Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza transkryptomu w ludzkich rogówkach z wykorzystaniem technologii RNA-seq oraz pilotażowe badanie flory bakteryjnej oka w stożku rogówki

2012/05/E/NZ5/02127

Słowa kluczowe:

stożek rogówki technologia RNA-seq flora bakteryjna oka ze stożkiem rogówki

Deskryptory:

 • NZ5_1: Etiologia chorób człowieka

Panel:

NZ5 - Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt: przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marzena Gajęcka 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA BIS 1 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 1 430 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-04

Zakończenie projektu: 2019-03-03

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (19)
 1. Collagen synthesis disruption and downregulation of core elements of TGF-β, Hippo, and Wnt pathways in keratoconus corneas IF: 4,58
  Autorzy:
  Michal Kabza, Justyna A Karolak, Malgorzata Rydzanicz, Michał W Szcześniak, Dorota M Nowak, Barbara Ginter-Matuszewska, Piotr Polakowski, Rafal Ploski, Jacek P Szaflik and Marzena Gajecka
  Czasopismo:
  European Journal of Human Genetics; JCR® Category: GENETICS & HEREDITY; Rank in Category: 56 of 178; Quartile in Category: Q2 (source: Web of Science, 2019) (rok: 2017, tom: 25, strony: 582-590), Wydawca: Macmillan Publishers Limited, part of Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/ejhg.2017.4 - link do publikacji
 2. Further evaluation of differential expression of keratoconus candidate genes in human corneas IF: 2,379
  Autorzy:
  Justyna A. Karolak, Barbara Ginter-Matuszewska, Katarzyna Tomela, Michal Kabza, Dorota M. Nowak-Malczewska, Malgorzata Rydzanicz, Piotr Polakowski, Jacek P. Szaflik and Marzena Gajecka
  Czasopismo:
  PeerJ-– Life and Environment (rok: 2020, tom: 8, strony: e9793), Wydawca: PeerJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7717/peerj.9793 - link do publikacji
 3. Genetic factors influencing the reduction of central corneal thickness in disorders affecting the eye IF: 1,277
  Autorzy:
  Swierkowska J, Gajecka M
  Czasopismo:
  Ophthalmic Genet. (rok: 2017, tom: 38, strony: 501-510), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2017.1313993 - link do publikacji
 4. KTCNlncDB—a first platform to investigate lncRNAs expressed in human keratoconus and non-keratoconus corneas IF: 3,978
  Autorzy:
  Michał W. Szczesniak, Michal Kabza Justyna A. Karolak, Malgorzata Rydzanicz, Dorota M. Nowak, Barbara Ginter-Matuszewska, Piotr Polakowski, Rafal Ploski, Jacek P. Szaflik and Marzena Gajecka
  Czasopismo:
  Database; JCR® Category: MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY; Rank in Category: 15 of 59; Quartile in Category: Q2 (source: Web of Science, 2019) (rok: 2017, tom: baw168, strony: 44932), Wydawca: Oxford Academic
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/database/baw168 - link do publikacji
 5. Characterization of ocular surface microbial profiles revealed discrepancies between conjunctival and corneal microbiota IF: 3,018
  Autorzy:
  Anna Matysiak, Michal Kabza, Justyna A. Karolak, Marcelina M. Jaworska, Malgorzata Rydzanicz, Rafal Ploski, Jacek P. Szaflik, Marzena Gajecka
  Czasopismo:
  Pathogens (rok: 2021, tom: 10, 405, strony: 44938), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 6. Unrevealed mosaicism in the Next Generation Sequencing era IF: 2,831
  Autorzy:
  Marzena Gajecka
  Czasopismo:
  Molecular Genetics and Genomics (rok: 2016, tom: 291, strony: 513–530), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00438-015-1130-7 - link do publikacji
 7. Evidence against ZNF469 being causative for keratoconus in Polish patients IF: 3,157
  Autorzy:
  Karolak JA, Gambin T, Rydzanicz M, Szaflik JP, Polakowski P, Frajdenberg A, Mrugacz M, Podfigurna-Musielak M, Stankiewicz P, Gajecka M.
  Czasopismo:
  Acta Ophthalmol.; JCR® Category: OPHTHALMOLOGY; Rank in Category: 11 of 60; Quartile in Category: Q1 (source: Web of Science, 2019) (rok: 2016, tom: 94, strony: 289–294), Wydawca: Wiley Online Library
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/aos.12968 - link do publikacji
 8. Multiple Differentially Methylated Regions Specific to Keratoconus Explain Known Keratoconus Linkage Loci IF: 3,731
  Autorzy:
  Michal Kabza, Justyna A. Karolak, Malgorzata Rydzanicz, Monika Udziela, Piotr Gasperowicz, Rafal Ploski, Jacek P. Szaflik, and Marzena Gajecka
  Czasopismo:
  Invest Ophthalmol Vis Sci.; JCR® Category: OPHTHALMOLOGY; Rank in Category: 10 of 60; Quartile in Category: Q1 (source: Web of Science, 2019) (rok: 2019, tom: 60, strony: Apr 1;60(5):1501-1509), Wydawca: ASSOC RESEARCH VISION OPHTHALMOLOGY INC, 12300 TWINBROOK PARKWAY, ROCKVILLE, MD 20852-1606 USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1167/iovs.18-25916 - link do publikacji
 9. Nonrandom Distribution of miRNAs Genes and Single Nucleotide Variants in Keratoconus Loci IF: 3,534
  Autorzy:
  DM Nowak, M Gajecka
  Czasopismo:
  PLOS ONE; JCR® Category: MULTIDISCIPLINARY SCIENCES; Rank in Category: 27 of 71; Quartile in Category Q2 (source: Web of Science, 2019) (rok: 2015, tom: PLoS ONE 10(7), strony: e0132143), Wydawca: PUBLIC LIBRARY SCIENCE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0132143 - link do publikacji
 10. Genomic strategies to understand causes of keratoconus IF: 2,734
  Autorzy:
  Justyna A. Karolak, Marzena Gajecka
  Czasopismo:
  Mol Genet Genomics (rok: 2017, tom: 292, strony: 251–269), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00438-016-1283-z - link do publikacji
 1. Zmiany mikrobiomu powierzchni oka jako czynnik środowiskowy w etiologii stożka rogówki- badanie pilotażowe/The ocular surface microbiota changes as an environmental factor in the etiology of Keratoconus- preliminary research
  Autorzy:
  Anna Matysiak, Jacek P. Szaflik, Marcelina Kubicka, Marzena Gajecka
  Konferencja:
  XLV Zjazd Okulistów Polskich/45th Congress of Polish Society of Ophthalmology (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Okulistyczne
  Data:
  konferencja June 5-7, 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Analiza sekwencji genu ZNF469 w grupie polskich pacjentów ze stożkiem rogówki
  Autorzy:
  Karolak JA, Gambin T, Rydzanicz M, Szaflik JP, Polakowski P, Frajdenberg A, Mrugacz M, Podfigurna-Musielak M, Lupski JR, Stankiewicz P, Gajecka M
  Konferencja:
  XLVI Zjazd Okulistów Polskich (rok: 2015, ), Wydawca: PTO
  Data:
  konferencja 18-20.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Charakterystyka miRNA w rogówce
  Autorzy:
  Nowak DM, Karolak JA, Gajęcka M
  Konferencja:
  XLVI Zjazd Okulistów Polskich (rok: 2015, ), Wydawca: PTO
  Data:
  konferencja 18-20.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Multiple differentially methylated regions specific to keratoconus overlap known keratoconus linkage loci
  Autorzy:
  Marzena Gajecka, Justyna A. Karolak, Malgorzata Rydzanicz, Piotr Gasperowicz, Rafal Ploski, Jacek P. Szaflik, Michal Kabza
  Konferencja:
  European Society of Human Genetics Conference (rok: 2018, ), Wydawca: ESHG Conference c/o Vienna Medical Academy
  Data:
  konferencja 16-19.6.2018
  Status:
  Opublikowana
 5. Transcriptome analyzes in human corneas derived from keratoconus and control individuals from Poland
  Autorzy:
  M. Gajecka, J. A. Karolak, M. Kabza, D. M. Nowak, P. Polakowski, J. P. Szaflik
  Konferencja:
  Annual Meeting of American Society of Human Genetics (rok: 2014, ), Wydawca: ashg.org
  Data:
  konferencja 18-22.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Transcriptome profiling of human keratoconus corneas through RNA sequencing identifies collagen synthesis disruption and downregulation of core elements of TGF-β, Hippo, and Wnt pathways
  Autorzy:
  Justyna A. Karolak, Michal Kabza, Malgorzata Rydzanicz, Michał W. Szcześniak, Dorota M. Nowak, Barbara Ginter-Matuszewska, Piotr Polakowski, Rafal Ploski, Jacek P. Szaflik, Marzena Gajecka
  Konferencja:
  American Society of Human Genetics 66th Annual Meeting (rok: 2016, ), Wydawca: ASHG
  Data:
  konferencja 18-22.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Zmiany w mikrobiota powierzchni oka jako czynnik środowiskowy w etiologii stożka rogówki - kontynuacja badań. Etap drugi
  Autorzy:
  Anna Matysiak, Jacek P. Szaflik, Piotr Polakowski, Marcelina Kubicka, Barbara Ginter-Matuszewska , Marzena Gajecka
  Konferencja:
  XLVI Zjazd Okulistów Polskich (rok: 2015, ), Wydawca: PTO
  Data:
  konferencja 18-20.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 8. Złożoność aspektów genetycznych w wieloczynnikowej chorobie narządu wzroku – stożku rogówki
  Autorzy:
  Gajecka M, Karolak JA, Nowak DM, Polakowski P, Szaflik J, Szaflik JP
  Konferencja:
  IV Polski Kongres Genetyki (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Genetyki
  Data:
  konferencja September10-13, 2013
  Status:
  Opublikowana
 9. Complexity of Genetics in Keratoconus
  Autorzy:
  Marzena Gajecka, Piotr Polakowski, Jacek P. Szaflik, Justyna A. Karolak
  Konferencja:
  BIT's 6th Annual World DNA and Genome Day-2015 (rok: 2015, ), Wydawca: BIT
  Data:
  konferencja April 25-28, 2015
  Status:
  Opublikowana
 10. Sequence variants in mtDNA and mitochondrial transcripts in keratoconus Polish patients
  Autorzy:
  Dorota M. Nowak, Justyna A. Karolak, Marcelina M. Kubicka, Karolina Kulińska, Joanna Swierkowska, Michał Kabza, Piotr Polakowski, Małgorzata Rydzanicz, Rafal Ploski, Jacek P. Szaflik, Marzena Gajecka
  Konferencja:
  V Polski Kongres Genetyki (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Genetyczne, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka
  Data:
  konferencja September 19-22, 2016
  Status:
  Opublikowana
 11. Variant c.2262A>C in DOCK9 leads to exon skipping in keratoconus family
  Autorzy:
  Marzena Gajecka, Malgorzata Rydzanic , Barbara Ginter-Matuszewska , Jose A. Pitarque, Andrea Molinari , Bassem A. Bejjani, Justyna A. Karolak
  Konferencja:
  International Congress of Human Genetics, Kyoto, Japonia (rok: 2016, ), Wydawca: ICHG
  Data:
  konferencja 3-7.4.2016
  Status:
  Opublikowana
 12. Whole exome sequencing profiling indicates inter-tissue genetic variation in keratoconus patients
  Autorzy:
  J. A. Karolak, T. Gambin, M. Rydzanicz, P. Stawinski, P. Polakowski, R. Ploski, J. P. Szaflik, M. Gajecka;
  Konferencja:
  European Society of Human Genetics Conference (rok: 2017, ), Wydawca: ESHG Conference c/o Vienna Medical Academy
  Data:
  konferencja 27-30.5.2017
  Status:
  Opublikowana
 13. Analiza transkryptomu w ludzkich rogówkach oraz badanie profilu proteomicznego i metabolomicznego płynu łzowego polskich pacjentów ze stożkiem rogówki
  Autorzy:
  Gajecka M, Karolak JA, Kabza M, Nowak DM, Matysiak A, Kubicka M, Derezinski P, Hajduk J, Klupczynska A, Polakowski P, Szaflik J, Kokot Z, Szaflik JP
  Konferencja:
  VII ZJAD POLSKIEGO TOWARZYSTWA GENETYKI CZŁOWIEKA (rok: 2014, ), Wydawca: PTGCz
  Data:
  konferencja 8-10.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 14. Comprehensive approach to understand causes of keratoconus
  Autorzy:
  Gajęcka Marzena, Justyna A. Karolak, Michal Kabza, Malgorzata Rydzanicz Barbara Ginter-Matuszewska, Dorota M. Nowak, Piotr Polakowski, Jacek P. Szaflik
  Konferencja:
  V Polski Kongres Genetyki; Łódź (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Genetyczne, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka
  Data:
  konferencja September 19-22, 2016
  Status:
  Opublikowana
 15. Downregulation of core elements of TGF-β, Hippo, Wnt, and collagen synthesis pathways in keratoconus corneas
  Autorzy:
  Justyna A. Karolak, Michal Kabza, Malgorzata Rydzanicz, Michał W. Szcześniak, Dorota M. Nowak, Barbara Ginter-Matuszewska, Piotr Polakowski, Rafal Ploski, Jacek P. Szaflik, Marzena Gajęcka
  Konferencja:
  V Polski Kongres Genetyki; Łódź (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Genetyczne, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka
  Data:
  konferencja September 19-22, 2016
  Status:
  Opublikowana
 16. Analiza ekspresji miRNA w rogówkach pacjentów ze stożkiem rogówki
  Autorzy:
  Dorota M. Nowak-Malczewska, Justyna A. Karolak, Michał Kabza, Małgorzata Rydzanicz, Rafał Płoski, Jacek P. Szaflik, Marzena Gajecka
  Konferencja:
  IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (rok: 2018, ), Wydawca: PTGC
  Data:
  konferencja 13-15.9.2018
  Status:
  Opublikowana
 17. Assessment of ocular surface microbiota in keratoconus patients – a pilot study
  Autorzy:
  M GAJECKA, A MATYSIAK, M KUBICKA and JP SZAFLIK
  Konferencja:
  Association for Vision and Eye Research Conference (rok: 2014, ), Wydawca: 2014 Acta Ophthalmologica, Wiley
  Data:
  konferencja 1-4.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 18. Further assessment of genes with altered expression level in keratoconus corneal tissues
  Autorzy:
  K. Tomela, B. Ginter-Matuszewska, J. A. Karolak, M. Kabza, D. M. Nowak-Malczewska, P. Polakowski, J. P. Szaflik, M. Gajecka
  Konferencja:
  European Society of Human Genetics Conference (rok: 2017, ), Wydawca: ESHG Conference c/o Vienna Medical Academy
  Data:
  konferencja 27-30.5.2017
  Status:
  Opublikowana
 19. Pilot study in Polish keratoconus patients using next generation sequencing
  Autorzy:
  Marzena Gajecka, Justyna Karolak, Dorota Nowak, Piotr Polakowski, Jacek P. Szaflik.
  Konferencja:
  European Association for Vision and Eye Research, EVER 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Acta Ophthalmologica
  Data:
  konferencja Francja, Nicea, 18-21.10.2013.
  Status:
  Opublikowana