Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wprowadzenie euro a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

2011/03/D/HS4/01954

Słowa kluczowe:

integracja walutowa konkurencyjność bilans korzyści i kosztów przyjęcia euro efekty mikroekonomiczne umiędzynarodowienie przedsiębiorstw handel międzynarodowy inwestycje bezpośrednie

Deskryptory:

 • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna
 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne
 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce);

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Grzegorz Tchorek 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 298 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-09

Zakończenie projektu: 2016-08-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. laptop. Za kwotę 3 500 PLN
 2. drukarka. Za kwotę 1 500 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Exchange Rate Level, Innovation, and Obstacles to Growth. Who Needs a Weak Zloty? IF: 0,6
  Autorzy:
  Michał Brzozowski, Grzegorz Tchorek
  Czasopismo:
  Ekonomicky Casopis (rok: 2018, tom: 66 (2), strony: 199-222), Wydawca: Institute of Economic Research of Slovak Academy of Sciences and Institute for Forecasting of CSPS of Slovak Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
 2. The "euro effect" and Outward Foreign Direct Investment IF: 0,23
  Autorzy:
  Grzegorz Tchorek, Michał Brzozowski
  Czasopismo:
  The World Economy Journal (in Spanish, Revista de Economía Mundial, or REM), (rok: 2017, tom: 45, strony: pp. 121-142), Wydawca: Sociedad de Economia Mundial/World Economy Society
  Status:
  Opublikowana
 3. Has the Euro Led to the Trade Creation Effect?
  Autorzy:
  Krzysztof Barteczko, Grzegorz Tchorek
  Czasopismo:
  UniaEuropejska.pl (rok: 2016, tom: 6 (241), strony: 45128), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
  Status:
  Opublikowana
 4. Teoretyczne i empiryczne aspekty internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
  Autorzy:
  Krzewicki Paweł
  Czasopismo:
  Studia i Materiały (rok: 2016, tom: 2, strony: 168-184), Wydawca: Wydawnictwa Wydziału Zarządzania UW
  Status:
  Opublikowana
 5. Exchange Rate Risk as an Obstacle to Export Activity: Evidence from Poland
  Autorzy:
  Brzozowski Michał, Grzegorz Tchorek
  Czasopismo:
  Gospodarka Narodowa (rok: 2017, tom: 3 (289), strony: 115-141), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa
  Status:
  Opublikowana
 6. Internationalisation of Family Firms: the Role of Ownership Structure and Composition of Top Management Team
  Autorzy:
  Aleksandra Wąsowska
  Czasopismo:
  Entrepreneurial Business and Economics Review (rok: 2017, tom: 5 (1), strony: 169-185), Wydawca: Cracow University of Economics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15678/EBER.2017.050110 - link do publikacji
 7. Cooperation with banks as a competitiveness factor for the export oriented company
  Autorzy:
  Waldemar Kozioł
  Czasopismo:
  Faculty of Management Working Paper Series (rok: 2017, tom: 1, strony: wp), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 8. What drives export performance of firms in Eastern and Western Poland ? IF: 1,74
  Autorzy:
  Gajewski Paweł; Grzegorz Tchorek
  Czasopismo:
  European Planning Studies (rok: 2017, tom: on line, strony: 44948), Wydawca: Routledge Taylor and Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/09654313.2017.1355890 - link do publikacji
 9. The euro influence on companies' export activity
  Autorzy:
  Grzegorz Tchorek
  Czasopismo:
  UniaEuropejska.pl (rok: 2017, tom: 2 (243), strony: 19-28), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 1. Wpływ wprowadzenia euro na eksport – perspektywa mikroekonomiczna
  Autorzy:
  Grzegorz Tchorek
  Książka:
  Gospodarka na rozdrożu XXI w. (red. A. Nowak) (rok: 2015, tom: 1, strony: 135-147), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW
  Status:
  Opublikowana
 2. Accession to the European Union as a Driver for Polish Trade
  Autorzy:
  Grzegorz Tchorek, Jarosław Czaja
  Książka:
  The European Union and Poland. Problems and Achievements (rok: 2015, tom: 1, strony: 125-150), Wydawca: The European Union and Poland. Problems and Achievements
  Status:
  Opublikowana