Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Projektowanie, przygotowanie i charakterystyka fizykochemiczna nowych materiałów (foto)elektrochemicznych do redukcji dwutlenku węgla

2011/03/B/ST4/02409

Słowa kluczowe:

dwutlenk węgla redukcja elektrokataliza fotoelektrochemia kinetyka i mechanizmy reakcji tworzenie paliw

Deskryptory:

 • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia mikrostrumieni (mikrofluidyka)
 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni
 • ST4_14: Reakcje chemiczne: mechanizmy, termodynamika, kinetyka i kataliza

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Paweł Kulesza 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 784 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-09

Zakończenie projektu: 2017-01-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer+monitor.
 2. monochromator. Za kwotę 130 000 PLN
 3. Potencjostat Elektrochemiczny. Za kwotę 40 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Fabrication of Nanostructured Palladium Within Tridentate Schiff-Base-Ligand Coordination Architecture: Enhancement of Electrocatalytic Activity Toward CO2 Electroreduction IF: 2,089
  Autorzy:
  Anna Wadas, Iwona A. Rutkowska, Adam Gorczyński, Maciej Kubicki, Violetta Patroniak, Pawel J. Kulesza
  Czasopismo:
  Electrocatalysis (rok: 2014, tom: 5, strony: 229-234), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12678-014-0206-1 - link do publikacji
 2. Polyaniline-Supported Bacterial Biofilms as Active Matrices for Platinum Nanoparticles: Enhancement of Electroreduction of Carbon Dioxide IF: 1,427
  Autorzy:
  Ewelina Seta, Weronika A. Lotowska, Iwona A. Rutkowska, Anna Wadas, Adrianna Raczkowska, Marta Nieckarz, Katarzyna Brzostek, Pawel J. Kulesza
  Czasopismo:
  Australian Journal of Chemistry (rok: 2016, tom: 69, strony: 411-418), Wydawca: CSIRO PUBLISHING
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1071/CH15744 - link do publikacji
 3. Electroreduction of Carbon Dioxide at Highly Porous Nitrogen and Sulfur Co-Doped Iron-Containing Heterogeneous Carbon Gel IF: 3,014
  Autorzy:
  Beata Dembinska, Wojciech Kiciński, Aneta Januszewska, Anna Dobrzeniecka, Pawel J. Kulesza
  Czasopismo:
  Journal of the Electrochemical Society (rok: 2017, tom: 164, strony: H484-H490), Wydawca: The Electrochemical Society
  Status:
  Opublikowana
 4. Enhanced Photo-Electro CO2 Reduction System Based on Mixed Cu2O Nonstoichiometric-TiO2 Photocathode IF: 4,312
  Autorzy:
  Ewelina Szaniawska, Krzysztof Bienkowski Iwona A. Rutkowska, Renata Solarska, Pawel J. Kulesza
  Czasopismo:
  Catalysis Today (tom: -, strony: -), Wydawca: Science Direct
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Reduction of carbon dioxide at copper(I) oxide photocathode activated and stabilized by over-coating with oligoaniline IF: 4,798
  Autorzy:
  Ewelina Szaniawska, Iwona A. Rutkowska, Malgorzata Frik, Anna Wadas, Ewelina Seta, Barbara Palys, Agnieszka Krogul-Sobczak, Krishnan Rajeshwar, Pawel J. Kulesza
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (tom: --, strony: --), Wydawca: Science Direct
  Status:
  Złożona
 6. Development and Characterization of Highly Efficient Integrated Electrocatalytic Systems utilizing Nanostructured Catalysts and Gold Nanoparticles
  Autorzy:
  S. Zoladek, I. A. Rutkowska, K. Skorupska, A. Wadas, M. Gierwatowska, P. J. Kulesza
  Czasopismo:
  ECS Transactions (rok: 2013, tom: 53, strony: 27-40), Wydawca: The Electrochemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/05316.0027ecst - link do publikacji
 7. Development of Hybrid Tungsten Oxide Photoanodes Admixed with Borododecatungstate-Polyanion Modified-Hematite: Enhancement of Water Oxidation upon Irradiation with Visible Light IF: 4,504
  Autorzy:
  Krzysztof Miecznikowski, Alejandra Ramírez, Sebastian Fiechter, Peter Bogdanoff, Ewelina Szaniawska, Anna Wadas, Pawel J. Kulesza
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2015, tom: 179, strony: 379-385), Wydawca: Science Direct
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2015.05.001 - link do publikacji
 8. Enhancement of Photoelectrochemical Water Splitting and Solar Energy Induced Electroreduction of Carbon Dioxide through Utilization of Plasmonic and Electrocatalytic Metal Nanoparticles
  Autorzy:
  S. Zoladek, R. Solarska, K. Skorupska, I. A. Rutkowska, A. Wadas, K. Bienkowski, J. H. Lewerenz, B. Palys, P. J. Kulesza
  Czasopismo:
  ECS Transactions (rok: 2014, tom: 58, strony: 44824), Wydawca: The Electrochemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/05830.0009ecs - link do publikacji
 9. CO2 electroreduction at bare and cu-decorated pd pseudomorphic layers: Catalyst tuning by controlled and indirect supporting onto Au(111) IF: 4,384
  Autorzy:
  Aneta Januszewska, Rafal Jurczakowski, Pawel J. Kulesza
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2014, tom: 30, strony: 14314–14321), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/la5025247 - link do publikacji
 10. Rotating ring-disk voltammetry: Diagnosis of catalytic activity of metallic copper catalysts toward CO2 electroreduction IF: 0,692
  Autorzy:
  Anna Wadas, Iwona A. Rutkowska, Marta Bartel, Sylwia Zoladek, Krishnan Rajeshwar, Pawel J. Kulesza
  Czasopismo:
  Russian Journal of Electrochemistry (rok: 2017, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Electrocatalytic and Photoelectrochemical Reduction of Carbon Dioxide in Aqueous Media: Toward Generation of Fuels and Utility Chemicals
  Autorzy:
  Pawel J. Kulesza, Iwona A. Rutkowska, Anna Wadas
  Książka:
  Encyclopedia of Interfacial Chemistry: Surface Science and Electrochemistry (tom: -, strony: -), Wydawca: Science Direct
  Status:
  Złożona