Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania mikrostrukturalnej korozji stopów TiAl6V4 i Ti12Mo5Zr w roztworach fizjologicznych przy użyciu lokalnych technik elektrochemicznych

2012/04/M/ST8/00681

Słowa kluczowe:

stopy tytanu roztwory fizjologiczne mikrokorozja

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_5: Korozja

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Halina Krawiec 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: HARMONIA 2 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 136 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-17

Zakończenie projektu: 2014-11-16

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Comparison of corrosion behaviour of titanium alloys TiAl6V4 and TiMo10Zr4 in Ringer's solution : influence of microstructure and plastic strain
  Autorzy:
  H. KRAWIEC, J. Loch, V. Vignal
  Czasopismo:
  Ceramika (rok: 2013, tom: 115, strony: 33-40), Wydawca: Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Status:
  Opublikowana
 2. Influence of plastic deformation on the microstructure and corrosion behaviour of Ti-10Mo-4Zr and Ti-6Al-4V alloys in the Ringer's solution at 37 °C IF: 5,154
  Autorzy:
  V. Vignal, H. Krawiec, J. Loch, P. Erazmus-Vignal
  Czasopismo:
  Corrosion Science (rok: 2015, tom: 96, strony: 160-170), Wydawca: Esevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.corsci.2015.04.006 - link do publikacji
 3. Passivity and corrosion behaviour of Ti-10Mo-4Zr and Ti-6Al-4V alloys after long-term ageing in Ringer's solution at 37 ° IF: 2,327
  Autorzy:
  Olivier Heintz, Vincent Vignal, Halina Krawiec, Joanna Loch
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Electrochemistry (rok: 2017, tom: 21, strony: 1445-1455), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10008-017-3506-6 - link do publikacji
 4. Corrosion Behaviour of Ti6Al4V and TiMo10Zr4 Alloys in the Ringer's Solution: Effect of pH and Plastic Strain
  Autorzy:
  Joanna Loch, Alicja Łukaszczyk, Vincent Vignal, Halina Krawiec
  Czasopismo:
  Solid State Phenomena (rok: 2015, tom: 227, strony: 435-438), Wydawca: Publishing editor: Thomas Wohlbier, TTP USA,
  Status:
  Opublikowana
 5. Role of plastic deformation and microstructure in the micro-electrochemical behaviour of Ti–6Al–4V in sodium chloride solution IF: 3,777
  Autorzy:
  H. Krawiec, V. Vignal, E. Schwarzenboeck, J. Banas
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2013, tom: 104, strony: 400-406), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi: