Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Średniookresowe wahania udziału wynagrodzenia pracy w PKB: teoria i wyniki empiryczne

2012/05/B/HS4/02236

Słowa kluczowe:

udział wynagrodzenia pracy w PKB działalność B+R endogeniczne fluktuacje dynamika średniookresowa funkcja CES

Deskryptory:

 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy);

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Instytut Ekonometrii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jakub Growiec 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 155 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-31

Zakończenie projektu: 2014-07-30

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Will the 'True' Labor Share Stand Up? An Applied Survey on Labor Share Measures IF: 2,1
  Autorzy:
  Jakub Mućk, Peter McAdam, Jakub Growiec
  Czasopismo:
  Journal of Economic Surveys (rok: 2017, tom: -, strony: -), Wydawca: John Wiley & Sons Ltd
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Endogenous Labor Share Cycles: Theory and Evidence IF: 1
  Autorzy:
  Jakub Growiec, Peter McAdam, Jakub Mućk
  Czasopismo:
  Journal of Economic Dynamics and Control (rok: 2017, tom: -, strony: -), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona