Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ Karty Dużych Rodzin na jakość życia rodzin wielodzietnych

2012/05/N/HS4/00219

Słowa kluczowe:

rodzina wielodzietna Karta Dużych Rodzin

Deskryptory:

 • HS4_11: Warunki i jakość życia, dochody, ubóstwo

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Bebel 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 119 080 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-04

Zakończenie projektu: 2015-08-03

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. 13.Wpływ Karty Dużej Rodziny na poprawę sytuacji rodzin wielodzietnych w Polsce - ocena na podstawie zogniskowanych wywiadów grupowych
  Autorzy:
  Anna Bebel
  Czasopismo:
  Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce po dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2016, tom: Nr 438, strony: 206-223), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2016.438.13 - link do publikacji
 2. Large Family Card as an Instrument of Supporting Families With Many Children
  Autorzy:
  Anna Bebel
  Czasopismo:
  China-US Business Review (rok: 2014, tom: 13, Nr 10, strony: 660-668), Wydawca: David Publishing Company
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Wspieranie rodzin wielodzietnych przez samorządy lokalne- przykład Karty Dużej Rodziny
  Autorzy:
  Anna Bebel
  Czasopismo:
  Problemy współczesnej ekonomii. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 35 (rok: 2014, tom: 2, strony: 279-293), Wydawca: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu i realizacji Karty Dużych Rodzin
  Autorzy:
  Anna Bebel
  Czasopismo:
  25 lat społeczeństwa obywatelskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2016, tom: nr 458, strony: 44-54), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana