Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Biomimetyki LCAP - pochodne amin alicyklicznych jako nowa klasa ligandów dla receptorów monoaminergicznych

2012/05/B/NZ7/03076

Słowa kluczowe:

synteza na fazie stałej wirtualna biblioteka kombinatoryczna wirtualny skrining długołańcuchowe arylopiperazyny arylosulfonamidy arylomoczniki aryloksyetylo-piperydyny aryloksyetylo-pirolidyny aminy alicykliczne związki hybrydowe antagoniści 5-HT7 SSRI właściwości przeciwdepresyjne

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Paweł Zajdel 

Liczba wykonawców projektu: 17

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 597 220 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-18

Zakończenie projektu: 2016-02-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (24)
 1. An algorithm to identify target-selective ligands - a case study of 5-HT7/5-HT1A receptor selectivity IF: 3,702
  Autorzy:
  R. Kurczab, V. Canale, P. Zajdel, AJ. Bojarski
  Czasopismo:
  PLoS ONE (rok: 2016, tom: 11(6), strony: e0156986), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. N-Alkylated arylsulfonamides of (aryloxy)ethyl piperidines: 5-HT7 receptor selectivity versus multireceptor profile IF: 2,97
  Autorzy:
  V. Canale, R. Kurczab, A. Partyka, G. Satała, K. Słoczyńska, T. Kos, M. Jastrzębska-Więsek, A. Siwek, E. Pękala, AJ. Bojarski, A. Wesołowska, P. Popik, P. Zajdel
  Czasopismo:
  Bioorganic Medicinal Chemistry (rok: 2016, tom: 24, strony: 130-139), Wydawca: Pergamon-Elsevier Science Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bmc.2015.11.041 - link do publikacji
 3. Novel 5-HT7R antagonists, arylsulfonamide derivatives of (aryloxy)propyl piperidines: Add-on effect to the antidepressant activity of SSRI and DRI, and pro-cognitive profile. IF: 2,93
  Autorzy:
  V. Canale, A. Partyka, R. Kurczab, M. Krawczyk, T. Kos, G. Satała, B. Kubica, M. Jastrzębska-Więsek, A. Wesołowska, AJ. Bojarski, P. Popik, P. Zajdel
  Czasopismo:
  Bioorganic Medicinal Chemistry (rok: 2017, tom: 25, strony: 2789-2799), Wydawca: Pergamon-Elsevier Science Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bmc.2017.03.057 - link do publikacji
 4. Towards new 5-HT7 antagonists among arylsulfonamide derivatives of (aryloxy)ethyl-alkyl amines: Multiobjective based design, synthesis, and antidepressant and anxiolytic properties IF: 3,946
  Autorzy:
  V. Canale, R. Kurczab, A. Partyka, G. Satała, T. Lenda, M. Jastrzębska-Więsek, A. Wesołowska, AJ. Bojarski, P. Zajdel
  Czasopismo:
  European Journal of Medicinal Chemistry (rok: 2016, tom: 108, strony: 334-346), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejmech.2015.11.040 - link do publikacji
 5. Arylsulfonamide derivatives of (aryloxy) ethylpiperidines as selective 5-HT7 receptor antagonists and their psychotropic properties IF: 2,612
  Autorzy:
  P. Zajdel, V. Canale, A. Partyka, K. Marciniec, R. Kurczab, G. Satała, A. Siwek, M. Jastrzębska-Więsek, A. Wesołowska, T. Kos, P. Popik, A.J. Bojarski
  Czasopismo:
  Medicinal Chemistry Communication (rok: 2015, tom: 6, strony: 1271-1277), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5md00166h - link do publikacji
 1. Arylosulfonamidowe pochodne (aryloksy)-etylopiperydyny jako antagoniści receptorów 5-HT7 o właściwościach psychotropowych
  Autorzy:
  Canale, V.; Kurczab, R.; Partyka, A.; Satała, G.; Jastrzębska-Więsek, M.; Wesołowska, A.; Bojarski, A.J.; Zajdel, P.
  Konferencja:
  II Szkoła Chemii Medycznej (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 17-19 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 2. Arylosulfonamidowe pochodne aryloksy-/arylotio-etylo- amin alicyklicznych jako ligandy receptorów 5-HT7
  Autorzy:
  V. Canale, R. Kurczab, K. Grychowska, K. Marciniec, G. Satała, M. Pawłowski, A.J. Bojarski, P. Zajdel
  Konferencja:
  SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 17-18 października
  Status:
  Opublikowana
 3. Arylsulfonamide/amide derivatives of aryloxyethyl- and arylthioethyl piperidines and pyrrolidines as a novel class of potent 5-HT7 receptor antagonists
  Autorzy:
  P. Zajdel, R. Kurczab, V. Canale, K. Marciniec, K. Grychowska, G. Satała, M. Pawłowski, A.J. Bojarski
  Konferencja:
  5th BBBB International Conference (rok: 2013, ), Wydawca: BBBB International Conference
  Data:
  konferencja 26-28 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 4. Novel arylsulfonamides of (aryloxy)ethyl piperidines as potent and metabolically stable 5-HT7 receptor antagonists.
  Autorzy:
  Canale, V.; Steczko, M.; Satała, G.; Kalicka, B.; Partyka, A.; Pękala, E.; Bojarski, A.J.; Zajdel, P.
  Konferencja:
  52nd International Conference on Medicinal Chemistry RICT (rok: 2016, ), Wydawca: Societe de Chimie Therapeutic
  Data:
  konferencja 6-8.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. An impact of alkylene spacer on 5-Ht7-5-HT1A receptor selectivity: classic LCAPs vs LCAP biomimetics
  Autorzy:
  V. Canale, K. Grychowska, G. Satała, A.J. Bojarski, M. Pawłowski, P. Zajdel
  Konferencja:
  7th Summer School "Medicinal Chemistry" (rok: 2014, ), Wydawca: University of Regensburg
  Data:
  konferencja 17-19 września
  Status:
  Opublikowana
 6. Arylsulfonamide analogs of PZ-766 as potent 5-HT7 receptor antagonists
  Autorzy:
  V. Canale, A. Partyka, G. Satała, A. Wasik, M. Pawłowski, A.J. Bojarski, A. Wesołowska, P. Zajdel
  Konferencja:
  VI Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwa Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 18-20 września
  Status:
  Opublikowana
 7. Canale, V.; Kurczab, R.; Partyka, A.; Satała, G.; Jastrzębska-Więsek, M.; Wesołowska, A.; Bojarski, A.J.; Zajdel, P.
  Autorzy:
  Arylsulfonamides of (aryloxy)ethyl derivatives of alicyclic amines as potent 5-HT7R antagonists and their psychotropic properties
  Konferencja:
  V Meeting of the Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network (rok: 2015, ), Wydawca: Jagiellonian University Medical College
  Data:
  konferencja 3-5 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 8. LCAP biomimetic 5-HT7 receptor antagonists with antidepressant and pro-cognitive properties
  Autorzy:
  Zajdel, P; Canale, V.; Kurczab, R.; Partyka, A.; Satała, G.; Bojarski, A.J.; Jastrzębska-Więsek, M.; Wesołowska, A.; Kos, T.; Popik, P.
  Konferencja:
  Spanish-Italian Medicinal Chemistry Congress (rok: 2015, ), Wydawca: Spanish Medicinal Chemistry Society
  Data:
  konferencja 12-15 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 9. Stabilność i profil metaboliczny 4-fluoro-N-(1-{2[(propan-2-yl)fenoksy]etylo}-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-6-yl)-benzenosulfonamidu w różnych modelach in vitro
  Autorzy:
  Wójcik, K.A.; Słoczyńska, K.; Pękala, E.; Canale, V.; Zajdel, P.
  Konferencja:
  II Szkoła Chemii Medycznej (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 17-19 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 10. Towards metabolically stable arylsulfonamide derivatives of (aryloxy)ethyl piperidines as potent and selective 5-HT7 receptor antagonists with antidepressant and anxiolytic properties.
  Autorzy:
  Canale, V.; Satała, G.; Kalicka, B.; Partyka, A.; Pękala, E.; Bojarski, A.J.; Zajdel, P.
  Konferencja:
  VIII Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 15-17 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 11. A step towards GPCRs polypharmacology: an algorithm to 5-HT7/5-HT1A selectivity prediction
  Autorzy:
  Kurczab, R.; Canale, V.; Zajdel, P.; Bojarski, A.J.
  Konferencja:
  Glisten Meeting (rok: 2015, ), Wydawca: Glisten Network
  Data:
  konferencja 1-2 kwiecień
  Status:
  Opublikowana
 12. Arylosulfonamidowe pochodne aryloksy-/arylotio-etylo amin alicyklicznych jako nowa grupa antagonistów receptorów 5-HT7
  Autorzy:
  V. Canale, A. Partyka, G. Satała, R. Kurczab, A. Wasik, M. Pawłowski, A.J. Bojarski, A. Wesołowska, P. Zajdel
  Konferencja:
  Konferencja Doktorantów Collegium Medicum UJ (rok: 2014, ), Wydawca: Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
  Data:
  konferencja 39-30 maja 2014
  Status:
  Opublikowana
 13. Arylsulfonamide derivatives of (aryloxy)ethyl-piperidines as 5-HT7 antagonists and their antidepressant and pro-cognitive properties
  Autorzy:
  Canale, V.; Partyka, A.; Kurczab, R.; Satała, G.; Jastrzębska-Więsek, M.; Wesołowska, A.; Kos, T.; Popik, P.; Bojarski, A.J.; Zajdel, P.
  Konferencja:
  Neuronus (rok: 2015, ), Wydawca: Ibro & Irun Neuroscience Forum
  Data:
  konferencja 17-19 kwiecień
  Status:
  Opublikowana
 14. Arylsulfonamides of (aryloxy)ethyl derivatives of alicyclic amines as potent 5-HT7R antagonists and their psychotropic properties
  Autorzy:
  Canale, V.; Kurczab, R.; Partyka, A.; Satała, G.; Jastrzębska-Więsek, M.; Wesołowska, A.; Bojarski, A.J.; Zajdel, P.
  Konferencja:
  European School of Medicinal Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: EFMC
  Data:
  konferencja 28 czerwiec - 2 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 15. Wpływ fragmentu aryloeterowego na selektywność 5-HT7/5-HT1A receptorową w grupie chinolinosulfonamidowych pochodnych aryloxy-/arylotioetylopiperydyn
  Autorzy:
  K. Grychowska, K. Marciniec, V. Canale, G. Satała, A. Maślankiewicz, A.J. Bojarski, M. Pawłowski, P. Zajdel
  Konferencja:
  III Konferencja Doktorantów Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ (rok: 2013, ), Wydawca: Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
  Data:
  konferencja 9–10 MAJA 2013
  Status:
  Opublikowana
 16. Arylsulfonamide derivatives of alicyclic amines as a novel class of potent 5-HT7 receptor antagonists
  Autorzy:
  V. Canale, R. Kurczab, G. Satała, A. Partyka, A. Wasik, M. Pawłowski, A. Wesołowska, A.J. Bojarski, P. Zajdel
  Konferencja:
  7th Summer School "Medicinal Chemistry" (rok: 2014, ), Wydawca: University of Regensburg
  Data:
  konferencja 17-19 września
  Status:
  Opublikowana
 17. Biotrasformacja in vitro arylosulfonamidowych pochodnych aryloksyetyloamin w modelu mikrosomalnym
  Autorzy:
  Słoczyńska, K.; Pękala, E.; Canale, V.; Zajdel, P.
  Konferencja:
  II Szkoła Chemii Medycznej (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 17-19 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 18. Towards metabolically stable arylsulfonamide derivatives of (aryloxy)ethyl piperidines as potent and selective 5-HT7 receptor antagonists
