Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Proces cywilizowania jako zmienna wyjaśniająca rozwój partycypacji obywatelskiej w Polsce. Interpretacja teorii Norberta Eliasa w kontekście polskiej demokracji lokalnej

2011/03/D/HS5/02495

Słowa kluczowe:

partycypacja obywatelska proces cywilizowanoa demokracja lokalna

Deskryptory:

 • HS6_18: Socjologia rozwoju: wymiar lokalny, regionalny, makrospołeczny
 • HS5_8: Polityka regionalna
 • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET GDAŃSKI

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Arkadiusz Peisert 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 50 120 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-07

Zakończenie projektu: 2017-08-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Cywilizacyjna geneza idei społeczeństwa obywatelskiego
  Autorzy:
  Arkadiusz PEISERT
  Czasopismo:
  Forum Socjologiczne (rok: 2014, tom: 5, strony: 181-194), Wydawca: Wyd. Uniw. Wroc.
  Status:
  Opublikowana
 2. Rozwój obywatelskości jako proces cywilizowania - na przykładzie funkcjonowania rad dzielnic w Gdańsku i Lublinie
  Autorzy:
  Arkadiusz Peisert
  Czasopismo:
  Trzeci Sektor (rok: 2016, tom: 39 i 40, strony: 144-152), Wydawca: Fundacja Instytut Spraw Publicznych
  Status:
  Opublikowana
 3. Naród jako forma ucywilizowania. Przyczynek do figuracji narodu polskiego
  Autorzy:
  Arkadiusz PEISERT
  Czasopismo:
  Kultura i społeczeństwo (rok: 2015, tom: LIX/1, strony: 93-113), Wydawca: Inst. Nauk Polit. PAN
  Status:
  Opublikowana
 4. The individualization process – constructive or destructive for communal ties? Deliberations on Norbert Elias's ideas
  Autorzy:
  Arkadiusz Peisert
  Czasopismo:
  Miscellanea Anthropologica et Sociologica (rok: 2016, tom: 1, strony: 71-80), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Gdański
  Status:
  Opublikowana
 1. Rekonstrukcje historyczne jako manifestacja tęsknoty za bohaterstwem i barbarzyństwem. Wspólnoty deformalizacji obyczajów
  Autorzy:
  Adam Adamski, Piotr Krzywdziński, Mariusz Majchrowski, Paweł Olejniczak, Arkadiusz Peisert
  Książka:
  Socjologia światów wyobrażonych. Fantastyka, gra, rekonstrukcja jako obszary transgresji (rok: 2015, tom: I, strony: 209-241), Wydawca: Wyd. Orbis Exterior
  Status:
  Opublikowana