Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Cienkie warstwy tlenku bizmutu domieszkowanego erbem i niobem wytwarzane techniką PLD

2011/03/B/ST8/05152

Słowa kluczowe:

cienkie warstwy osadzanie laserem impulsowym tlenek bizmutu przewodnik jonowy przewodność elektryczna

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Sławomir Kąc 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 930 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-07-27

Zakończenie projektu: 2016-03-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Urządzenie do pomiaru własności elektrycznych. Za kwotę 490 000 PLN
 2. Uchwyt do próbek cienkowarstwowych. Za kwotę 9 612 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Microstructure of doped Bi2O3 thin films deposited by PLD technique
  Autorzy:
  Kąc S., Moskalewicz T.
  Czasopismo:
  Inżynieria Materiałowa (rok: 2013, tom: 34 nr 4, strony: 295–298), Wydawca: Sigma Not
  Status:
  Opublikowana
 2. Optymalizacja struktury cienkich warstw Bi2O3 domieszkowanych Er wytwarzanych techniką PLD
  Autorzy:
  Kąc S. Cieniek Ł. Moskalewicz T.
  Czasopismo:
  Inżynieria Materiałowa (rok: 2015, tom: 6, strony: 479–483), Wydawca: Sigma Not
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/28.2015.6.26 - link do publikacji
 3. Structure and thermal stability of Bi2O3 - Nb2O5 thin films grown by pulsed laser deposition IF: 1,998
  Autorzy:
  G. Szwachta, S. Kąc, T. Moskalewicz
  Czasopismo:
  Surface and Coatings Technology (rok: 2016, tom: 302, strony: 474-481), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 4. Deposition of oxide and intermetallic thin films by Pulsed Laser (PLD) and Electron Beam (PED) methods IF: 1,09
  Autorzy:
  Kusińsk J., Kopia A., Cieniek Ł., Kąc S., Radziszewska A.
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2015, tom: 60, strony: 2173-2182), Wydawca: Polska Akademia Nauk, Komitet Metalurgii i Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2015-0363 - link do publikacji
 5. Morphology and structure of the erbium stabilized bismuth oxide thin films deposited by PLD technique IF: 0,625
  Autorzy:
  Slawomir Kac, Grzegorz Szwachta, Lukasz Cieniek, Tomasz Moskalewicz
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2019, tom: 64(3), strony: oczekuję na nadanie), Wydawca: Polska Akademia Nauk Instytut Metalurgii i Inżynierii materiałowej
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.24425/amm.2019.129482 - link do publikacji
 1. brak
  Autorzy:
  Sławomir Kąc
  Książka:
  Cienkie warstwy tlenku bizmutu wytwarzane techniką PLD - topografia powierzchni, morfologia, mikrostruktura i własności fizykochemiczne (rok: 2017, tom: brak, strony: 160), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
  Status:
  Opublikowana