  Autorzy:
  Canale, V.; Steczko, M.; Satała, G.; Słoczyńska, K.; Kalicka, B.; Pękala, E.; Bojarski, A.J.; Zajdel, P.
  Konferencja:
  6th RSC/SCI symposium on GPCRs in Medicinal Chemistry (rok: 2016, ), Wydawca: RSC's Biological and Medicinal Chemistry
  Data:
  konferencja 13-15.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 19. N-alkylated arylosulfonamides of (aryloxy)ethyl piperidines: 5-HT7 receptor selectivity vs multireceptor profile
  Autorzy:
  Canale, V.; Kurczab, R.; Satała, G.; Partyka, A.; Jastrzębska-Więsek, M.; Słoczyńska, K.; Kos, T.; Pękala, E.; Popik, P.; Bojarski, A.J.; Wesołowska, A.; Zajdel, P.
  Konferencja:
  VII Konwersatorium Chemii Medycznej & VIII Sympozjum PTBI (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwa Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 17-19 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 20. Arylosulfonamidowe pochodne (aryloksy)-etylopiperydyny jako antagoniści receptorów 5-HT7 o właściwościach przeciwdepresyjnych i prokognitywnych.
  Autorzy:
  Canale, V.; Partyka, A.; Kurczab, R.; Satała, G.; Jastrzębska-Więsek, M.; Wesołowska, A.; Kos, T.; Popik, P.; Bojarski, A.J.; Zajdel, P.
  Konferencja:
  V Konferencja Doktorantów Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ (rok: 2015, ), Wydawca: Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
  Data:
  konferencja 28-29 maj
  Status:
  Opublikowana
 21. Bioisosteric replacement in the search for potent and selective 5-HT7 receptor antagonists in a group of arylsulfonamide derivatives of (aryloxy)ethyl piperidines
  Autorzy:
  Canale, V.; Forleo, N.; Kurczab, R.; Satała, G.; Partyka, A.; Pękala, E.; Wesołowska, A.; Bojarski, A.J.; Zajdel, P
  Konferencja:
  VII International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry (rok: 2017, ), Wydawca: European Federation for Medicinal Chemistry
  Data:
  konferencja 27-31.09
  Status:
  Opublikowana
 22. In the search of metabolically stable arylsulfonamides of (aryloxy)ethyl piperidines: an influence of ortho substituents on 5-HT7 receptor affinity and selectivity.
  Autorzy:
  33.Canale, V.; Forleo, N.; Kurczab, R.; Satała, G.; Koczurkiewicz, P.; Wójcik-Pszczoła, K.; Pękala, E.; Bojarski, A.J.; Zajdel, P.
  Konferencja:
  III Szkoła Chemii Medycznej (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 6-9 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 23. Metabolically stable arylsulfonamide derivatives of (aryloxy)ethyl piperidines as potent 5-HT7 receptor antagonists with antidepressant and anxiolytic properties
  Autorzy:
  Canale, V.; Partyka, A.; Satała, G.; Słoczyńska, K.; Pękala, E.; Wesołowska, A.; Bojarski, A.J.; Zajdel, P.
  Konferencja:
  2nd Central European Biomedical Congress (CEBC) (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Farmakologii IF PAN
  Data:
  konferencja 15-18.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 24. Microwave-assisted solid-phase organic synthesis for derivatization of secondary amines on the Pipecolic resin
  Autorzy:
  V. Canale, N. Massurier, M. Pawłowski, J. Martinez, G. Subra, P. Zajdel
  Konferencja:
  15th tetrahedron Symposium - Challanges in Bioorganic and Organic Medicinal Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 24-26 czerwca
  Status:
  Opublikowana