Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska

2012/05/B/HS5/00632

Słowa kluczowe:

zrównoważony rozwój ochrona środowiska geologia i górnictwo kopaliny

Deskryptory:

 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Grzegorz Dobrowolski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 433 750 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-06

Zakończenie projektu: 2016-06-05

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny z odłączalną klawiaturą.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Publikacje książkowe (8)
 1. The role of the principle of sustainable development in the legal regulation of geology and mining
  Autorzy:
  Grzegorz Dobrowolski
  Czasopismo:
  Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska (rok: 2019, tom: 1, strony: brak), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Nie dotyczy
  Autorzy:
  G. Dobrowolski, A. Lipiński, R. Mikosz, G. Radecki
  Książka:
  Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska (rok: 2016, tom: Nie dotyczy, strony: 420), Wydawca: Agencja Reklamowa TOP
  Status:
  Opublikowana
 2. Prawne zasady podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie bezpiecznego geologicznego składowania dwutlenku węgla
  Autorzy:
  Grzegorz Dobrowolski
  Książka:
  Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia (red. G. Dobrowolski, G. Radecki) (rok: 2014, tom: 1, strony: 240-252), Wydawca: Polska Izba Ekologii
  Status:
  Opublikowana
 3. Geologia i górnictwo a planowanie przestrzenne
  Autorzy:
  Ryszard Mikosz
  Książka:
  Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia (red. G. Dobrowolski, G. Radecki) (rok: 2014, tom: 1, strony: 12), Wydawca: Polska Izba Ekologii
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Zakres i przedmiot prawa geologicznego i górniczego
  Autorzy:
  Aleksander Lipiński
  Książka:
  Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia (red. G. Dobrowolski, G. Radecki) (rok: 2014, tom: 1, strony: 12), Wydawca: Polska Izba Ekologii
  Status:
  Opublikowana
 5. Zasada zrównoważonego rozwoju w orzecznictwie sądów administracyjnych
  Autorzy:
  Ryszard Mikosz Grzegorz Dobrowolski
  Książka:
  Działalność gospodarcza na obszarach chronionych (red R. Biskup, M. Pyter, M. Rudnicki, J. Trzewik) (rok: 2014, tom: 1, strony: 113-126), Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Status:
  Opublikowana
 6. 0
  Autorzy:
  Dobrowolski, Grzegorz Lipiński, Aleksander Mikosz, Ryszard Radecki, Gabriel
  Książka:
  Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju Zagadnienia prawne (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 7. Odpowiednie stosowanie przepisów o dzierżawie do użytkowania górniczego
  Autorzy:
  Gabriel Radecki
  Książka:
  Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia (red. G. Dobrowolski, G. Radecki) (rok: 2014, tom: 1, strony: 22), Wydawca: Polska Izba Ekologii
  Status:
  Opublikowana
 8. Roboty geologiczne i wydobywanie kopalin na obszarach chronionych. Niektóre uwarunkowania prawne
  Autorzy:
  Aleksander Lipiński
  Książka:
  Działalność gospodarcza na obszarach chronionych (red R. Biskup, M. Pyter, M. Rudnicki, J. Trzewik) (rok: 2014, tom: 1, strony: 326-337), Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Status:
  Opublikowana