Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Prawne skutki naruszenia wymogów formalnych w polskim prawie prywatnym na tle porównawczym. Stan aktualny i perspektywy ewolucji

2011/03/N/HS5/03838

Słowa kluczowe:

forma oświadczenia woli czynności prawne umowy w obrocie elektronicznym

Deskryptory:

 • HS5_5: Prawo prywatne

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Instytut Nauk Prawnych PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Mateusz Grochowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 78 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-31

Zakończenie projektu: 2015-02-28

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Czynność procesowa jako sprzeciw wobec czynności prawnej pozostającej w stanie bezskuteczności zawieszonej
  Autorzy:
  Mateusz Grochowski
  Czasopismo:
  Monitor Prawniczy (rok: 2013, tom: 11, strony: 604-606), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowana
 2. Zrzeczenie się użytkowania wieczystego - forma oświadczenia woli
  Autorzy:
  Mateusz Grochowski
  Czasopismo:
  Monitor Prawniczy (rok: 2014, tom: 15, strony: 820 - 823), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowana
 3. Forma ad probationem po nowelizacji kodeksu cywilnego z 10.07.2015 r.
  Autorzy:
  Mateusz Grochowski
  Czasopismo:
  Rejent (rok: 2016, tom: 11, strony: 68-91), Wydawca: Stowarzyszenie Notariuszy RP
  Status:
  Opublikowana
 4. Przedmiot formy ad intabulationem
  Autorzy:
  Mateusz Grochowski
  Czasopismo:
  Przegląd Sądowy (rok: 2016, tom: 44877, strony: 92-106), Wydawca: Wolters Kluwer S.A.
  Status:
  Opublikowana
 5. Formal requirements in EU private law: the framework of "new formalism"
  Autorzy:
  Mateusz Grochowski
  Czasopismo:
  Studia Prawa Prywatnego (rok: 2017, tom: 1, strony: 53-65), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowana
 6. SKutki naruszenia wymogów formalnych w prawie prywatnym - proporcjonalność i sposoby jej zapewnienia
  Autorzy:
  Mateusz Grochowski
  Czasopismo:
  Kwartalnik Prawa Prywatnego (rok: 2015, tom: 4, strony: 785-816), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności
  Status:
  Opublikowana
 7. Wola stron postępowania a skutki braku zachowania formy ad probationem
  Autorzy:
  Mateusz Grochowski
  Czasopismo:
  Polski Proces Cywilny (rok: 2015, tom: 1, strony: 38 - 65), Wydawca: Wolters Kluwer S.A.
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Mateusz Grochowski
  Książka:
  Skutki braku zachowania formy szczególnej oświadczenia woli (rok: 2017, tom: -, strony: I - 402), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowana
 2. Constitutum possessorium a konwalidacja umowy darowizny
  Autorzy:
  Mateusz Grochowski
  Książka:
  Pro Scientia Iuridica (Księga Jubileuszowa Studenckiego Koła Naukowego Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej) (rok: 2015, tom: brak, strony: 139-153), Wydawca: Pro Scientia Iuridica
  Status:
  Opublikowana
 3. Venire contra factum proprium a zaufanie i "słabość sytuacyjna"
  Autorzy:
  Mateusz Grochowski
  Książka:
  Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Adama Zielińskiego (rok: 2015, tom: brak, strony: 171-188), Wydawca: Wolters Kluwer S.A.
  Status:
  Opublikowana