Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakterystyka mikrostrukturalna i kinetyczna zjawisk zachodzących na granicach rozdziału faz w parach dyfuzyjnych (Sn,Ni)/Cu

2011/03/B/ST8/06158

Słowa kluczowe:

mikrostruktura przemiany fazowe kinetyka przemian fazowych faza (Cu,Ni)6Sn5 współczynniki dyfuzji

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Wierzbicka-Miernik 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 319 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-07

Zakończenie projektu: 2016-01-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Program CaRIne. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Kinetics of intermetallic phases growth and determination of diffusion coefficients in solid-solid state reaction between Cu and (Sn+1at.%Ni) pads IF: 2,302
  Autorzy:
  A. Wierzbicka-Miernik, K. Miernik, R. Filipek, K. Szyszkiewicz
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science (rok: 2017, tom: 52, strony: 10533-10544), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10853-017-1187-2 - link do publikacji
 2. Characteristics of intermetallic phases in Cu/(Sn,Ni) diffusion couples annealed at 220 °C IF: 2,999
  Autorzy:
  Anna Wierzbicka-Miernik; Joanna Wojewoda-Budka; Krzysztof Miernik; Lidia Litynska-Dobrzynska; Norbert Schell
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2017, tom: 693, strony: 1102-1108), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 3. Microstructure and chemical characterization of the intermetallic phases in Cu/(Sn,Ni) diffusion couples with various Ni additions IF: 2,119
  Autorzy:
  Anna Wierzbicka-Miernik, Krzysztof Miernik, Joanna Wojewoda-Budka, Lidia Litynska-Dobrzynska, Grzegorz Garzel
  Czasopismo:
  Intermetallics (rok: 2015, tom: 59, strony: 23-31), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.intermet.2014.12.001 - link do publikacji
 1. Kinetics of the intermetallic phases growth in the solid-state reaction between (Sn,Ni) and Cu
  Autorzy:
  Anna Wierzbicka-Miernik, Krzysztof Miernik, Robert Filipek, Joanna Wojewoda-Budka
  Konferencja:
  EUROMAT 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: FEMS
  Data:
  konferencja 20-24.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Morphology and chemical characterization of the Cu/(Sn,Ni) diffusion couples annealed at 220 °C
  Autorzy:
  WIERZBICKA-MIERNIK Anna, MIERNIK Krzysztof, WOJEWODA-BUDKA Joanna, LITYŃSKA-DOBRZYŃSKA Lidia, KORNIEWA-SURMACZ Anna
  Konferencja:
  XV International Conference on Electron microscopy (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe "Akapit" Kraków
  Data:
  konferencja 15-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana