Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

NOWE PIGMENTY XIX w. - określenie czasu wprowadzenia nowych nieorganicznych pigmentów syntetycznych na paletę artystyczną w drugiej połowie XIX w. i budowanie baz danych pomocnych w nieinwazyjnych porównawczych badaniach technologicznych na obrazach metodą XRF z wykorzystaniem przenośnego spektrometru, wspomagających datowanie i orzekanie o oryginalności

2012/05/D/HS2/03385

Słowa kluczowe:

pigmenty nieorganiczne w 19 w. przenośny spektrometr XRF datowanie obrazów

Deskryptory:

 • HS2_9: Konserwatorstwo
 • HS2_10: Muzealnictwo

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych, Zakład Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Miorsław Wachowiak 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 364 370 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-22

Zakończenie projektu: 2017-02-21

Planowany czas trwania projektu: 42 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Przenośny spektrometr XRF, Handheld TRACEeR III –SD, firma Bruker Polska, Z.O.O.. Za kwotę 150 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Title: Raman spectroscopic signatures of the yellow and ochre paints from artist palette of J. Matejko (1838-1893) IF: 2,129
  Autorzy:
  Iwona Żmuda-Trzebiatowska, Mirosław Wachowiak; Anna Klisińska-Kopacz; Grzegorz Trykowski; Gerard Śliwiński
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta (rok: 2015, tom: 136, 2015, strony: 793-801), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 2. Badania składu pierwiastkowego zapraw dziewiętnastowiecznych obrazów : nowe możliwości wspomagania datowania i atrybucji na podstawie nieinwazyjnych badań in situ z wykorzystaniem przenośnego spektrometru XRF.
  Autorzy:
  M. Wachowiak, G. Trykowski
  Czasopismo:
  AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo (rok: 2016, tom: 47, strony: 333-355), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/AUNC_ZiK.2016.012 - link do publikacji
 3. Nieoczywista ciągłość - zagadnienia warsztatowe okresu symbolicznego twórczości Józefa Pankiewicza
  Autorzy:
  Mirosław Wachowiak
  Czasopismo:
  Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach (rok: 2014, tom: 29, strony: 51-75), Wydawca: Muzeum Narodowe w Kielcach
  Status:
  Opublikowana
 4. Żółte barwniki organiczne w XIX-wiecznych farbach Jana Matejki - identyfikacja substancji barwiących, nośników, oraz wypełniaczy
  Autorzy:
  Olga Otłowska, Mirosław Wachowiak, Magdalena Śliwka-Kaszyńska, Grzegorz Trykowski
  Czasopismo:
  Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo (rok: 2015, tom: 47, strony: 256-267), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Status:
  Opublikowana
 1. Nieorganiczne składniki farb na bazie barwników organicznych5
  Autorzy:
  Mirosław Wachowiak, Grzegorz Trykowski, Magdalena Śliwka - Kaszyńska, Olga Otłowska
  Konferencja:
  Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków XV, 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 3-4 grudnia 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. XRF i SEM+EDX + komplementarne metodz badań warstw maalrskich
  Autorzy:
  Mirosław Wachowiak, Grzegorz Trykowski
  Konferencja:
  Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków XIII konferecnja (rok: 2013, ), Wydawca: Wydzia Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
  Data:
  konferencja 5-6 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 3. Non-invasive XRF research of the evolution of the 19th century pigments, identified in situ on more than hundred representative Polish painters' paintings
  Autorzy:
  Mirosłąw Wachowiak, Grzegorz Trykowski
  Konferencja:
  8th Congress on Appliation of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology (rok: 2015, ), Wydawca: Plitechnika Wrocławska
  Data:
  konferencja 1-5 września
  Status:
  Opublikowana
 4. White, yellow and green pigments on Polish artist' palettes in the period 1838-1938
  Autorzy:
  M. Wachowiak, I. Żmuda-Trzebiatowska, G. Trykowski
  Konferencja:
  Laser in Conservation of Artworks : Lacona XI, Proceedings of the International Conference LACONA XI (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Data:
  konferencja 19-23.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Zaprawy obrazów XIX wiecznych – nowe możliwości datowania i atrybucji na podstawie nieinwazyjnych badań?
  Autorzy:
  Mirosław Wachowiak, Grzegorz Trykowski
  Konferencja:
  "Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków" AChwOZ'14. (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 4-5.12.
  Status:
  Opublikowana