Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Tłumaczenie sekularyzacji w kategoriach dynamik ewolucyjnych

2012/04/M/HS1/00721

Słowa kluczowe:

Sekularyzacja religia współewolucja kulturowo-genetyczna

Deskryptory:

  • HS1_6: Natura ludzkiego umysłu (w tym: ewolucja umysłu, bio-psychologiczne uwarunkowania poznania, sztuczna inteligencja)
  • HS1_10: Religia i jej uwarunkowania: antropologiczne, kulturowe, socjo-psychologiczne
  • HS6_14: Struktura i dynamika społeczna

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Konrad Talmont-Kamiński 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: HARMONIA 2 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 44 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-24

Zakończenie projektu: 2014-09-23

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony