Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Numeryczna i doświadczalna analiza przepływów cieczy heterofazowych w oparciu o procesy występujące przy produkcji odlewów.

2011/03/B/ST8/05020

Słowa kluczowe:

przepływy heterofazowe CFD cząsteczki stałe metoda siatkowa Boltzmanna LBM tomograf komputerowy

Deskryptory:

 • ST8_3: Komputerowe wspomaganie projektowania i produkcji
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_4: Termomechanika (mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Józef Suchy 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 535 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-03

Zakończenie projektu: 2015-07-02

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Numerical Analysis of Solid Particles Flow in Liquid Metal
  Autorzy:
  M. Szucki, T. Goraj, J. Lelito, J. S. Suchy
  Czasopismo:
  Archives of Foundry Engineering (rok: 2013, tom: 13, strony: 161-166), Wydawca: Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
 2. Application of the lattice Boltzmann method for simulation of the mold filling process in the casting industry IF: 1,233
  Autorzy:
  M. Szucki, J.S. Suchy, J. Lelito, P. Malinowski, J. Sobczyk
  Czasopismo:
  Heat Mass Transfer (rok: 2017, tom: First Online, strony: 44937), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00231-017-2069-5 - link do publikacji
 3. Modelling of non-metallic particles motion process in foundry alloys IF: 0,755
  Autorzy:
  P. L. Żak, D. Kalisz, J. Lelito, M. Szucki, B. Gracz, J. S. Suchy
  Czasopismo:
  Metalurgija (rok: 2015, tom: 54 (2), strony: 357-360), Wydawca: Croatian Metallurgical Society (CMS)
  Status:
  Opublikowana
 4. Modelling of the crystallization front – particles interactions in ZnAl/(SiC)p composites IF: 0,755
  Autorzy:
  M. Szucki, D. Kalisz, J. Lelito, P. L. Żak, J. S. Suchy, K. W. Krajewski
  Czasopismo:
  Metalurgija (rok: 2015, tom: 54 (2), strony: 375-378), Wydawca: Croatian Metallurgical Society (CMS)
  Status:
  Opublikowana
 1. Application of the lattice Boltzmann method for simulation of the mold filling process in the casting industry
  Autorzy:
  M. Szucki, J. S. Suchy, J. Lelito, P. Malinowski, J. Sobczyk
  Konferencja:
  NAFEMS World Congress 2015 incorporating the 2nd International SPDM Conference (rok: 2015, ), Wydawca: NAFEMS
  Data:
  konferencja 21-24 czerwca 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. A lattice Boltzmann-based approach to simplified modelling of two-phase flows
  Autorzy:
  M. Szucki, M. Gawor, J. Sobczyk, J. S. Suchy
  Konferencja:
  X Workshop "Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems" (rok: 2013, ), Wydawca: Sekcja Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN
  Data:
  konferencja 20-22 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 3. Experimental analysis of heterophase flows (liquid metal-solid particles)
  Autorzy:
  M. Szucki, J. S. Suchy, J. Lelito, P. Malinowski, J. Sobczyk
  Konferencja:
  XXXVIII International Scientific Conference Foundryman' Day 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Faculty of Foundry Engineering
  Data:
  konferencja 27-28 listopada
  Status:
  Opublikowana
 4. Numerical analysis of solid particles flow in liquid metal
  Autorzy:
  M. Szucki, T. Goraj, J. Lelito, J. S. Suchy
  Konferencja:
  XXXVII International Scientific Conference Foundryman' Day 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Faculty of Foundry Engineering
  Data:
  konferencja 28-29 listopada
  Status:
  Opublikowana
 5. The effect of casting shape and density differences between the metal-matrix and solid particles on the distribution of the reinforcing phase in composites
  Autorzy:
  M. Szucki, J. S. Suchy, T. Goraj, P. L. Żak, B. Gracz
  Konferencja:
  71 World Foundry Congress (rok: 2014, ), Wydawca: World Foundry Organization
  Data:
  konferencja 19-21 maja
  Status:
  Opublikowana
 6. Zastosowanie metody siatkowej Boltzmanna do modelowania przepływów towarzyszących procesowi zalewania formy odlewniczej
  Autorzy:
  M. Szucki, J. S. Suchy
  Konferencja:
  Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki (V Edycja - Wrocław) (rok: 2013, ), Wydawca: Creativetime
  Data:
  konferencja 15 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 7. Analysis of two-phase flows in the gating systems used in the metal casting process-Model investigations with use of the fast ccd camera
  Autorzy:
  J. Sobczyk, M. Szucki, M. Gawor
  Konferencja:
  X Workshop "Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems" (rok: 2013, ), Wydawca: Sekcja Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN
  Data:
  konferencja 20-22 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 8. Walidacja numerycznych modeli ruchu ciekłego metalu w oparciu o eksperymentalną analizę przepływów
  Autorzy:
  M. Szucki, J. Sobczyk, J. S. Suchy
  Konferencja:
  Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki (V Edycja - Zakopane) (rok: 2013, ), Wydawca: Creativetime
  Data:
  konferencja 23 listopada
  Status:
  Opublikowana
 1. Rozprawa Doktorska (Zgodnie z wnioskiem)
  Autorzy:
  M. Szucki
  Książka:
  Zastosowanie metody siatkowej Boltzmanna do modelowania ruchu ciekłego metalu (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 1-158), Wydawca: Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
  Status:
  Opublikowana