Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Trzeci obieg - praktyki komunikacyjne kultury alternatywnej

2012/05/N/HS2/03267

Słowa kluczowe:

styl życia kontestacja samizdat subkultura sieć

Deskryptory:

 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS6_16: Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Xawery Stańczyk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 22 167 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-14

Zakończenie projektu: 2014-08-13

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Dyktafon cyfrowy. Za kwotę 800 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Nowoosadnicy
  Autorzy:
  Xawery Stańczyk
  Czasopismo:
  Lampa (rok: 2014, tom: nr 5-6, strony: 44570), Wydawca: Wydawnictwo Lampa i Iskra Boża
  Status:
  Opublikowana
 2. Punk - powrót wypartego
  Autorzy:
  Xawery Stańczyk
  Czasopismo:
  Res Publica Nowa (rok: 2013, tom: brak, strony: on-line), Wydawca: Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Ariergarda 1. Taktyki komunikacyjne formacji Totart
  Autorzy:
  Xawery Stańczyk
  Czasopismo:
  Glissando (rok: 2014, tom: nr 25, strony: 49-57), Wydawca: Fundacja 4.99
  Status:
  Opublikowana
 4. Paranoja krytyczna. O antropologicznych badaniach kultury własnej
  Autorzy:
  Xawery Stańczyk
  Czasopismo:
  Stan Rzeczy (rok: 2013, tom: nr 4, strony: 186-203), Wydawca: Instytut Socjologii UW
  Status:
  Opublikowana
 5. Instytucjonalizacja przechwyceń. Jak stwarzano autonomiczne miejsce kultury alternatywnej na przykładzie Ośrodka Wolnej Kultury w Lublinie
  Autorzy:
  Xawery Stańczyk
  Czasopismo:
  Stan Rzeczy (rok: 2014, tom: nr 7, strony: 181-208), Wydawca: Instytut Socjologii UW
  Status:
  Opublikowana
 6. Za wizualnym freeganizmem
  Autorzy:
  Xawery Stańczyk
  Czasopismo:
  Dwutygodnik. Strona Kultury (rok: 2013, tom: nr 105, strony: on-line), Wydawca: Narodowy Instytut Audiowizualny
  Status:
  Opublikowana
 7. Wyjście z bloku. Kultura alternatywna między wspólnotą a oddzieleniem
  Autorzy:
  Xawery Stańczyk
  Czasopismo:
  mała kultura współczesna (rok: 2014, tom: 41699, strony: on-line), Wydawca: Narodowe Centrum Kultury, Stowarzyszenie Katedra Kultury
  Status:
  Opublikowana