Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja związków aktywnych biologicznie w lipidach powierzchniowych Dermestes maculatus i Dermestes ater jako związków o potencjalnych właściwościach antygrzybowych i antybakteryjnych

2012/05/N/NZ4/02210

Słowa kluczowe:

Lipidy grzyby entomopatogenne HPLC GC GC-MS LC-MS SPME MALDI

Deskryptory:

 • ST4_8: Metody instrumentalne w chemii
 • NZ6_7: Mykologia
 • ST5_16: Chemia biologiczna

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Magdalena Cerkowniak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 149 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-21

Zakończenie projektu: 2017-08-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Comparison of the volatile compounds of Dermestes maculatus and Dermestes ater pupae: application of headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC/MS) IF: 1,158
  Autorzy:
  M Cerkowniak, MI Boguś, E Włóka, P Stepnowski, M Gołębiowski
  Czasopismo:
  Invertebrate Survival Journal (rok: 2017, tom: 14, strony: 303-311), Wydawca: University of Modena and Reggio Emilia, Italy
  Status:
  Opublikowana
 2. The use of chromatographic techniques for the separation and the identification of insect lipids IF: 2,487
  Autorzy:
  Magdalena Cerkowniak, Alan Puckowski, Piotr Stepnowski, Marek Gołębiowski
  Czasopismo:
  Journal of Chromatography B (rok: 2013, tom: 937, strony: 67– 78), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jchromb.2013.08.023 - link do publikacji
 3. Analysis of high molecular weight compounds present in the lipids of Dermestidae using the MALDI technique IF: 1,069
  Autorzy:
  Cerkowniak M, Boguś MI, Włóka E, Stepnowski P, Gołębiowski M
  Czasopismo:
  Entomological Science (rok: 2018, tom: -, strony: -), Wydawca: Wiley Online Library
  Status:
  Złożona
 4. Application of headspace solid-phase microextraction followed by gas chromatography coupled with mass spectrometry to determine esters of carboxylic acids and other volatile compounds in Dermestes maculatus and Dermestes ater lipids IF: 1,613
  Autorzy:
  Magdalena Cerkowniak, Mieczysława I. Boguś, Emilia Włóka, Piotr Stepnowski, Marek Gołębiowski
  Czasopismo:
  Biomedical Chromatography (rok: 2017, tom: -, strony: 44574), Wydawca: Wiley Online Library
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/bmc.4051 - link do publikacji
 1. Zastosowanie techniki MALDI do analizy związków wielkocząsteczkowych obecnych w lipidach owadów z rodziny Dermestidae
  Autorzy:
  Cerkowniak Magdalena, Boguś Mieczysława, Włóka Emilia, Stepnowski Piotr, Gołębiowski Marek
  Konferencja:
  VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Człowiek, Nauka, Środowisko" (rok: 2017, ), Wydawca: Pro Science Polska Sp. z o.o.
  Data:
  konferencja 29 – 30 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 2. Wpływ związków wytwarzanych przez owady z rodziny Dermestidae na rozwój grzybów entomopatogennych
  Autorzy:
  Cerkowniak Magdalena, Boguś Mieczysława, Włóka Emilia, Stepnowski Piotr, Gołębiowski Marek
  Konferencja:
  VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Człowiek, Nauka, Środowisko" (rok: 2017, ), Wydawca: Pro Science Polska Sp. z o.o.
  Data:
  konferencja 29-30 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 3. Od "Historia Animalia" po spektrometrię mas – w świecie patologii owadów (wystąpienie ustne)
  Autorzy:
  Magdalena Cerkowniak, Piotr Stepnowski, Marek Gołębiowski
  Konferencja:
  XI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów "Na pograniczu Chemii i Biologii" w Ustroniu (rok: 2013, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Konferencji
  Data:
  konferencja 1-4 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 4. Optymalizacja i zastosowanie metody SPME-GC/MS do analizy lotnych związków wytwarzanych przez owady z rodziny Dermestidae
  Autorzy:
  Magdalena Cerkowniak, Marek Gołębiowski, Aleksandra Ostachowska, Mieczysława Boguś, Emilia Włóka, Piotr Stepnowski
  Konferencja:
  Człowiek Nauka Środowisko, IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych (rok: 2015, ), Wydawca: Pro Science Polska Sp. z o. o.
  Data:
  konferencja 25-26 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 5. Znaczenie kutykularnych kwasów tłuszczowych w ochronie owadów przed mikroorganizmami na przykładzie rodziny Dermestidae
  Autorzy:
  Magdalena Cerkowniak, Katarzyna Mioduszewska, Mieczysława I. Boguś, Piotr Stepnowski, Marek Gołębiowski
  Konferencja:
  VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Ochrona owadów w Polsce" nt.: "Projekt Natura 2000 jako narzędzie ochrony owadów w Polsce. Stan aktualny i perspektywy na przyszłość (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Entomologiczne
  Data:
  konferencja 12 – 15 września
  Status:
  Opublikowana
 6. "Zastosowanie HPLC-ELSD oraz GC/MS-SIM do analizy związków aktywnych biologicznie w lipidach Dermestes maculatus
  Autorzy:
  Magdalena Cerkowniak, Dorota Wirkus, Mieczysława Boguś, Małgorzata Dawgul, Wojciech Kamysz, Piotr Stepnowski, Marek Gołębiowski
  Konferencja:
  VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Ochrona owadów w Polsce" nt.: "Projekt Natura 2000 jako narzędzie ochrony owadów w Polsce. Stan aktualny i perspektywy na przyszłość (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Entomologiczne
  Data:
  konferencja 12 – 15 września
  Status:
  Opublikowana
 1. Od "Historia Animalium" po spektrometrię mas – w świecie patologii owadów
  Autorzy:
  Magdalena Cerkowniak, Piotr Stepnowski, Marek Gołębiowski
  Książka:
  Na pograniczu chemii i biologii (rok: 2013, tom: XXXI, strony: 339-346), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowana