Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola nadtlenku wodoru w indukcji starzenia liści

2011/03/B/NZ9/01619

Słowa kluczowe:

apoplast fotosyntetyczny transport elektronów geny starzenia katalaza stres oksydacyjny

Deskryptory:

  • NZ3_4: Starzenie
  • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Ewa Niewiadomska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 438 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-14

Zakończenie projektu: 2016-08-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Blok grzewczy z wymiennym wkładem. Za kwotę 13 000 PLN
  2. Wytrząsarka. Za kwotę 14 000 PLN
  3. Wirówka z chłodzeniem wraz z rotorem do izolacji probówek typu falcon.
  4. Wysokonapięciowy zasilacz do elektroforezy. Za kwotę 13 000 PLN