Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie właściwości propagacyjnych światła w światłowodach fotonicznych wypełnionych ferroelektrycznymi i antyferroelektrycznymi ciekłymi kryształami

2011/03/B/ST7/02547

Słowa kluczowe:

fotonika światłowody fotoniczne ferroelektryczne ciekłe kryształy antyferroelektryczne ciekłe kryształy

Deskryptory:

 • ST7_5: Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika
 • ST7_4: Inżynieria systemów, sensoryka, automatyka
 • ST7_12: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Daniel Budaszewski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 370 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-30

Zakończenie projektu: 2015-09-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Dwukanałowy miernik mocy optycznej NEWPORT 2936-R. Za kwotę 25 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Investigation of ferroelectric liquid crystal orientation in the silica micro capillaries
  Autorzy:
  Daniel Budaszewski , Andrzej W. Domański, Tomasz R. Woliński
  Czasopismo:
  Proceedings of SPIE (rok: 2013, tom: 8794, strony: 87942B-1 - 87942B-4), Wydawca: SPIE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1117/12.2026034 - link do publikacji
 2. Influence of Electric Field on the Orientation of Ferroelectric Liquid Crystals inside micro capillaries
  Autorzy:
  Daniel Budaszewski, Andrzej W Domański, Tomasz R Woliński
  Czasopismo:
  Photonics Letters of Poland (rok: 2013, tom: 5, strony: 44688), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Fotoniki
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4302/plp.2013.1.03 - link do publikacji
 3. Photo-aligned photonic ferroelectric liquid crystal fibers IF: 0,791
  Autorzy:
  Daniel Budaszewski, Abhishek K. Srivastava, Tomasz R. Woliński, Vladimir G. Chigrinov
  Czasopismo:
  Journal of the Society for Information Display (rok: 2015, tom: 23, strony: 196-201), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jsid.371 - link do publikacji
 4. Photo-aligned ferroelectric liquid crystals in microchannels IF: 3,385
  Autorzy:
  Daniel Budaszewski, Abhishek K. Srivastava, Alwin Ming Wai Tam, Tomasz R. Woliński, Vladimir G. Chigrinov, Hoi Sing Kwok
  Czasopismo:
  Optics Letters (rok: 2014, tom: Vol. 39 Iss. 16, strony: 4679-4682), Wydawca: Optical Society of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OL.39.004679 - link do publikacji
 1. Efekty propagacyjne w ciekłokrystalicznych ferroelektrycznych światłowodach fotonicznych pod wpływem zewnętrzengo pola elektrycznego
  Autorzy:
  Daniel Budaszewski, Andrzej W. Domański, Tomasz R. Woliński
  Konferencja:
  XIV Konferencja i III szkoła "Światłowody i ich zastosowania TAL 2012 (rok: 2012, ), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
  Data:
  konferencja 2012
  Status:
  Opublikowana