Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Umiędzynarodowienie jako czynnik inicjowania zmian w przedsiębiorstwie.

2011/03/D/HS4/01651

Słowa kluczowe:

Internacjonalizacja umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa średniej wielkości restrukturyzacja zmiana rutyna

Deskryptory:

 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony
 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne
 • HS4_15: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Społeczna Akademia Nauk

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Zofia Patora-Wysocka 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 41 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-02

Zakończenie projektu: 2016-02-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Czynniki dynamizujące zmiany restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwach z branży odzieżowo – tekstylnej
  Autorzy:
  Zofia Patora – Wysocka
  Czasopismo:
  Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów (rok: 2014, tom: 135, strony: 99-111), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa
  Status:
  Opublikowana
 2. Inhibitors of Restructuring Change in Textile and Apparel Enterprises IF: 0,541
  Autorzy:
  Zofia Patora - Wysocka
  Czasopismo:
  FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe (rok: 2015, tom: 5(113), strony: 44785), Wydawca: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/12303666.1161749 - link do publikacji
 3. Instytucjonalizacja zmian spontanicznych w procesie umiędzynaradawiania przedsiębiorstw
  Autorzy:
  Zofia Patora – Wysocka
  Czasopismo:
  Problemy Zarządzania (rok: 2015, tom: vol. 13, 4 (56), strony: 82-100), Wydawca: Wydział Zarządzania UW
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  0.7172/1644-9584.56.5 - link do publikacji
 4. Change Dynamics in the Process of Internationalisation of Clothing and Textile Enterprises IF: 0,541
  Autorzy:
  Zofia Patora – Wysocka
  Czasopismo:
  FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe (rok: 2014, tom: 5 (107), strony: 44786), Wydawca: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh)
  Status:
  Opublikowana
 5. Institutionalization of practice: a processual perspective on value co-creation
  Autorzy:
  Zofia Patora-Wysocka
  Czasopismo:
  Economics and Business Review (rok: 2016, tom: Nr 2, strony: 113-126), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18559/ebr.2016.2.7 - link do publikacji
 6. Spontaneous action and everyday practice in the fashion business IF: 0,541
  Autorzy:
  Zofia Patora - Wysocka
  Czasopismo:
  FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe (rok: 2015, tom: 4 (112), strony: 44786), Wydawca: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/12303666.1152700 - link do publikacji
 7. Technologia i zmiana organizacyjna z perspektywy procesualnej w zarządzaniu
  Autorzy:
  Zofia Patora – Wysocka
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pt. "Zmiana warunkiem sukcesu". (rok: 2016, tom: -, strony: -), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 8. Deinstitutionalization of Practice – a Trigger of Organizational Change in the Internationalization Process of Companies
  Autorzy:
  Zofia Patora – Wysocka
  Czasopismo:
  Social Sciences (rok: 2015, tom: Vol. 3/No. 89, strony: 84-98), Wydawca: Kaunas University of Technology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5755/j01.ss.89.3.13674 - link do publikacji
 9. Dryf strategiczny i zmiana organizacyjna w perspektywie procesualnej
  Autorzy:
  Zofia Patora-Wysocka
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2016, tom: 422, strony: 335-346), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2016.422.28 - link do publikacji
 10. Kooperencja w perspektywie procesualnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  Autorzy:
  Zofia Patora-Wysocka
  Czasopismo:
  Przegląd Organizacji (rok: 2016, tom: 10, strony: 43-48), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
  Status:
  Opublikowana
 11. Rola technologii w procesie zmian restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach z branży tekstylno – odzieżowej
  Autorzy:
  Zofia Patora - Wysocka
  Czasopismo:
  Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej: Organizacja i Zarządzanie (rok: 2014, tom: 73, strony: 495-504), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana
 12. Spójność decyzyjna w firmach rodzinnych: działanie i analogia
  Autorzy:
  Zofia Patora-Wysocka
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i zarządzanie (rok: 2015, tom: XVI-7(3), strony: 339-349), Wydawca: Wydawnictwo SAN
  Status:
  Opublikowana
 13. Barriers to New Practice Emerging
  Autorzy:
  Zofia Patora - Wysocka
  Czasopismo:
  Journal of Intercultural Management (rok: 2014, tom: Vol. 6, No. 4, strony: 233-243), Wydawca: University of Social Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/joim-2014-0048 - link do publikacji
 14. Spójność decyzyjna i analogia w zarządzaniu zmianą
  Autorzy:
  Zofia Patora – Wysocka
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. (rok: 2015, tom: Z. 83, strony: 539-550), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana
 15. The Institutionalization of Spontaneous Changes in Enterprises: a Processual Perspective
  Autorzy:
  Zofia Patora - Wysocka
  Czasopismo:
  Contemporary Management Quarterly. The Journal of scientific community and business leaders (rok: 2014, tom: 13(3), strony: 41-52), Wydawca: Jagiellonian University
  Status:
  Opublikowana
 16. The Twofold Nature of Spontaneous Actions: Insights From Practice Turn In Management
  Autorzy:
  Zofia Patora – Wysocka
  Czasopismo:
  Studia Oeconomica Posnaniensia (rok: 2016, tom: Nr 5, strony: 184-198), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18559/SOEP.2016.5.11 - link do publikacji
 17. Beyond Stability vs. Change Dilemma: Everyday Practices and Routines as Sources of Organizational Life
  Autorzy:
  Patora-Wysocka, Z.
  Czasopismo:
  Entrepreneurial Business and Economics Review (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Process Approach, Evolutionary Inspirations and Restructuring
  Autorzy:
  Zofia Patora – Wysocka
  Książka:
  Contemporary Economies in the Face of New Challenges. Economic, Social and Legal Aspects (rok: 2013, tom: -, strony: 459-465), Wydawca: Cracow University of Economies Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics
  Status:
  Opublikowana
 2. Restructuring change in modern theories of change in strategic management
  Autorzy:
  Zofia Patora – Wysocka
  Książka:
  Managing Organizations in Changing Environment. Models-Concepts-Mechanisms (rok: 2014, tom: -, strony: 457-464), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 3. Organizational Change and Processual Approach: Some Epistemological Considerations
  Autorzy:
  Zofia Patora-Wysocka
  Książka:
  The Challenges of Management in Turbulent Times. Global Issues from Local Perspecitve (rok: 2015, tom: -, strony: 169-178), Wydawca: Universidad de Occidente Edr. Contreras Loera A.R., Marjański A.
  Status:
  Opublikowana