Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wielowymiarowa analiza danych niemetrycznych w badaniu sytuacji osób dorosłych w kontekście przemian demograficznych

2012/05/B/HS4/02499

Słowa kluczowe:

wielowymiarowa analiza statystyczna zmienne niemetryczne zmiany społeczno-ekonomiczne dywersyfikacja i stratyfikacja społeczeństwa

Deskryptory:

 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
 • HS4_11: Warunki i jakość życia, dochody, ubóstwo

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Józef Dziechciarz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 198 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-05

Zakończenie projektu: 2016-02-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (29)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Analiza kompetencji dorosłych Polaków w ujęciu przestrzennym
  Autorzy:
  Alicja Grześkowiak
  Czasopismo:
  Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica (rok: 2015, tom: 321(80)3, strony: 53-64), Wydawca: Wydawnictwo uczelniane - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Status:
  Opublikowana
 2. Analiza zaangażowania osób w wieku 50+ w Polsce w wybrane formy aktywności pozazawodowej
  Autorzy:
  Alicja Grześkowiak
  Czasopismo:
  Nauki Społeczne (rok: 2013, tom: 2(8)2013, strony: 34-44), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 3. Generation Y in Poland – Expectations and Attitudes of Young People
  Autorzy:
  Agnieszka Stanimir
  Czasopismo:
  European Journal of Social Sciences Education and Research (rok: 2016, tom: Vol. 6, Nr1, strony: 45155), Wydawca: European Center for Science Education and Research, London
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.26417/ejser.v6i1.p8-17 - link do publikacji
 4. Generation Y – Characteristics of Attitudes on Labour Market
  Autorzy:
  Agnieszka Stanimir
  Czasopismo:
  Mediterranean Journal of Social Sciences (rok: 2015, tom: Vol 6 No 2 S5, strony: 22-28), Wydawca: MCSER Publishing, Rome-Italy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5901/mjss.2015.v6n2s5p22 - link do publikacji
 5. Multivariate Analysis of Determinants of the Implementation of European Strategic Educational Objectives in Poland
  Autorzy:
  Alicja Grześkowiak, Agnieszka Stanimir
  Czasopismo:
  Academic Journal of Interdisciplinary Studies (rok: 2013, tom: Vol 2 No 3, strony: 351-360), Wydawca: MCSER Publishing, Rome-Italy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5901/ajis.2013.v2n3p351 - link do publikacji
 6. Quantitative Analysis of the Elements of Interpersonal Trust of Poles
  Autorzy:
  Alicja Grześkowiak
  Czasopismo:
  Mediterranean Journal of Social Sciences (rok: 2014, tom: 5(13), strony: 72-78), Wydawca: MCSER Publishing, Rome-Italy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5901/mjss. - link do publikacji
 7. Statystyczna analiza aktywności edukacyjnej osób dorosłych w Polsce
  Autorzy:
  Alicja Grześkowiak
  Czasopismo:
  Ekonometria (rok: 2013, tom: 2(40)2013, strony: 22-35), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 8. Strategia Europa 2020 w opinii Pokolenia Y
  Autorzy:
  Agnieszka Stanimir
  Czasopismo:
  Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (rok: 2015, tom: Vol. XVI, No. 4, strony: 107-116), Wydawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 9. Wspomaganie analiz prowadzonych w oparciu o zmienne mierzone na różnych skalach za pomocą technik wizualizacyjnych
  Autorzy:
  Alicja Grześkowiak
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2014, tom: nr 195, strony: 44-54), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 10. Analiza wykluczenia cyfrowego w Polsce w ujęciu indywidualnym i regionalnym
  Autorzy:
  Alicja Grześkowiak
  Czasopismo:
  Taksonomia (rok: 2014, tom: PN UE W-w nr328, strony: 264-272), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 11. Digital Generation - Analysis of the Use of ICT by Young Poles
  Autorzy:
  Agnieszka Stanimir
  Czasopismo:
  European Journal of Interdisciplinary Studies (rok: 2015, tom: Vol. 1, Nr. 1, strony: 44-53), Wydawca: EUSER - EUROPEAN CENTER FOR SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH
  Status:
  Opublikowana
 12. Generation Y - The Balance between Lifestyle and Work
  Autorzy:
  Agnieszka Stanimir
  Czasopismo:
  Academic Journal of Interdisciplinary Studiesis, Mediterranean Center of Social and Educational Research (rok: 2014, tom: vol. 3, nr 3, strony: 24-30), Wydawca: MCSER Publishing, Rome-Italy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5901/ajis.2014.v3n3p24 - link do publikacji
 13. Kompetencje a zachowania edukacyjne dorosłych Polaków
  Autorzy:
  Alicja Grześkowiak
  Czasopismo:
  Annales. Etyka w życiu gospodarczym (rok: 2016, tom: Vol. 19, No. 2, strony: 129-139), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/1899-2226.19.2.09 - link do publikacji
 14. Skłonność do zagranicznej mobilności młodszych i starszych osób
  Autorzy:
  Agnieszka Stanimir
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2015, tom: 385, strony: 257-266), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2015.385.28 - link do publikacji
 15. Wielowymiarowa analiza uwarunkowań zaangażowania Polaków w kształcenie ustawiczne o charakterze pozaformalnym
  Autorzy:
  Alicja Grześkowiak
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2015, tom: Nr 384, strony: 108-116), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2015.384.11 - link do publikacji
 16. Satisfaction With Chosen Aspects Of Life In Poland - Evaluation By Canonical Correlation Methods
  Autorzy:
  Alicja Grześkowiak
  Czasopismo:
  International Journal of Social Sciences (rok: 2016, tom: Vol. V(1), strony: 66-71), Wydawca: The International Institute of Social and Economic Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.20472/SS2016.5.1.004 - link do publikacji
 17. Age and perception of non-financial work aspects by Poles
  Autorzy:
  Alicja Grześkowiak
  Czasopismo:
  Ekonometria (rok: 2014, tom: 3(45), strony: 45187), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/ekt.2014.3.01 - link do publikacji
 18. Assessment of interpersonal trust of Poles by the principal components analysis and log-linear modeling
  Autorzy:
  Alicja Grześkowiak
  Czasopismo:
  Ekonometria (rok: 2014, tom: 1(43), strony: 74-86), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/ekt.2014.1.06 - link do publikacji
 19. Career Stages and Attitudes to Skills Development Process in Poland
  Autorzy:
  Alicja Grześkowiak
  Czasopismo:
  Mediterranean Journal of Social Sciences (rok: 2015, tom: Vol 6, No 2 S5, strony: 37-44), Wydawca: MCSER-Mediterranean Center of Social and Educational Research
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5901/mjss.2015.v6n2s5p37 - link do publikacji
 20. Wykorzystanie wykresów czteropolowych w badaniach społeczno-ekonomicznych
  Autorzy:
  Agnieszka Stanimir
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2014, tom: 195, strony: 183-194), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 21. Barriers of Poles' Participation in Lifelong Learning Process - A Multivariate Analytical Approach
  Autorzy:
  Alicja Grześkowiak
  Czasopismo:
  Journal of Educational and Social Research, Mediterranean Center of Social and Educational Research (rok: 2014, tom: 4(4), strony: 21-26), Wydawca: MCSER Publishing, Rome-Italy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5901/jesr.2014.v4n4p21 - link do publikacji
 22. Participation in the Labour Market - Generation Y and Other Age Groups
  Autorzy:
  Agnieszka Stanimir
  Czasopismo:
  Academic Journal of Interdisciplinary Studiesis, Mediterranean Center of Social and Educational Research (rok: 2014, tom: vol. 3, nr 3, strony: 111-116), Wydawca: MCSER Publishing, Rome-Italy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5901/ajis.2014.v3n3p111 - link do publikacji
 23. Pomiar wykluczenia cyfrowego - zagrożenia dla Pokolenia Y
  Autorzy:
  Agnieszka Stanimir
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2016, tom: 426, strony: 194-205), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2016.426.20 - link do publikacji
 24. Postrzeganie środowiska pracy przez starszą i młodszą generację pracowników
  Autorzy:
  Alicja Grześkowiak, Agnieszka Stanimir
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2015, tom: nr 385, strony: 120-128), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2015.385.13 - link do publikacji
 25. Cechy pracy a skłonność Polaków w wieku 50+ do rezygnacji z aktywności zawodowej
  Autorzy:
  Alicja Grześkowiak
  Czasopismo:
  Społeczeństwo i Ekonomia (rok: 2014, tom: 1(1), strony: 46-88), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/eis.2014.1.04 - link do publikacji
 26. Assessment of Participation in Cultural Activities in Poland by Selected Multivariate Methods
  Autorzy:
  Alicja Grześkowiak
  Czasopismo:
  European Journal of Social Sciences Education and Research (rok: 2016, tom: Vol.6, Nr.1, strony: 18-26), Wydawca: European Center for Science Education and Research, London
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.26417/ejser.v6i1.p18-26 - link do publikacji
 27. Deklarowane umiejętności zawodowe Polaków - analiza na podstawie danych sondażowych o charakterze niemetrycznym
  Autorzy:
  Alicja Grześkowiak
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia (rok: 2014, tom: Vol 45, No 2, strony: 161-171), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/AUNC_ECON.2014.010 - link do publikacji
 28. The identification of training needs for human capital quality improvement in Poland - a statistical approach
  Autorzy:
  Józef Dziechciarz, Marta Dziechciarz-Duda
  Czasopismo:
  STATISTICS IN TRANSITION (rok: 2016, tom: Vol. 17, No. 4, strony: 723-736), Wydawca: Polskie Towarzystwo Statystyczne i GUS
  Status:
  Opublikowana
 29. Wielowymiarowa analiza kompetencji zawodowych według grup wieku ludności
  Autorzy:
  Alicja Grześkowiak
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2016, tom: 427, strony: 122-130), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2016.427.13 - link do publikacji
 1. Determinants of career and social mobility of young Poles
  Autorzy:
  Agnieszka Stanimir
  Konferencja:
  12th International Academic Conference (rok: 2014, ), Wydawca: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES)
  Data:
  konferencja 01-04.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Self-learning as a method of improving skills by adult Poles - evidence from non-metric survey data
  Autorzy:
  Alicja Grześkowiak
  Konferencja:
  12th International Academic Conference (rok: 2014, ), Wydawca: International Institute of Social and Economic Sciences
  Data:
  konferencja 1-4.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. DIGITAL DEVELOPMENT - THE STRENGTHS AND WEAKNESSES OF GENERATION Y
  Autorzy:
  Agnieszka Stanimir
  Konferencja:
  15th International Academic Conference (rok: 2015, ), Wydawca: International Institute of Social and Economic Sciences
  Data:
  konferencja 14-17.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Evaluation of the Social Climate by Poles - A Multidimensional Approach
  Autorzy:
  Alicja Grześkowiak
  Konferencja:
  International Conference on Studies in Humanities and Social Sciences (SHSS-2015) (rok: 2015, ), Wydawca: EMIRATES RESEARCH PUBLISHING
  Data:
  konferencja 25-26.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Generation Y as citizens of the European Union
  Autorzy:
  Agnieszka Stanimir
  Konferencja:
  International Conference on Studies in Humanities and Social Sciences (SHSS-2015) (rok: 2015, ), Wydawca: EMIRATES RESEARCH PUBLISHING
  Data:
  konferencja 25-26 listopada 2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Age and the use of various sources of information by adult Poles
  Autorzy:
  Alicja Grześkowiak
  Konferencja:
  16th International Academic Conference (rok: 2015, ), Wydawca: International Institute of Social and Economic Sciences
  Data:
  konferencja 12-15.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Competences of adult Poles - evaluation of the age as a differentiating factor
  Autorzy:
  Alicja Grześkowiak
  Konferencja:
  15th International Academic Conference (rok: 2015, ), Wydawca: International Institute of Social and Economic Sciences
  Data:
  konferencja 14-17.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 8. MOST IMPORTANT AND USEFUL SKILLS IN THE LABOUR MARKET - GENERATION Y POINT OF VIEW
  Autorzy:
  Agnieszka Stanimir
  Konferencja:
  16th International Academic Conference (rok: 2015, ), Wydawca: International Institute of Social and Economic Sciences
  Data:
  konferencja 12-15 maja 2015
  Status:
  Opublikowana
 1. O pomiarze efektywności nakładów na edukację i szkolenia w kontekście kształcenia przez całe życie
  Autorzy:
  Józef Dziechciarz
  Książka:
  Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie (rok: 2015, tom: bd., strony: 42-51), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 2. Pomiar i wycena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w formalnych i nieformalnych formach kształcenia
  Autorzy:
  Józef Dziechciarz
  Książka:
  Nauczyciel akademicki wobec nowych wyzwań edukacyjnych (rok: 2015, tom: bd, strony: 25-42), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Metody wizualizacji danych ze skal słabych, na przykładzie badania postrzegania przez Pokolenie Y relacji między życiem prywatnym a pracą
  Autorzy:
  Agnieszka Stanimir
  Książka:
  Metody badań marketingowych - modelowanie, technologia, wizualizacja (rok: 2016, tom: brak, strony: 74-109), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 4. Identyfikacja relacji w zbiorze danych z wykorzystaniem wybranych metod wizualizacji
  Autorzy:
  Alicja Grześkowiak
  Książka:
  Metody badań marketingowych - modelowanie, technologia, wizualizacja (rok: 2016, tom: brak, strony: 110-132), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana