Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Szumy transportu i metastabilne stany opornościowe w manganitach

2012/05/B/ST3/03157

Słowa kluczowe:

szum 1/f manganity kolosalny efekt magnetooporowy relaksacja

Deskryptory:

 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu
 • ST3_11: Magnetyzm
 • ST3_4: Transport w materii skondensowanej

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Grzegorz Jung 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 485 340 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-14

Zakończenie projektu: 2015-03-13

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 1. Doping dependent magnetism and exchange bias in CaMn1−xWxO3 manganites IF: 2,19
  Autorzy:
  V. Markovich, I. Fita, A. Wisniewski, R. Puzniak, D. Mogilyansky, S.V. Naumov, E.V. Mostovshchikova, S.V. Telegin, G. Gorodetsky, G. Jung
  Czasopismo:
  J. Appl. Phys. (rok: 2014, tom: 116, strony: 093903-093903-9), Wydawca: AIP Publishing LLC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4894280 - link do publikacji
 2. Irreversibility, remanence and Griffith phase in Sm0:1Ca0:9MnO3 nanoparticles. IF: 2,22
  Autorzy:
  V. Markovich, R. Puzniak, I. Fita, A. Wisniewski, D. Mogilyansky, B. Dolgin, G. Gorodetsky, and G. Jung
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2013, tom: 113, strony: 233911), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4811445 - link do publikacji
 3. Non-equilibrium Magnetic Properties of Sm0.43Ca0.57MnO3 Nanoparticles. IF: 2,407
  Autorzy:
  V. Markovich, B. Dolgin, R. Puzniak, A. Wisniewski, I. Fita, D. Mogilyansky, E. Dvir, G. Gorodetsky, G. Jung
  Czasopismo:
  J. Alloys. Comp. (rok: 2014, tom: 602, strony: 204-209), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2014.03.018 - link do publikacji
 4. Exchange bias effect in CaMn0:9Nb0:1O3 IF: 2,129
  Autorzy:
  V. Markovich, I. Fita, A. Wisniewski, R. Puzniak, P. Iwanowski, C. Martin, G. Jung, and G. Gorodetsky
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2015, tom: 164, strony: 170-176), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 5. Robust Random Telegraph Conductivity Noise in Single Crystals of Ferromagnetic Insulating Manganite La0:86Ca0:14MnO3 IF: 3,718
  Autorzy:
  J. Przybytek, J. Fink-Finowicki, R. Puźniak, A. Shames, V. Markovich, D. Mogilyansky, and G. Jung
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2017, tom: 95, strony: 125101), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.95.125101. - link do publikacji
 6. Particle size effects on charge ordering and exchange bias in nanosized Sm0.43Ca0.57MnO3 IF: 4,84
  Autorzy:
  Vladimir Markovich, Roman Puzniak, Ivan Fita, Dmitrii Mogilyansky, Andrzej Wisniewski, Gad Gorodetsky, Grzegorz Jung
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2014, tom: 118, strony: 7721–7729), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp5014253 - link do publikacji
 7. Unconventional exchange bias effect driven by phase separation in basically antiferromagnetic Sm0.1Ca0.6Sr0.3MnO3 IF: 2,73
  Autorzy:
  V. Markovich, I. Fita, A. Wisniewski, R. Puzniak, P. Iwanowski, C. Martin, G. Gorodetsky, G. Jung
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2015, tom: 622, strony: 213-218), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 8. Evolution of magnetic properties of CaMn1-xNbxO3 with Nb-doping IF: 2,521
  Autorzy:
  V. Markovich, I. Fita, A. Wisniewski, R. Puzniak, C. Martin, D. Mogilyansky, G. Jung, and G. Gorodetsky
  Czasopismo:
  Journal of Physics D (rok: 2015, tom: 48, strony: 325003), Wydawca: Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0022-3727/48/32/325003 - link do publikacji
 9. High frequency cut-off in 1/f conductivity noise of hole-doped La1−x Ca x MnO3 manganite single crystals IF: 2,404
  Autorzy:
  J. Przybytek, J. Fink Finowicki, R. Puzniak, and G. Jung
  Czasopismo:
  Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment (rok: 2016, tom: 2016, strony: 54024), Wydawca: IOPscience
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1742-5468/2016/05/054024 - link do publikacji
 10. Noise Signatures of Metastable Resistivity States in Ferromagnetic Insulating Manganite IF: 2,19
  Autorzy:
  J. Przybytek, J. Fink-Finowicki, R. Puzniak, V. Markovich, and G. Jung
  Czasopismo:
  J. Appl. Phys. (rok: 2015, tom: 118, strony: 43903), Wydawca: AIP Publishing LLC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4927288 - link do publikacji
 11. Size Dependent Magnetism and Exchange Bias Effect in Sm0:27Ca0:73MnO3 Nanoparticles. IF: 2,175
  Autorzy:
  V. Markovich, V. I. Fita, R. Puzniak, D. Mogilyansky, A. Wisniewski, Y. Skourski, G. Jung, and G. Gorodetsky
  Czasopismo:
  Journal of Nanoparticle Research (rok: 2013, tom: 15, strony: 1862), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11051-013-1862-4 - link do publikacji
 12. Zero Bias Anomalies in Low-doped La1-xCaxMnO3 Manganite Single Crystals IF: 2,26
  Autorzy:
  3.B. Dolgin, M. Belogolovskii, V. Markovich, and G. Jung
  Czasopismo:
  Europhysics Letters (rok: 2013, tom: 103, strony: 27002), Wydawca: The European Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1209/0295-5075/103/27002 - link do publikacji