Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ukryte dziedzictwo kulturowe w krajobrazie opuszczonym przez ludność - identyfikacja i interpretacja z zastosowaniem lotniczego skaningu laserowego.

2012/05/N/ST10/03520

Słowa kluczowe:

LIDAR NMT dziedzictwo kulturowe mikrotopografia

Deskryptory:

 • ST10_15: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja
 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Andrzej Affek 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 149 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-01

Zakończenie projektu: 2016-02-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Exploring past Carpathian landscape: the application of LiDAR and archival cadastral maps
  Autorzy:
  Affek Andrzej
  Czasopismo:
  Archaeologia Polona (rok: 2015, tom: 53, strony: 243-248), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. Past Carpathian landscape recorded in the microtopography
  Autorzy:
  Affek Andrzej
  Czasopismo:
  Geographia Polonica (rok: 2016, tom: 89 (3), strony: 415-424), Wydawca: Instytut Geografii i PZ PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7163/GPol.0062 - link do publikacji
 3. Hidden cultural heritage in the abandoned landscape - identification and interpretation using airborne LiDAR
  Autorzy:
  Affek Andrzej
  Czasopismo:
  Geographia Polonica (rok: 2016, tom: 89 (3), strony: 411-414), Wydawca: Instytut Geografii i PZ PAN
  Status:
  Opublikowana
 4. Impacts of modern mechanised skidding on the natural and cultural heritage of the Polish Carpathian Mountains IF: 3,064
  Autorzy:
  Affek Andrzej, Zachwatowicz Maria, Sosnowska Agnieszka, Gerlée Alina, Kiszka Krzysztof
  Czasopismo:
  Forest Ecology and Management (rok: 2017, tom: 405, strony: 391-403), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foreco.2017.09.047 - link do publikacji
 5. Lotnicze skanowanie laserowe (ALS) w modelowaniu rzeźby terenu - nowe możliwości i pułapki
  Autorzy:
  Affek Andrzej
  Czasopismo:
  Problemy Ekologii Krajobrazu (rok: 2014, tom: 38, strony: 217-236), Wydawca: Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu
  Status:
  Opublikowana
 6. Skutki krajobrazowe przerwania ciągłości osadnictwa
  Autorzy:
  Affek Andrzej
  Czasopismo:
  Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego (rok: 2015, tom: 28, strony: 47-64), Wydawca: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG
  Status:
  Opublikowana
 1. Dane wysokościowe jako wsparcie w badaniach dziedzictwa kulturowego Karpat Wschodnich
  Autorzy:
  Affek Andrzej
  Konferencja:
  Karat zastosowań danych LiDAR (rok: 2016, ), Wydawca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  Data:
  konferencja -
  Status:
  Opublikowana
 2. Laserowy skaning lotniczy (ALS) w modelowaniu rzeźby terenu - nowe możliwości i pułapki
  Autorzy:
  Affek Andrzej
  Konferencja:
  Ogólnopolska konferencja naukowa "Krajobraz z komputera: Modelowanie krajobrazu - nowe narzędzia, metody, typologie" (rok: 2014, ), Wydawca: IGiPZ PAN i PAEK
  Data:
  konferencja 17-20.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Modern mechanized logging as a threat to sustainable use of natural and cultural resources in the Carpathians
  Autorzy:
  Affek Andrzej, Radosław Michalski
  Konferencja:
  Forum Carpaticum 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Science for the Carpathians
  Data:
  konferencja 28-30.09.2016
  Status:
  Opublikowana