Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Możliwości, wymogi i ograniczenia prawidłowego funkcjonowania historii legislacyjnej aktu prawnego jako narzędzia interpretacyjnego

2011/03/D/HS5/02493

Słowa kluczowe:

interpretacja prawa materiały legislacyjne proces legislacyjny tworzenie prawa

Deskryptory:

 • HS5_1: Teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Bielska-Brodziak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 193 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-09

Zakończenie projektu: 2017-08-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. skaner. Za kwotę 1 000 PLN
 2. notebook. Za kwotę 7 000 PLN
 3. tablet.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Legislative materials as a tool for solving grammatical problems in interpretation of the law
  Autorzy:
  A. Bielska - Brodziak, M. Zeifert
  Czasopismo:
  Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (rok: 2018, tom: 2, strony: 18-34), Wydawca: Wolters Kluwer SA
  Status:
  Opublikowana
 2. Using a provision's legislative history as an instrument for interpretation – several observations based on judgments of Polish administrative courts
  Autorzy:
  A. Bielska - Brodziak
  Czasopismo:
  Silesian Journal of Legal Studies (rok: 2017, tom: 9, strony: 18-26), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Dysonans interpretacyjny podatnika
  Autorzy:
  A. Bielska - Brodziak, Z. Tobor
  Czasopismo:
  Przegląd Podatkowy (rok: 2016, tom: 6, strony: 44818), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 4. Legislative materials as the legislator's voice in the discourse on legal principles
  Autorzy:
  A. Bielska - Brodziak, S. Tkacz
  Czasopismo:
  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius) (rok: 2018, tom: LXV, strony: 155-171), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
 5. Po co prawnikom materiały legislacyjne?
  Autorzy:
  A. Bielska - Brodziak
  Czasopismo:
  Radca Prawny.pl (rok: 2017, tom: 3(15), strony: 21-34), Wydawca: xx
  Status:
  Opublikowana
 6. Co interpretator powinien wiedzieć o poprawkach?
  Autorzy:
  A. Bielska - Brodziak, M. Suska, P. Podczaski, S. Osuch
  Czasopismo:
  Państwo i Prawo (rok: 2018, tom: 6, strony: 36-50), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 7. Legislative history as an interpretative tool in uni- and multilingual legal systems
  Autorzy:
  A. Bielska - Brodziak, K. Paluszek
  Czasopismo:
  Comparative Legilinguistics (International Journal for Legal Communication) (rok: 2018, tom: 34, strony: 11871), Wydawca: the Institute of Linguistics (Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University in Poznań,
  Status:
  Opublikowana
 8. Changes in the understanding of legal principles during the period of system transformation from the perspective of legislative materials - Poland's experiences (from a totalitarian system to a democratic state under the rule of law)
  Autorzy:
  A. Bielska - Brodziak, S. Tkacz
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Carolinae Iuridica (tom: bd, strony: bd), Wydawca: Univerzity Karlovy
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 9. Interpretacyjna wartość materiałów legislacyjnych w opiniach sędziów sądów administracyjnych
  Autorzy:
  A. Bielska - Brodziak, M. Tyrybon
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego (rok: 2018, tom: bd, strony: bd), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Złożona
 1. Argumenty interpretacyjne w kontekście wartości państwa prawa
  Autorzy:
  Agnieszka Bielska - Brodziak
  Konferencja:
  Zjazd Katedr Teorii Prawa i Filozofii Prawa "Demokratyczne państwo prawa" (rok: 2014, ), Wydawca: Temida 2
  Data:
  konferencja 14-17 września
  Status:
  Opublikowana
 2. Dyskurs interpretacyjny z perspektywy europejskiej
  Autorzy:
  Agnieszka Bielska - Brodziak
  Konferencja:
  Polski język prawny – perspektywa europejska (rok: 2014, ), Wydawca: Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua Iuris"
  Data:
  konferencja 7 maja
  Status:
  Opublikowana
 1. Dostęp do informacji prawnej
  Autorzy:
  J. Nowacki, Z. Tobor
  Książka:
  Wstęp do prawoznawstwa (rok: 2016, tom: I, strony: 191-223), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 2. monografia autorska
  Autorzy:
  A. Bielska - Brodziak
  Książka:
  Śladami prawodawcy faktycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni prawa. (rok: 2017, tom: bd, strony: 1-650), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 3. Cel interpretacji jako kryterium oceny przydatności materiałów legislacyjnych dla wykładni prawa na gruncie niemieckiej kultury prawnej
  Autorzy:
  A Bielska - Brodziak
  Książka:
  Szkice z teorii tworzenia prawa i techniki legislacyjnej red. M. Kłodawski (rok: 2018, tom: bd, strony: 46-58), Wydawca: Wydawnictwo Sejmowe
  Status:
  Opublikowana
 4. Historia legislacyjna w interpretacji. Kilka impresji na gruncie polskiej praktyki stosowania prawa
  Autorzy:
  Agnieszka Bielska - Brodziak
  Książka:
  Księga jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji (rok: 2016, tom: bd, strony: 152 - 170), Wydawca: Wydawnictwo Sejmowe
  Status:
  Opublikowana