Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania nad wartością odżywczą, składem mineralnym i radioizotopowym (alfa) oraz biodostępnością składników mineralnych z owocników trzech gatunków podgrzybka oraz ich przetworów

2012/05/N/NZ7/00935

Słowa kluczowe:

grzyby pierwiastki śladowe toksykologia żywność biodostępność

Deskryptory:

 • NZ7_2: Zagrożenia środowiskowe
 • NZ7_15: Toksykologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Anna Kojta 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 149 965 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-11

Zakończenie projektu: 2016-03-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 1. Metallic elements (Ca, Hg, Fe, K, Mg, Mn, Na, Zn) in the fruiting bodies of Boletus badius IF: 3,391
  Autorzy:
  Anna K. Kojta, Jerzy Falandysz
  Czasopismo:
  Food Chemistry (rok: 2016, tom: 200, strony: 206-214), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foodchem.2016.01.006 - link do publikacji
 2. Mercury contamination of fungi genus Xerocomus in the Yunnan province in China and the region of Europe IF: 1,164
  Autorzy:
  Anna K. Kojta, Ji Zhang, Yuanzhong Wang, Tao Li, Martyna Saba, Jerzy Falandysz
  Czasopismo:
  Journal of Environmental Science and Health, Part A (rok: 2015, tom: 50 (13), strony: 1342-1350), Wydawca: Taylor & Francis Group, LLC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10934529.2015.1059108 - link do publikacji
 1. Badania nad składem pierwiastków śladowych w owocnikach Xerocomus chrysenteron i Boletus (Xerocomus) badius z tego samego stanowiska niezanieczyszczonego metalami (A study on trace element and minerals composition of Xerocomus chrysenteron and Boletus (Xerocomus) badius fruiting bodies emerged from the same background area)
  Autorzy:
  A.K. Kojta, A. Dryżałowska, J. Falandysz
  Konferencja:
  XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Obieg pierwiastków w przyrodzie. Bioakumulacja, toksyczność, przeciwdziałanie (XI International Scientific-Technical Conference Element cycle in the environment. Biaccumulation, toxicity, prevention) (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 10 wrzesień 2015r.
  Status:
  Opublikowana
 2. Mercury, cadmium and lead in Xerocomus chrysenteron, Xerocomus subtomentosus and Boletus badius
  Autorzy:
  Anna K. Kojta, Anna Dryżałowska, Sviatlana Pankavec, Jerzy Falandysz
  Konferencja:
  XII International Symposium, Trace elements in the environment (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
  Data:
  konferencja 17-19 listopad 2014r
  Status:
  Opublikowana
 3. ZANIECZYSZCZENIE RADIOCEZEM PODGRZYBKA BRUNATNEGO, ZAJĄCZKA ZŁOCISTEGO
  Autorzy:
  A. Kojta, A. Śliwińska, P. Krogul, T. Zalewska, J. Falandysz
  Konferencja:
  XXIII POZNAŃSKIE KONWERSATORIUM ANALITYCZNE z cyklu NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW (Modern Methods of Sample Preparation and Determination of Trace Elements) (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 8-9 maj 2014 r.
  Status:
  Opublikowana
 4. Analysis of mineral composition of Red-cracking Bolete (Xerocomus chrysenteron) and Bay Bolete (Boletus badius) from two sampling sites in Poland
  Autorzy:
  Anna K. Kojta, Anna Dryżałowska, Sviatlana Pankavec, Jerzy Falandysz
  Konferencja:
  XII International Symposium, Trace elements in the environment (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
  Data:
  konferencja 17-19 listopad 2014r
  Status:
  Opublikowana
 5. Badania nad składem mineralnym borowika kasztanowatego (Research on the mineral composition of Boletus badius)
  Autorzy:
  A. Kojta, K. Borawska, M. Chudzińska, D. Barałkiewicz, J. Falandysz
  Konferencja:
  XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Obieg pierwiastków w przyrodzie. Bioakumulacja, toksyczność, przeciwdziałanie (XI International Scientific-Technical Conference Element cycle in the environment. Biaccumulation, toxicity, prevention) (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Ochrony Środowiska - Państowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 10 wrzesień 2015r.
  Status:
  Opublikowana
 6. RTĘĆ, OŁÓW I KADM W OWOCNIKACH PODGRZYBKA BRUNATNEGO ZEBRANYCH Z TERENÓW O NISKIM POZIOMIE ZANIECZYSZCZENIA
  Autorzy:
  A. K. Kojta, J. Falandysz
  Konferencja:
  XXIII POZNAŃSKIE KONWERSATORIUM ANALITYCZNE z cyklu NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW (Modern Methods of Sample Preparation and Determination of Trace Elements) (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 8-9 maj 2014 r.
  Status:
  Opublikowana
 7. Rtęć w podgrzybkach
  Autorzy:
  A. K. Kojta, J. Zhang, Y. Wang, T. Li, M. Saba, A. Wiejak, J. Falandysz
  Konferencja:
  XXIV POZNAŃSKIE KONWERSATORIUM ANALITYCZNE z cyklu NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW (Modern Methods of Sample Preparation and Determination of Trace Elements) (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Prodruk
  Data:
  konferencja 9-10 kwiecień 2015 r.
  Status:
  Opublikowana
 8. ZANIECZYSZCZENIE RTĘCIĄ GRZYBÓW Z RODZAJU PODGRZYBEK Z POLSKI, BIAŁORUSI I CHIN
  Autorzy:
  A. K. Kojta, Y. Wang, J. Zhang, J. Falandysz
  Konferencja:
  XXIII POZNAŃSKIE KONWERSATORIUM ANALITYCZNE z cyklu NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW (Modern Methods of Sample Preparation and Determination of Trace Elements) (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 8-9 maj 2014 r.
  Status:
  Opublikowana
 9. A study on trace elements and minerals composition of Xerocomus chrysenteron and Boletus badius fruiting bodies emerged from the same background area
  Autorzy:
  A. Dryżałowska, A. Kojta, J. Falandysz
  Konferencja:
  XVII Congress of European Mycologists (rok: 2015, ), Wydawca: CEM
  Data:
  konferencja 21-25 sierpień 2015r.
  Status:
  Opublikowana
 10. 137Cs A 40K W PODGRZYBKACH: BRUNATNYM, ZAJĄCZKU I ZŁOTAWYM
  Autorzy:
  A.K. Kojta, A. Śliwińska, T. Zalewska, J. Falandysz
  Konferencja:
  XXIII POZNAŃSKIE KONWERSATORIUM ANALITYCZNE z cyklu NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW (Modern Methods of Sample Preparation and Determination of Trace Elements) (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 8-9 maj 2014 r.
  Status:
  Opublikowana
 11. Cd, Hg i Pb w grzybach Boletus (Xerocomus) badius, Xerocomus chrysenteron i Xerocomus subtomentosus (Cd, Hg and Pb in mushrooms Boletus (Xerocomus) badius, Xerocomus chrysenteron and Xerocomus subtomentosus)
  Autorzy:
  A. Dryżałowska, A. K. Kojta, S. Pankavec, J. Falandysz
  Konferencja:
  XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Obieg pierwiastków w przyrodzie. Bioakumulacja, toksyczność, przeciwdziałanie (XI International Scientific-Technical Conference Element cycle in the environment. Biaccumulation, toxicity, prevention) (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Ochrony Środowiska - Państowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 10 wrzesień 2015r.
  Status:
  Opublikowana
 12. Mercury in Xerocomus mushrooms
  Autorzy:
  Patrycja Krogul, Ji Zhang, Yuanzhong Wang, Tao Li, Jerzy Falandysz, Anna K. Kojta
  Konferencja:
  XII International Symposium, Trace elements in the environment (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
  Data:
  konferencja 17-19 listopad 2014r
  Status:
  Opublikowana