Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poszukiwanie nowych ligandów receptorów adenozynowych o właściwościach lekopodobnych

2012/04/M/NZ4/00219

Słowa kluczowe:

receptory adenozynowe ligandy receptorów A1,A2A,A2B adenozynowych pochodne imidazo[2,1-f]purynodionu pochodne pirymidyno[2,1-f]purynodionu pochodne 1,3-diazepino[2,1-f]purynodionu receptory A1,A2A,A2B adenozynowe ligandy znakowane fluorescencyjnie receptory adenozynowe znakowane fluorescencyjnie receptory dopaminowe zależność struktura–aktywność właściwości lekopodobne cząsteczek modelowanie cząsteczkowe

Deskryptory:

 • ST5_16: Chemia biologiczna
 • NZ4_12: Inne zagadnienia pokrewne
 • NZ1_1: Biologia molekularna

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Katarzyna Kieć-Kononowicz 

Liczba wykonawców projektu: 17

Konkurs: HARMONIA 2 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 699 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-25

Zakończenie projektu: 2016-09-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (38)
 1. Similarities and differences in affinity and binding modes of tricyclic pyrimido- and pyrazinoxanthines at human and rat adenosine receptors IF: 2,923
  Autorzy:
  E. Szymanska, A. Drabczynska, T. Karcz, C.E. Müller, M. Köse, J. Karolak-Wojciechowska, A. Fruzinski, J. Schabikowski, A. Doroz-Płonka, J. Handzlik, K. Kiec-Kononowicz
  Czasopismo:
  Bioorganic & Medicinal Chemistry (rok: 2016, tom: 24, strony: 4347-4362), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bmc.2016.07.028 - link do publikacji
 2. Synthesis and analgesic activity of annelated xanthine derivatives in experimental models in rodents IF: 1,531
  Autorzy:
  M.Zygmunt, J.Sapa, A.Drabczyńska, T.Karcz, Ch.Műller, M.Kősse, G.Latacz, J.Schabikowski, M.Bednarski, K.Kieć-Kononowicz
  Czasopismo:
  Archiv der Pharmazie (rok: 2015, tom: 348, strony: 704-714), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ardp.201500169 - link do publikacji
 3. Synthesis, biological activity and molecular modelling studies of tricyclic alkylimidazo-, pyrimido- and diazepinopurinediones IF: 2,635
  Autorzy:
  Anna Drabczyńska; Tadeusz Karcz; Ewa Szymańska; Meryem Köse; Christa E. Müller; Minka Paskaleva; Janina Karolak-Wojciechowska; Jadwiga Handzlik; Olga Yuzlenko; Katarzyna Kieć-Kononowicz
  Czasopismo:
  Purinergic Signalling (rok: 2013, tom: 9, strony: 395–414), Wydawca: SpringerLink
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11302-013-9358-3 - link do publikacji
 4. Evaluation of antidepressant-like and anxiolytic-like activity of purinedione-derivatives with affinity for adenosine A2A receptors in mice IF: 2,251
  Autorzy:
  A. Dziubina, K. Szmyd, M. Zygmunt, J. Sapa, M. Dudek, B. Filipek, A. Drabczynska, M. Załuski, K. Pytka, K. Kiec-Kononowicz
  Czasopismo:
  Pharmacological Reports (rok: 2016, tom: 68, strony: 1285-1292), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pharep.2016.07.008 - link do publikacji
 5. Methods for the synthesis of xanthine-derived polycyclic fused systems IF: 0,299
  Autorzy:
  Ewa Szymańska; Jakub Mazurkiewicz; Katarzyna Kieć-Kononowicz
  Czasopismo:
  Heterocyclic Communications (rok: 2013, tom: 19, strony: 297-310), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/hc-2013-0082 - link do publikacji
 6. Anti-inflammatory, antioxidant and antiparkinsonian effects of adenosine A2A receptor antagonists IF: 2,772
  Autorzy:
  M. Zygmunt, K. Gołembiowska, A. Drabczyńska, K. Kieć-Kononowicz, J. Sapa
  Czasopismo:
  Pharmacology, Biochemistry and Behaviour (rok: 2015, tom: 132, strony: 71-78), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pbb.2015.02.020. - link do publikacji
 1. Anelowane pochodne ksantyn o aktywności hamującej monoaminooksydazę B jako związki o potencjalnym zastosowaniu w chorobach neurodegeneracyjnych
  Autorzy:
  M. Załuski, J. Schabikowski, T. Karcz, A. Olejarz, A. Doroz-Płonka, K. Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  VI Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellonskiego Collegium Medicum (rok: 2016, ), Wydawca: Towarzystwo Doktorantów UJ
  Data:
  konferencja 23,04
  Status:
  Opublikowana
 2. Benzylowe pochodne 1-etyloteobrominy jako inhibitory monoaminooksydazy B
  Autorzy:
  J. Schabikowski, T. Karcz, D. Schabikowska, M. Zaluski, A. Olejarz, A. Doroz-Plonka, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  VI Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellonskiego Collegium Medicum (rok: 2016, ), Wydawca: Towarzystwo Doktorantów UJ
  Data:
  konferencja 23,04
  Status:
  Opublikowana
 3. Influence of tricyclic xanthine derivatives on activity of monoamine oxidase B
  Autorzy:
  U. Cichon, A. Olejarz, M. Hagan, A.Drabczyńska, J. Schabikowski, M. Zaluski, T. Karcz, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  VIII Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 15-17.09
  Status:
  Opublikowana
 4. Looking for multi-target acting xanthine derivatives
  Autorzy:
  T.Karcz, A.Drabczyńska, A.Olejarz, M.Kőse, S.Hinz, A.Doroz-Płonka, B.Kubas, C.E.Müller, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  DPh Jahrestagung 2015, Annual Meeting (rok: 2015, ), Wydawca: Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft e.V.
  Data:
  konferencja 23.09 - 25.09
  Status:
  Opublikowana
 5. Multi-targeting xanthine derivatives
  Autorzy:
  T. Karcz, A.Drabczyńska, A. Olejarz, M. Kose, S. Hinz, C.E. Muller, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  Frontiers in Medicinal Chemistry (rok: 2016, ), Wydawca: Gesellschaft Deutscher Chemiker
  Data:
  konferencja 13-16.03
  Status:
  Opublikowana
 6. Adenosine receptor ligands with potent antioxidantive activity
  Autorzy:
  G.Latacz, A.Drabczyńska, A.Sala, C.E.Muller, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  GLISTEN Cost CM1207 – Adenosine receptors: present and future challenges (rok: 2015, ), Wydawca: European Science Foundation COST Action CM1207
  Data:
  konferencja 2.03 - 3.03
  Status:
  Opublikowana
 7. Analgesic activity of tricyclic annelated derivatives of xanthenes with affinity at adenosine receptors
  Autorzy:
  M.Zygmunt, T.Karcz, C.E.Müller, B.Filipek, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  Vth Conversatory on Medicinal Chemistry (rok: 2012, ), Wydawca: Chair and Department of Synthesis and Chemical Technology of Pharmaceutical Substances, Faculty of Pharmacy, Medical University of Lublin
  Data:
  konferencja 13.09-15.09.2012
  Status:
  Opublikowana
 8. Binding mode prediction of tricyclic xanthine derivatives as antagonists of adenosine receptors
  Autorzy:
  E.Szymańska, A.Drabczyńska, T.Karcz, C.E.Müller, M.Paskaleva, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  VIIIth Joint Meeting on Medicinal Chemistry (rok: 2013, ), Wydawca: Chair and Department of Synthesis and Chemical Technology of Pharmaceutical Substances, Faculty of Pharmacy, Medical University of Lublin
  Data:
  konferencja 30.06-4.07.2013
  Status:
  Opublikowana
 9. Binding mode prediction of tricyclic xanthine derivatives at the orthosteric ligand-binding site of A2A and A2B adenosine receptors
  Autorzy:
  E.Szymańska, A.Drabczyńska, T.Karcz, C.E.Müller, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  Glisten Budapest 2014 Conference (rok: 2014, ), Wydawca: European Science Foundation COST Action CM1207
  Data:
  konferencja 2.10-4.10
  Status:
  Opublikowana
 10. Comparison of 1,3-dialkyl-pyrimido- and pyrazino[2,1-f]purinediones containing alkylamide moieties as adenosine receptor antagonists
  Autorzy:
  J.Schabikowski, M.Załuski, A.Drabczyńska, T.Karcz, Ch.Müller, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  6th Joint German-Italian Purine Club Meeting, International Conference on Purinergic Signalling (rok: 2015, ), Wydawca: German-Italian Purine Club
  Data:
  konferencja 23.07 – 25.07
  Status:
  Opublikowana
 11. Porównanie alkiloamidowych pochodnych 1,3-dialkilopirymido- i pirazyno[2,1-f]purynodionów jako ligandów receptorów adenozynowych
  Autorzy:
  J.Mazurkiewicz, M.Załuski, K.Stanuch, T.Karcz, C.E.Müller, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  Konferencja Doktorantów CM UJ (rok: 2014, ), Wydawca: Towarzystwo Doktorantów CM UJ
  Data:
  konferencja 29.05-30.05
  Status:
  Opublikowana
 12. Poszukiwania ligandów receptorów adenozynowych wśród pochodnych 1,3-dialkilopirymido- oraz pirazyno[2,1-f]purynodionów
  Autorzy:
  J.Schabikowski, M.Załuski, A.Drabczyńska, K.Stanuch, T.Karcz, C.E.Muller, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  V Konferencja Doktorantów Collegium Medicum UJ (rok: 2015, ), Wydawca: Towarzystwo Doktorantów UJ
  Data:
  konferencja 28.05 - 29.05
  Status:
  Opublikowana
 13. Searching for antiparkinsonian drugs considering dopamine and adenosine A2A receptor ligands
  Autorzy:
  K.Kieć-Kononowicz, A. Drabczyńska, T. Karcz, C. E. Müller:, M. Zygmunt, J. Sapa
  Konferencja:
  Meeting of the Polish Histamine Research Society & COST Action CM 1103 (rok: 2012, ), Wydawca: Polish Histamine Research Society
  Data:
  konferencja 25-27.10.2012
  Status:
  Opublikowana
 14. Wstępna ocena bezpieczeństwa metodami in vitro nowych, silnych i selektywnych ligandów receptora adenozynowego
  Autorzy:
  A.Lubelska, K.Pawlak, K.Witek, G.Latacz, J.Handzlik, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  V Konferencja Doktorantów Collegium Medicum UJ (rok: 2015, ), Wydawca: Towarzystwo Doktorantów UJ
  Data:
  konferencja 28.05 - 29.05
  Status:
  Opublikowana
 15. A homogenous A2B adenosine receptor fluorescence binding assay based on flow cytometry
  Autorzy:
  M.Kőse, T.Karcz, S.Gollos, A.Fiene, F.Heisig, C.Spanier, K.Kieć-Kononowicz, C.E.Müller
  Konferencja:
  DPh Jahrestagung 2015, Annual Meeting (rok: 2015, ), Wydawca: Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft e.V.
  Data:
  konferencja 23.09 - 25.09
  Status:
  Opublikowana
 16. Amide-substituted 1,3-dialkylpyrimido[2,1-f]purinediones as adenosine receptor antagonists
  Autorzy:
  M.Załuski, A.Drabczyńska, K.Stanuch T.Karcz, C.E.Muller, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  GLISTEN Cost CM1207 – Adenosine receptors: prezent and future challenges (rok: 2015, ), Wydawca: European Science Foundation COST Action CM1207
  Data:
  konferencja 2.03 - 3.03
  Status:
  Opublikowana
 17. Comparison of 1,3-dimethyl-pyrimido- and pyrazino[2,1-f]purinediones substituted via an ether linker as adenosine receptor antagonists
  Autorzy:
  J.Mazurkiewicz, A.Drabczyńska, T.Karcz, C.E.Muller, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  GLISTEN Cost CM1207 – Adenosine receptors: present and future challenges (rok: 2015, ), Wydawca: European Science Foundation COST Action CM1207
  Data:
  konferencja 2.03 - 3.03
  Status:
  Opublikowana
 18. Drug-likeness properties of the most active A1/A2A adenosine receptor ligands among N-substituted tricyclic xanthine derivatives
  Autorzy:
  A.Drabczyńska, J.Handzlik, M.Kőse, T.Karcz, C.E.Müller, G.Latacz, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  Purines in Bonn - Nucleotides, Nocleosides and Nucleobases (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet w Bonn
  Data:
  konferencja 23-27.07
  Status:
  Opublikowana
 19. Evaluation of novel 1,3-dialkyllpyrimido[2,1-f]purinediones as adenosine receptor antagonists
  Autorzy:
  M.Załuski, A.Drabczyńska, Ch.Müller, T.Karcz, J.Schabikowski, K.Stanuch, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  6th Joint German-Italian Purine Club Meeting, International Conference on Purinergic Signalling (rok: 2015, ), Wydawca: German-Italian Purine Club
  Data:
  konferencja 23 – 25.07
  Status:
  Opublikowana
 20. Functional characterization and evaluation of adenosine receptors role in PC-3 cancer cells proliferation
  Autorzy:
  A.Olejarz, T.Karcz, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  4th Meeting of the Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network (rok: 2014, ), Wydawca: CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE FACULTY OF PHARMACY IN HRADEC KRÁLOVÉ
  Data:
  konferencja 20-22.06
  Status:
  Opublikowana
 21. Phenol derivatives of 1,3-dialkyl-pyrimido[2,1-f]purinediones, evaluation of intrinsic activity and interspecies affinity differences at adenosine receptors subtypes
  Autorzy:
  T.Karcz, A.Drabczyńska, C,E.Muller, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  GLISTEN Cost CM1207 – Adenosine receptors: present and future challenges (rok: 2015, ), Wydawca: European Science Foundation COST Action CM1207
  Data:
  konferencja 2.03 - 3.03
  Status:
  Opublikowana
 22. Porównanie alkiloamidowych pochodnych 1,3-dialkilopirymido- i pirazyno[2,1-f]purynodionów jako ligandów receptorów adenozynowych
  Autorzy:
  J.Schabikowski, M.Załuski, A.Drabczyńska, T.Karcz, C.Müller, K.Karcz, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców AZYMUT (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Warszawska Towarzystwo Młodzi Naukowcy "AZYMUT"
  Data:
  konferencja 17,06
  Status:
  Opublikowana
 23. Similarities and differences in affinity and binding modes of tricyclic pyrimidoxanthines at human and rat adenosine receptors
  Autorzy:
  E. Szymanska, A.Drabczyńska, T. Karcz, C.E. Muller, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  Glisten in Prague (rok: 2016, ), Wydawca: University of Chemistry and Technology in Prague
  Data:
  konferencja 25-27.09
  Status:
  Opublikowana
 24. Amide substituted 1,3-dipropylpyrimido [2,1-f]purinediones as antagonists of the adenosine receptors
  Autorzy:
  M.Załuski, T.Karcz, Ch.Müller, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  V Meeting of the Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network (rok: 2015, ), Wydawca: Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network
  Data:
  konferencja 3.07 - 5.07
  Status:
  Opublikowana
 25. Annelated xanthines as A1/A2A/A2B adenosine receptors ligands
  Autorzy:
  A.Drabczyńska, T.Karcz, C.E.Müller, M.Kőse, G.Latacz, J.Mazurkiewicz, M.Załuski, A.Olejarz, J.Handzlik, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  GLISTEN Budapest 2014 Conference (rok: 2014, ), Wydawca: European Science Foundation COST Action CM1207
  Data:
  konferencja 2.10 – 4.10
  Status:
  Opublikowana
 26. Development of dual target adenosine A1/A2A receptors antagonists among annelated xanthine derivatives
  Autorzy:
  J. Schabikowski, M. Zaluski, T. Karcz, S. Hinz, E. Szymanska, J. Handzlik, C.E. Muller, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  First Annual Meeting COST Action CA15135 (rok: 2016, ), Wydawca: Universita della Svizzera Italiana USI
  Data:
  konferencja 21-22.07
  Status:
  Opublikowana
 27. Evaluation of novel N-9-benzyl-disubstituted derivatives of 1,3-dimethylpyrimido[2,1-f]purinediones as MAO-B inhibitors
  Autorzy:
  M.Załuski, B.Kubas, A.Olejarz, T.Karcz, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  VII Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 17.09 - 20.09
  Status:
  Opublikowana
 28. Phenol substituted derivatives of 1,3-dimethylpyrazino-(2,1-f)-purinediones as the adenosine receptor ligands
  Autorzy:
  J.Schabikowski, T.Karcz, CH.Műller, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  V Meeting of the Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network (rok: 2015, ), Wydawca: Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network
  Data:
  konferencja 3.07 - 5.07
  Status:
  Opublikowana
 29. Search for new ligands of A2B adenosine receptors in the group of 1,3-dialkylpyrimido[2,1-f]-purinediones
  Autorzy:
  A.Drabczyńska, T.Karcz, C.E.Müller, J.Handzlik, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  22 Naukowy Zjazd PTFarm (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
  Data:
  konferencja 18-21.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 30. Alkyl- and cyclo-alkylamide substituted derivatives of 1,3-dialkylpyrimido[2,1-f]purinediones as ligands of the adenosine receptors
  Autorzy:
  M.Załuski, K.Stanuch, T.Karcz, C.E.Müller, M.Kőse, K.Kieć-Konnowicz
  Konferencja:
  VI Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 18-21.09
  Status:
  Opublikowana
 31. Comparision of alkyl amide 1,3-dialkilopirymido- and pyrazino [2,1-f]purinedione derivatives in role of adenosine receptor ligands
  Autorzy:
  J.Mazurkiewicz, M.Załuski, K.Stanuch, T.Karcz, C.E.Muller, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  7th Summer School Medicinal Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: University of Regensburg
  Data:
  konferencja 17-19.09
  Status:
  Opublikowana
 32. Looking for adenosine receptor ligands with drug-like properties
  Autorzy:
  3)A.Drabczyńska, M.Kőse, C.E.Müller, T.Karcz, E.Szymańska, J.Handzlik, A.Olejarz, J.Mazurkiewicz, G.Latacz, M.Zygmunt, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  XXIII International Symposium on Medicinal Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: European Federation for Medicinal Chemistry (EFMC)
  Data:
  konferencja 7-11.09
  Status:
  Opublikowana
 33. Monoamine oxidase B activity of novel tricyclic xanthine derivatives
  Autorzy:
  A. Olejarz, U. Cichon, A.Drabczyńska, J. Schabikowski, M. Zaluski, M. Hagan, T. Karcz, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  VIII Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 15-17.09
  Status:
  Opublikowana
 34. N-9 aryloalkilowe pochodne 1,3-dimetylpirymido[2,1-f]purynodionów o aktywności hamującej monoaminooksydazę B jako związki o potencjalnym zastosowaniu w chorobach neurodegeneracyjnych
  Autorzy:
  M.Załuski, A.Olejarz, T.Karcz, Ch.Müller, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  V Konferencja Doktorantów Collegium Medicum UJ (rok: 2015, ), Wydawca: Towarzystwo Doktorantów UJ
  Data:
  konferencja 28.05 - 29.05
  Status:
  Opublikowana
 35. N9-benzyl derivatives of pyrimido[2,1-f]purinediones as A1/A2A adenosine receptor ligands and MAO-B inhibitors
  Autorzy:
  M. Zaluski, B. Kubas, A. Olejarz, T. Karcz, C.E. Muller, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  VIII Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 15-17.09
  Status:
  Opublikowana
 36. Search for adenosine receptors ligands among annelated xanthine derivatives
  Autorzy:
  A.Drabczyńska, T.Karcz, E.Szymańska, C.Müller, M.Kőse, M.Zygmunt, J.Sapa, G.Latacz, J.Mazurkiewicz, K.Stanuch, M.Załuski, A.Olejarz, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  Purines in Bonn - Nucleotides, Nocleosides and Nucleobases (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet w Bonn
  Data:
  konferencja 23-27.07
  Status:
  Opublikowana
 37. The evaluation of the antioxidant activity of xanthine derivatives and preliminary study on the neuroprotection against 6-hydroxydopamine neurotoxicity
  Autorzy:
  B. Zekolli, G. Latacz, J. Aspden, A.Drabczyńska, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  VIII Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 15-17.09
  Status:
  Opublikowana
 38. Tricyclic xanthine derivatives as MAO-B inhibitors
  Autorzy:
  J.Schabikowski, T.Karcz, M.Załuski, B.Kubas, A.Doroz-Płonka, K.Kieć-Kononowicz
  Konferencja:
  VII Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 17.09 - 20.09
  Status:
  Opublikowana