Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Publicznoprawny i prywatnoprawny konflikt interesów na przykładzie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

2012/04/S/HS5/00338

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji
 • HS5_5: Prawo prywatne
 • HS5_8: Polityka regionalna

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Adam Niewiadomski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 1 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 396 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-10-01

Zakończenie projektu: 2015-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (16)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. European Ecological Network Natura 2000 – Opportunities and Threats
  Autorzy:
  Adam Niewiadomski
  Czasopismo:
  International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering (rok: 2013, tom: Vol. 7 No 9, strony: 330-337), Wydawca: World Academy of Science, Engineering and Technology
  Status:
  Opublikowana
 2. Neues Funktionssystem europäischer Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe in Schutzgebieten Natura 2000 in der Förderperiode 2014-2020
  Autorzy:
  Adam Niewiadomski
  Czasopismo:
  Studia Iuridica (rok: 2015, tom: 61, strony: 233-250), Wydawca: Uniwersytet Warszawski - Wydział Prawa i Administracji
  Status:
  Opublikowana
 3. Ochrona środowiska naturalnego w procesie produkcji rolnej a koncepcja własności rolniczej
  Autorzy:
  Adam Niewiadomski
  Czasopismo:
  Studia Iuridica Agraria (rok: 2016, tom: XIV, strony: 259-271), Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa - Temida 2
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15290/sia.2016.14.16 - link do publikacji
 4. Selected Legal Issues of Modern Forms of Environmental Protection on the Example of National Parks and the Networks of Natura 2000 Sites, Taking into Account Coexistence with Agriculture
  Autorzy:
  Paweł Czechowski, Adam Niewiadomski
  Czasopismo:
  Studia Iuridica (rok: 2015, tom: 61, strony: 35-51), Wydawca: Uniwersytet Warszawski - Wydział Prawa i Administracji
  Status:
  Opublikowana
 5. Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym w rolnictwie
  Autorzy:
  Paweł Czechowski, Adam Niewiadomski
  Czasopismo:
  Studia Iuridica Agraria (rok: 2016, tom: XIV, strony: 209-219), Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa - Temida 2
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15290/sia.2016.14.13 - link do publikacji
 6. Selected Regulations of the Common Agricultural Policy Affecting the Competitiveness of Polish Agriculture in the New Financial Perspective
  Autorzy:
  Paweł Czechowski, Adam Niewiadomski
  Czasopismo:
  Studia Iuridica (rok: 2016, tom: 66, strony: 61-74), Wydawca: Uniwersytet Warszawski - Wydział Prawa i Administracji
  Status:
  Opublikowana
 7. The Direct Payments System in European and Polish Agriculture with Particular Emphasis on the Greening Policy
  Autorzy:
  Adam Niewiadomski
  Czasopismo:
  Studia Iuridica (rok: 2016, tom: 66, strony: 287-300), Wydawca: Uniwersytet Warszawski - Wydział Prawa i Administracji
  Status:
  Opublikowana
 8. Ausgewählte rechtliche Probleme in der Funktionsweise des Europäischen Ökologischen Netzes Natura 2000
  Autorzy:
  Adam Niewiadomski
  Czasopismo:
  Studia Iuridica (rok: 2014, tom: 59, strony: 231-245), Wydawca: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 9. Problematyka prawna rekompensat za ustanowienie formy ochrony przyrody – obszarów Natura 2000 na obszarach wiejskich
  Autorzy:
  Adam Niewiadomski
  Czasopismo:
  Studia Iuridica Agraria (rok: 2014, tom: XII, strony: 65-76), Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa - Temida 2
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15290/sia.2014.12.05 - link do publikacji
 10. Selected legal instruments shaping contemporary Polish agriculture in the Rural Development Programme 2014-2020
  Autorzy:
  Adam Niewiadomski
  Czasopismo:
  Studia Iuridica (rok: 2016, tom: 68, strony: 233-248), Wydawca: Uniwersytet Warszawski - Wydział Prawa i Administracji
  Status:
  Opublikowana
 11. Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. – wybrane problemy prawne
  Autorzy:
  Adam Niewiadomski
  Czasopismo:
  Studia Iuridica Agraria (rok: 2015, tom: XIII, strony: 117-132), Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa - Temida 2
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15290/sia.2015.13.07 - link do publikacji
 12. Zrównoważony rozwój w planowaniu przestrzennym a Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000
  Autorzy:
  Adam Niewiadomski
  Czasopismo:
  Prawo (rok: 2015, tom: 318, strony: 41-51), Wydawca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
 13. Administracyjnoprawna kontrola w rolnictwie w prawie krajowym i unijnym
  Autorzy:
  Paweł Czechowski, Adam Niewiadomski
  Czasopismo:
  Studia Iuridica (rok: 2014, tom: 58, strony: 45-64), Wydawca: Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji
  Status:
  Opublikowana
 14. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
  Autorzy:
  Adam Niewiadomski
  Czasopismo:
  Studia Iuridica Agraria (rok: 2013, tom: XI, strony: 293-304), Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa - Temida 2
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15290/sia.2013.11.20 - link do publikacji
 15. New organization of the agricultural market in the European Union after the reform of the Common Agricultural Policy after 2013
  Autorzy:
  Paweł Czechowski, Adam Niewiadomski
  Czasopismo:
  Studia Iuridica (rok: 2016, tom: 68, strony: 55-71), Wydawca: Uniwersytet Warszawski - Wydział Prawa i Administracji
  Status:
  Opublikowana
 16. Wybrane pojęcia i konstrukcje prawa rolnego w perspektywie europejskiego prawa rolnego
  Autorzy:
  Paweł Czechowski, Adam Niewiadomski
  Czasopismo:
  Studia Iuridica Agraria (rok: 2013, tom: XI, strony: 35-37), Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa - Temida 2
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15290/sia.2013.11.02 - link do publikacji
 1. Wybrane zagdanienia wzajemnych relacji podstaw prawnych funkcjonowania parków narodowych i obszarów Natura 2000 z uwzględnienim regulacji prawnorolnych - wersja polska
  Autorzy:
  Adam Niewiadomski
  Konferencja:
  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  Data:
  konferencja 22-24.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Parki narodowe i obszary Natura 2000 - ocena stanu prawnego regulacji na obszarach wiejskich - wersja polska
  Autorzy:
  Paweł Czechowski, Adam Niewiadomski
  Konferencja:
  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  Data:
  konferencja 22-24.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Prawne instrumenty kształtowania obszarów Natura 2000 w Polsce
  Autorzy:
  Adam Niewiadomski
  Konferencja:
  Prawne instrumenty ochrony środowiska (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo UMCS
  Data:
  konferencja 25.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Europejskie regulacje prawa rolnego w zakresie ochrony przyrody wobec nowych określeń języka prawnego i prawniczego
  Autorzy:
  Adam Niewiadomski
  Konferencja:
  Język polskiego prawa: perspektywa europejska (rok: 2015, ), Wydawca: Lingua Iuris
  Data:
  konferencja 7 maja 2014 r.
  Status:
  Opublikowana
 5. National parks and Natura 2000 areas - evaluation of the legal status of regulations in rural areas - wersja angielska
  Autorzy:
  Paweł Czechowski, Adam Niewiadomski
  Konferencja:
  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  Data:
  konferencja 22-24.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Natura 2000 a parki narodowe - wybrane problemy prawne
  Autorzy:
  Paweł Czechowski, Adam Niewiadomski
  Konferencja:
  Administracja publiczna a ochorna przyrody. Zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz prawne (rok: 2012, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  Data:
  konferencja 25-27.10.2012
  Status:
  Opublikowana
 7. Nowe wyzwania dla polskiego języka prawnego na przykładzie prawa rolnego i ochrony przyrody
  Autorzy:
  Adam Niewiadomski
  Konferencja:
  Język polskiego prawa - nowe wyzwania (rok: 2016, ), Wydawca: Lingua Iuris
  Data:
  konferencja 24.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 8. Selected aspects of mutual relations of legal grounds for functioning of national parks and Natura 2000 areas including the legal-agricultural regulations - wersja angielska
  Autorzy:
  Adam Niewiadomski
  Konferencja:
  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  Data:
  konferencja 22-24.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Kwestia prośrodowiskowa w prawie rolnym - między prawem a ekonomią
  Autorzy:
  Adam Niewiadomski
  Książka:
  Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne (rok: 2016, tom: I, strony: 427-440), Wydawca: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
  Status:
  Opublikowana
 2. Rodzinne gospodarstwa rolne w systemie prawnym ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
  Autorzy:
  Monika A. Król, Adam Niewiadomski
  Książka:
  Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego (rok: 2015, tom: 1, strony: 240-255), Wydawca: FAPA/AGROTEC
  Status:
  Opublikowana
 3. Rodzinne gospodarstwo rolne wobec ochrony środowiska w prawie polskim i europejskim
  Autorzy:
  Adam Niewiadomski
  Książka:
  Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej (rok: 2015, tom: 1, strony: 143-153), Wydawca: FAPA
  Status:
  Opublikowana
 4. Publicznoprawny i prywatnoprawny konflikt interesów na przykładzie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
  Autorzy:
  Adam Niewiadomski
  Książka:
  Publicznoprawny i prywatnoprawny konflikt interesów na przykładzie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (rok: 2017, tom: 1, strony: 1-317), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
  Status:
  Przyjęta do publikacji