Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola właściwości glebowych w procesach akumulacji trwałych zanieczyszczeń organicznych

2011/03/B/ST10/05015

Słowa kluczowe:

trwałe zanieczyszczenia organiczne właściwości gleby glebowa substancja organiczna

Deskryptory:

 • ST10_12: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA- Państwowy Instytut Badawczy

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Klimkowicz-Pawlas 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 337 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-31

Zakończenie projektu: 2016-03-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Inkubator z kontrolowaną temperaturą i oświetleniem. Za kwotę 30 000 PLN
 2. Suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza. Za kwotę 6 000 PLN
 3. Wytrząsarka o ruchu koziołkującym.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Evaluation of the status of contamination of arable soils in Poland with DDT and HCH residues; national and regional scales IF: 0,6
  Autorzy:
  Maliszewska-Kordybach B., Smreczak B., Klimkowicz-Pawlas A.
  Czasopismo:
  Polish Journal of Environmental Studies (rok: 2014, tom: 23 (1), strony: 139-148), Wydawca: HARD Olsztyn
  Status:
  Opublikowana
 2. The impact of selected soil organic matter fractions on the PAH accumulation in the agricultural soils from areas of different anthropopressure IF: 2,828
  Autorzy:
  Klimkowicz-Pawlas A., Smreczak B., Ukalska-Jaruga A.
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 44572), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-016-6610-8 - link do publikacji
 3. Particle and structure characterization of fulvic acids from agricultural soils IF: 2,627
  Autorzy:
  Ukalska-Jaruga A., Debaene G., Smreczak B.
  Czasopismo:
  Journal of Soils and Sediments (rok: 2018, tom: 18(8), strony: 2833-2843), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11368-018-2008-1 - link do publikacji
 4. The levels and composition of persistent organic pollutants in alluvial agriculture soils affected by flooding IF: 1,592
  Autorzy:
  Maliszewska-Kordybach B., Smreczak B., Klimkowicz-Pawlas A.
  Czasopismo:
  Environmental Monitoring and Assessment (rok: 2013, tom: 185, strony: 9935-9948), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10661-013-3303-3 - link do publikacji
 5. Contributions of organic matter fractions in top layer of soils under different land uses from Central-Eastern Europe IF: 1,336
  Autorzy:
  Ukalska-Jaruga A., Klimkowicz-Pawlas A, Smreczak B.
  Czasopismo:
  Soil Use and Management (rok: 2018, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Willey Online Library
  Status:
  Złożona
 6. Triad based screening risk assessment of the agricultural area exposed to the long-term PAHs emission IF: 2,994
  Autorzy:
  Klimkowicz-Pawlas B., Maliszewska-Kordybach B., Smreczak B.
  Czasopismo:
  Environmental Geochemistry and Health (rok: 2018, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 7. Rola materii organicznej w procesach akumulacji trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w glebach
  Autorzy:
  Ukalska-Jaruga A., Smreczak B., Klimkowicz-Pawlas A., Maliszewska-Kordybach B.
  Czasopismo:
  Polish Journal of Agronomy (rok: 2015, tom: 20, strony: 15-23), Wydawca: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
  Status:
  Opublikowana
 1. Does the organic matter affect the accumulation of persistent organic contaminants in agricultural soils?
  Autorzy:
  Klimkowicz-Pawlas A., Maliszewska-Kordybach B., Smreczak B.
  Konferencja:
  Protection of soil functions – challenges for the future (rok: 2013, ), Wydawca: Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute
  Data:
  konferencja 15-18 październik
  Status:
  Opublikowana
 2. Which soil properties are most important for prediction of PAHs accumulation level?
  Autorzy:
  Klimkoiwcz-Pawlas A., Smreczak B., Ukalska-Jaruga A., Maliszewska-Kordybach B.
  Konferencja:
  15th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment (rok: 2015, ), Wydawca: Helmholtz Centre for Environmental Research GmbH – UFZ
  Data:
  konferencja 20-24 September
  Status:
  Opublikowana
 3. Wpływ frakcji czarnego węgla na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebach
  Autorzy:
  Ukalska-Jaruga A., Smreczak B., Klimkowicz-Pawlas A., Maliszewska-Kordybach B., Pasternak U.
  Konferencja:
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Transformacja zanieczyszczeń w środowisku" (rok: 2014, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza
  Data:
  konferencja 11-12 grudzień
  Status:
  Opublikowana
 4. Assessment of Humic Substances quality in agricultural soils contaminated with PAH compounds
  Autorzy:
  Ukalska-Jaruga A., Klimkowicz-Pawlas A., Smreczak B., Pasternak U.
  Konferencja:
  5th International Symposium on Soil Organic Matter (rok: 2015, ), Wydawca: Georg-August-Universitat Gottingen, Germany
  Data:
  konferencja 20-24 September
  Status:
  Opublikowana
 5. Influence of water dissolved soil organic matter on PAH retention in soils from industrial area
  Autorzy:
  Ukalska-Jaruga A., Smreczak B., Klimkowicz-Pawlas B., Maliszewska-Kordybach B.
  Konferencja:
  12 Congress of the Croatian Society of Soil Science "Sustainable soil management for food and environment safety (rok: 2014, ), Wydawca: The Croatian Society of Soil Science
  Data:
  konferencja 22-26 September
  Status:
  Opublikowana
 6. Ocena zawartości substancji humusowych w glebach użytkowanych rolniczo z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody ISO 12782-4
  Autorzy:
  Ukalska-Jaruga A., Smreczak B., Klimkowicz-Pawlas A., Pasternak U.
  Konferencja:
  International Symposium "Humic substances in aquatic and terrestrial ecosystems" (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Humic Substances Society
  Data:
  konferencja 17-20 June
  Status:
  Opublikowana
 7. Akumulacja WWA i DDT w glebach z różnych regionów Polski w zależności od zawartości substancji organicznej
  Autorzy:
  Klimkowicz-Pawlas A., Smreczak B., Maliszewska-Kordyabch B., Ukalska-Jaruga A.
  Konferencja:
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Transformacja zanieczyszczeń w środowisku" (rok: 2014, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza
  Data:
  konferencja 11-12 grudzień
  Status:
  Opublikowana
 8. The influence of organic matter fractions on PAH availability in soils
  Autorzy:
  Ukalska-Jaruga A., Smreczak B., Klimkowicz-Pawlas A., Pasternak U.
  Konferencja:
  29th Congress of the Polish Society of Soil Science "Soil resources and sustainable development" (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze; Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych
  Data:
  konferencja 31 August - 03 September
  Status:
  Opublikowana
 1. Zagrożenie zanieczyszczeniami chemicznymi gleb na obszarach rolniczych w Polsce w świetle badań IUNG-PIB w Puławach
  Autorzy:
  Maliszewska-Kordybach B., Smreczak B., Klimkowicz-Pawlas A.
  Książka:
  Studia i Raporty IUNG-PIB Monografia "Zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania gleb użytkowanych rolniczo – wybrane zagadnienia" (rok: 2013, tom: 35, strony: 97-118), Wydawca: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Opublikowana
 2. Metody oceny ryzyka ekologicznego terenów narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń organicznych
  Autorzy:
  Klimkowicz-Pawlas A., Maliszewska-Kordybach B., Smreczak B.
  Książka:
  Studia i Raporty IUNG-PIB Monografia "Zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania gleb użytkowanych rolniczo – wybrane zagadnienia" (rok: 2013, tom: 35, strony: 155-180), Wydawca: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Opublikowana