Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania udziału miR-200b, miR-429 i miR-200c w regulacji angiogenezy, wywołanej przez hipoksję.

2011/03/B/NZ3/04387

Słowa kluczowe:

hipoksja angiogeneza mikro-RNA neowaskularyzacja miRNA

Deskryptory:

 • NZ3_1: Biologia komórki
 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ1_2: Biochemia

Panel:

NZ3 - Biologia na poziomie komórki: biologia komórkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia

Jednostka realizująca:

Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Rafał Bartoszewski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 790 314 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-06

Zakończenie projektu: 2016-02-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. luminometru płytkowego (format 96 i 24). Za kwotę 105 390 PLN
 2. inkubator do hodowli komórkowych O2 i CO2.
 3. zamrazarka laboratoryjna -86. Za kwotę 40 383 PLN
 4. System detekcji i analizy ilościowej metodą Western blot (WB) opartego na bezpośredniej detekcji chemiluminescencji i fluorescencji (wraz z komputerem i oprogramowaniem do obsługi aparatury).. Za kwotę 100 000 PLN
 5. wytrząsarka do hodowli bakterii.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Regulation of angiogenesis by hypoxia: the role of microRNA IF: 1,953
  Autorzy:
  Piotr Madanecki, Niren Kapoor, Zsuzsa Bebok, Renata Ochocka, James F Collawn, Rafal Bartoszewski
  Czasopismo:
  Cellular & molecular biology letters (rok: 2013, tom: 18, strony: 47-57), Wydawca: SP Versita
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/s11658-012-0037-0 - link do publikacji
 2. Regulation of the unfolded protein response by microRNAs IF: 1,953
  Autorzy:
  Sylwia Bartoszewska, Kinga Kochan, Piotr Madanecki, Arkadiusz Piotrowski, Renata Ochocka, James F Collawn, Rafal Bartoszewski
  Czasopismo:
  Cellular & molecular biology letters (rok: 2013, tom: 18, strony: 555-678), Wydawca: SP Versita
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/s11658-013-0106-z - link do publikacji
 3. miR-429 regulates the transition between Hypoxia-Inducible Factor (HIF)1A and HIF3A expression in human endothelial cells IF: 5,58
  Autorzy:
  Anna Janaszak-Jasiecka, Sylwia Bartoszewska, Kinga Kochan, Arkadiusz Piotrowski, Leszek Kalinowski, Wojciech Kamysz, Renata J. Ochocka, Rafał Bartoszewski & James F. Collawn
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2016, tom: 6, strony: 22775), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep22775 - link do publikacji
 4. RNAdigest: A Web-Based Tool for the Analysis and Prediction of Structure - Specific RNAse Digestion Results IF: 3,53
  Autorzy:
  Madanecki P, Nozell S, Ochocka R, Collawn JF, Bartoszewski R
  Czasopismo:
  PLOS1 (rok: 2014, tom: 9, strony: PLoS ONE 9(5): e96759), Wydawca: PLOS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0096759 - link do publikacji
 5. The hypoxia-inducible miR-429 regulates hypoxia-inducible factor- 1α expression in human endothelial cells through a negative feedback loop IF: 5,48
  Autorzy:
  Sylwia Bartoszewska, Kinga Kochan, Arkadiusz Piotrowski, Wojciech Kamysz, Renata J Ochocka, James F Collawn, Rafal Bartoszewski
  Czasopismo:
  FASEB J (rok: 2015, ), Wydawca: FASEB
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1096/fj.14-267054 - link do publikacji