:
  Organizacja i Kierowanie (rok: 2016, tom: 4, strony: 119-138), Wydawca: Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania, Polska Akademia Nauk i Kolegium Zarządzania iFinansów, Szkoła Główna Handlowa W Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 5. Różnice pokoleniowe w zakresie postrzegania regulacji wpływu w zespole pracowniczym – raport zbadań IF: 7
  Autorzy:
  Anita Pollak, Małgorzata Chrupała-Pniak, Monika Sulimowska-Formowicz, Barbara Kożusznik, Patrycja Rudnicka
  Czasopismo:
  Społeczeństwo i Edukacja (rok: 2015, tom: 16 (1), strony: 182-190), Wydawca: instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji HUMANUM
  Status:
  Opublikowana
 6. The value of trust in inter-organizational relations IF: 15
  Autorzy:
  Małgorzata Chrupała-Pniak, Damian Grabowski, Monika Sulimowska-Formowicz
  Czasopismo:
  Economics and Business Review (rok: 2016, tom: 2(16), strony: 127-143), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18559/ebr.2016.2.8 - link do publikacji
 7. Trust in Effective International Business Cooperation. Mediating Effect of Work Engagement IF: 12
  Autorzy:
  Małgorzata Chrupała-Pniak, Damian Grabowski, Monika Sulimowska-Formowicz
  Czasopismo:
  Entrepreneurial Business and Economics Review (rok: 2017, tom: 5(2), strony: 27-50), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15678/EBER.2017.050202 - link do publikacji
 8. Team dimension of relational competence of organisation – psychological perspective IF: 12
  Autorzy:
  Kożusznik Barbara, Chrupała-Pniak Małgorzata, Sulimowska-Formowicz Monika
  Czasopismo:
  Management (rok: 2015, tom: Vol.19, No.2, strony: 45127), Wydawca: DE GRUYTER OPEN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/manment-2015-0010 - link do publikacji
 9. Do relational capabilities equally matter in successful cooperation? – empirical evidence from Polish enterprises
  Autorzy:
  Beata Stępień, Monika Sulimowska-Formowicz
  Czasopismo:
  Journal of Applied Management and Investments (rok: 2015, tom: vol.4, issue 4, strony: 252-259), Wydawca: Department of Business Administration and Corporate Security, International Humanitarian University
  Status:
  Opublikowana
 1. Relational competence of a firm as a determinant of inter-organizational relations' effectiveness and efficiency - a study from Polish market
  Autorzy:
  Monika Sulimowska-Formowicz
  Konferencja:
  the 31st Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium (rok: 2015, ), Wydawca: IMP Group, University of Southern Denmark, Kolding
  Data:
  konferencja 25-29.08. 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Organizational trust building competence and IORs outcomes – mediating effect of psychological features
  Autorzy:
  Małgorzata Chrupała-Pniak, Damian Grabowski, Monika Sulimowska-Formowicz
  Konferencja:
  32nd IMP-conference in Poznan, Poland in 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Data:
  konferencja 1-3.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Diverse cooperative experience and knowledge management capabilities as key drivers of firm performance in inter-organizational relations – study from Polish companies
  Autorzy:
  Monika Sulimowska-Formowicz
  Konferencja:
  32nd IMP-conference in Poznan, Poland (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Data:
  konferencja 1-3.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Economic vs. organizational perspective on inter-organizational relations' analysis – are economists on the dead-end track?
  Autorzy:
  Beata Stępień, Monika Sulimowska-Formowicz
  Konferencja:
  VIIIth INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY under the title: MARKET OR GOVERNMENT? (rok: 2015, ), Wydawca: PTE Oddział w Toruniu
  Data:
  konferencja Toruń, 18-19 czerwca 2015 r.
  Status:
  Opublikowana
 5. Kompetencja zarządzania wiedzą jako źródło sukcesu firmy w międzynarodowych relacjach międzyorganizacyjnych
  Autorzy:
  Monika Sulimowska-Formowicz
  Konferencja:
  "Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej" (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
  Data:
  konferencja 19.10.2016r.
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Małgorzata Chrupała-Pniak
  Książka:
  Zaangażowanie pracowników w kooperacji gospodarczej - rola zmiennych psychologicznych (rok: 2017, tom: -, strony: 1-197), Wydawca: Difin
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Monika Sulimowska-Formowicz
  Książka:
  Kompetencja relacyjna jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa we współpracy międzyorganizacyjnej (rok: 2018, tom: -, strony: 1-269), Wydawca: Difin
  Status:
  Opublikowana
 3. Składowe i granice zarządzania kompetencjami relacyjnymi w organizacji
  Autorzy:
  Monika Sulimowska-Formowicz, Beata Stępień
  Książka:
  Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim redakcja naukowa Piotr Wachowiak, Sławomir Winch wydawca (rok: 2014, tom: -, strony: 235-248), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 4. Regulation of Influence: An Ethical Perspective on How to Stimulate Cooperation, Trust and Innovation in Social Dialogue
  Autorzy:
  Barbara Kożusznik, Jarosław Polak
  Książka:
  Building Trust and Constructive Conflict Management in Organizations (rok: 2016, tom: -, strony: 169-184), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana