Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ wybranych cieczy jonowych na ekosystemy wodne i glebowe

2011/03/B/NZ9/00731

Słowa kluczowe:

biodgradacja konsorcja bakteryjne ciecze jonowe

Deskryptory:

 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa
 • NZ9_10: Bioremediacja
 • ST5_7: Ciecze jonowe

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Łukasz Chrzanowski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 339 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-14

Zakończenie projektu: 2016-05-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw OxiTop 12 plus do badań w środowisku glebowym. Za kwotę 28 000 PLN
 2. Zestaw OxiTop is 12 do badań w środwisku wodnym. Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. Comparative study on the biodegradability of morpholinium herbicidal ionic liquids IF: 2,208
  Autorzy:
  Łukasz Ławniczak, Katarzyna Materna, Grzegorz Framski, Alicja Szulc, Anna Syguda
  Czasopismo:
  Biodegradation (rok: 2015, tom: 26, strony: 327-340), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10532-015-9737-2 - link do publikacji
 2. Ionic liquids with dual pesticidal function IF: 3,84
  Autorzy:
  J. Pernak, B. Markiewicz, A. Zgoła-Grześkowiak, Ł. Chrzanowski, R. Gwiazdowski, K. Marcinkowska, T. Praczyk
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2014, tom: 4, strony: 39751-39754), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4RA04816D - link do publikacji
 3. Persistence of selected ammonium- and phosphonium-based ionic liquids in urban park soil microcosms IF: 2,429
  Autorzy:
  Mateusz Sydow, Zuzanna Szczepaniak, Grzegorz Framski, Justyna Staninska, Mikołaj Owsianiak, Alicja Szulc, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak, Bogdan Wyrwas, Łukasz Chrzanowski
  Czasopismo:
  International Biodeterioration & Biodegradation (rok: 2015, tom: 103, strony: 91-96), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ibiod.2015.04.019 - link do publikacji
 4. Different antibacterial activity of novel theophylline-based ionic liquids – Growth kinetic and cytotoxicity studies IF: 3,13
  Autorzy:
  Andrzej Borkowski, Łukasz Ławniczak, Tomasz Cłapa, Dorota Narożna, Marek Selwet, Daria Pęziak, Bartosz Markiewicz, Łukasz Chrzanowski
  Czasopismo:
  Ecotoxicology and Environmental Safety (rok: 2016, tom: 130, strony: 54-64), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ecoenv.2016.04.004 - link do publikacji
 5. Ionic liquids with a theophyllinate anion IF: 3,086
  Autorzy:
  Bartosz Markiewicz, Agata Sznajdrowska, Łukasz Chrzanowski, Łukasz Ławniczak, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak, Krzysztof Kubiak, Jan Nawrot, Juliusz Pernak
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2014, tom: 38, strony: 3146-3153), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4NJ00463A - link do publikacji
 6. Biodiversity of soil bacteria exposed to sub-lethal concentrations of phosphonium-based ionic liquids: effects of toxicity and biodegradation IF: 3,13
  Autorzy:
  Mateusz Sydow, Mikołaj Owsianiak, Grzegorz Framski, Marta Woźniak-Karczewska, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Łukasz Ławniczak, Alicja Szulc, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak, Hermann J. Heipieper, Łukasz Chrzanowski
  Czasopismo:
  Ecotoxicology and Environmental Safety (rok: 2017, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 7. Influence of oligomeric herbicidal ionic liquids with MCPA and Dicamba anions on the community structure of autochthonic bacteria present in agricultural soil IF: 3,976
  Autorzy:
  Łukasz Ławniczak, Anna Syguda, Andrzej Borkowski, Paweł Cyplik, Katarzyna Marcinkowska, Łukasz Wolko, Tadeusz Praczyk, Łukasz Chrzanowski, Juliusz Pernak
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2016, tom: 563-564, strony: 247-255), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2016.04.109 - link do publikacji
 8. Toxicity evaluation of selected ammonium-based ionic liquids forms with MCPP and dicamba moieties on Pseudomonas putida IF: 3,698
  Autorzy:
  Aleksandra Piotrowska, Anna Syguda, Bogdan Wyrwas, Łukasz Chrzanowski, Hermann J. Heipieper
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2017, tom: 167, strony: 114-119), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2016.09.140 - link do publikacji
 9. Toxicity of synthetic herbicides containing 2,4-D and MCPA moieties towards Pseudomonas putida mt-2 and its response at the level of membrane fatty acid composition IF: 3,698
  Autorzy:
  Aleksandra Piotrowska, Anna Syguda, Łukasz Chrzanowski, Hermann J. Heipieper
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2016, tom: 144, strony: 107–112), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2015.08.067 - link do publikacji