Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Somatyczna embriogeneza paproci - nowe zjawisko w biologii eksperymentalnej roślin. Analiza cytomorfologiczno-proteomiczna i krioprezerwacja

2011/03/B/NZ9/02472

Słowa kluczowe:

cytometria przepływowa Monilophyta proteom mikroskopia konfokalna elektronowa transmisyjna i skaningowa zarodki somatyczne

Deskryptory:

 • NZ9_4: Naukowe podstawy ogrodnictwa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Mikuła 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 427 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-24

Zakończenie projektu: 2016-03-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mikroskop stereoskopowy z nasadką binokularową, zoomem i bazą do światła przechodzącego i odbitego. Za kwotę 15 500 PLN
 2. Zestaw pipet. Za kwotę 7 000 PLN
 3. Łaźnia wodna z termostatem i wyposażeniem do mocowania kriofiolek. Za kwotę 4 500 PLN
 4. Kamera do rejestracji obrazu i zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do jego cyfrowego zapisu (CellSens Standard). Za kwotę 21 100 PLN
 5. Mikroskop stereoskopowy z nasadką trinokularową, zoomem i bazą do światła przechodzącego i odbitego. Za kwotę 18 900 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (22)
 1. An unique system of somatic embryogenesis in the tree fern Cyathea delgadii Sternb. - the importance of explant type, and physical and chemical factors IF: 2,125
  Autorzy:
  Anna Mikuła, Mariusz Pożoga, Małgorzata Grzyb, Jan J. Rybczyński
  Czasopismo:
  Plant Cell Tissue and Organ Culture (rok: 2015, tom: 123, strony: 467-478), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11240-015-0850-z - link do publikacji
 2. Proteomic analysis of stipe explants reveals differentially expressed proteins involved in early direct somatic embryogenesis of the tree fern Cyathea delgadii Sternb. IF: 3,362
  Autorzy:
  Lucyna Domżalska, Sylwia Kędracka-Krok, Urszula Jankowska, Małgorzata Grzyb, Mirosław Sobczak, Jan J. Rybczyński, Anna Mikuła
  Czasopismo:
  Plant Science (rok: 2017, tom: 258, strony: 61-76), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.plantsci.2017.01.017 - link do publikacji
 3. Somatic embryogenesis in ferns: a new experimental system IF: 3,071
  Autorzy:
  Anna Mikuła, Mariusz Pożoga, Karolina Tomiczak, Jan J. Rybczyński
  Czasopismo:
  Plant Cell Reports (rok: 2015, tom: 34, strony: 783-794), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00299-015-1741-9 - link do publikacji
 4. The content of endogenous hormones and sugars in the process of early somatic embryogenesis in the tree fern Cyathea delgadii Sternb. IF: 2,39
  Autorzy:
  Małgorzata Grzyb, Agnieszka Kalandyk, Piotr Waligórski, Anna Mikuła
  Czasopismo:
  Plant Cell Tissue and Organ Culture (rok: 2017, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11240-017-1185-8 - link do publikacji
 5. Effect of TIBA, fluridone and salicylic acid on somatic embryogenesis and endogenous hormone and sugar contents in the tree fern Cyathea delgadii Sternb. IF: 3,088
  Autorzy:
  Małgorzata Grzyb, Agnieszka Kalandyk, Anna Mikuła
  Czasopismo:
  Plant Cell Reports (rok: 2017, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 1. Control od somatic embryo differentiation process in selected fern species
  Autorzy:
  Tomiczak Karolina, Grzyb Małgorzata, Rybczyński Jan, Mikuła Anna
  Konferencja:
  X Conference In Vitro Cultures In Plant Physiology (rok: 2016, ), Wydawca: Polish Academy of Sciences, The Franciszek Górski Institute of Plant Physiology
  Data:
  konferencja 7-9.12.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Effective, repeated and quickly system of Cyathea delgadii propagation by somatic embryogenesis
  Autorzy:
  Mikuła A, Pożoga M, Rybczyński JJ
  Konferencja:
  XXXI Konferencja embriologiczna rośliny – zwierzęta - człowiek. "Od badań podstawowych do aplikacji" (rok: 2014, ), Wydawca: Polish Academy of Sciences and the Jagiellonian University
  Data:
  konferencja Poznań, 21 - 24 maja 2014 r.
  Status:
  Opublikowana
 3. Somatic embryogenesis of a tree fern Cyathea delgadii Sternb.: achievements and prospects.
  Autorzy:
  Mikuła Anna, Grzyb Małgorzata, Pożoga Mariusz, Tomiczak Karolina, Domżalska Lucyna, Rybczyński Jan
  Konferencja:
  XIV Ogólnopolska konferencja kultur in vitro i biotechnologii roślin. "Strukturalne, fizjologiczne i molekularne podstawy różnicowania roślin" (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
  Data:
  konferencja 14-17.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Some aspects of symplasmic communication during somatic embryogenesis of tree fern Cyathea delgadii
  Autorzy:
  Wróbel-Marek Justyna, Grzyb Małgorzata, Kurczyńska Ewa, Rybczyński Jan, Mikuła Anna
  Konferencja:
  XIV Ogólnopolska konferencja kultur in vitro i biotechnologii roślin. "Strukturalne, fizjologiczne i molekularne podstawy różnicowania roślin" (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Chemii Bioorganicznej
  Data:
  konferencja 14-17.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. The first insight into endogenous hormonal stimulation of somatic embryogenesis in tree-fern Cyathea delgadii (Sternb.).
  Autorzy:
  Grzyb Małgorzata, Mikuła Anna, Pożoga Mariusz, Tomiczak Karolina, Rybczyński Jan
  Konferencja:
  6th International Symposium on Production and Establishment of Micropropagated Plants (rok: 2015, ), Wydawca: Instituto Regionale per la Floricoltura
  Data:
  konferencja 19-24.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Effect of explant and chemico-physiological properties of culture conditions on the somatic embryogenesis induction of tree fern Cyathea delgadii
  Autorzy:
  Pożoga Mariusz, Mikuła Anna, Rybczyński Jan
  Konferencja:
  IX Ogólnopolska Konferencja pt: "Kultury in vitro w fizjologii roślin " Kraków (rok: 2013, ), Wydawca: Acta Biologica Cracoviensia ser. Botanica vol. 55, suppl. 2
  Data:
  konferencja 4-6.12.2013r
  Status:
  Opublikowana
 7. Hormonalna równowaga jest podstawą indukcji embriogenicznej kompetencji u paproci drzewiastej Cyathea delgadii Sternb.
  Autorzy:
  Mikuła Anna, Grzyb Małgorzata, Kalandyk Agnieszka, Waligórski Piotr, Rybczyński Jan
  Konferencja:
  57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika - tradycja i nowoczesność" (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Data:
  konferencja 27.06 – 3.07.2016, Lublin
  Status:
  Opublikowana
 8. Krioprezerwacja zarodków somatycznych paproci drzewiastej Cyathea delgadii Sterbn.
  Autorzy:
  Tomiczak Karolina, Rybczyński Jan, Mikuła Anna
  Konferencja:
  57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika - tradycja i nowoczesność" (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Data:
  konferencja 27.06 – 3.07.2016, Lublin
  Status:
  Opublikowana
 9. Proteomic studies of somatic embryogenesis phenomenon in the tree fern Cyathea delgadii
  Autorzy:
  Lucyna Domżalska, Urszula Jankowska, Sylwia Kędracka-Krok, Jan J. Rybczyński, Anna Mikuła
  Konferencja:
  2nd INPPO World Congress in Bratislava (rok: 2016, ), Wydawca: Institute of Plant Genetics and Biotechnology, Slovak Academy of Sciences Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 4-8.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 10. Somatic embryogenesis as a recommendable system for fern in vitro propagation
  Autorzy:
  Mikuła Anna, Pożoga Mariusz, Tomiczak Karolina, Rybczyński Jan
  Konferencja:
  6th International Symposium on Production and Establishment of Micropropagated Plants (rok: 2015, ), Wydawca: Instituto Regionale per la Floricoltura
  Data:
  konferencja 19-24.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 11. Somatic embryogenesis of the tree fern Cyathea delgadii: ploidy stability of embryo-derived sporophytes.
  Autorzy:
  Tomiczak K, Pożoga M, Mikuła A, Sliwinska E, Rybczyński JJ
  Konferencja:
  XXXI Konferencja embriologiczna rośliny – zwierzęta - człowiek. "Od badań podstawowych do aplikacji" (rok: 2014, ), Wydawca: Polish Academy of Sciences and the Jagiellonian University
  Data:
  konferencja Poznań, 21 - 24 maja 2014 r.
  Status:
  Opublikowana
 12. Fern somatic embryogenesis – new phenomenon for plant experimental biology
  Autorzy:
  Mikuła Anna, Rybczyński Jan
  Konferencja:
  IX Ogólnopolska Konferencja pt: "Kultury in vitro w fizjologii roślin ", Kraków (rok: 2013, ), Wydawca: Acta Biologica Cracoviensia ser. Botanica vol. 55, suppl. 2
  Data:
  konferencja 4-6.12.2013 r.
  Status:
  Opublikowana
 13. The influence of various sucrose concentrations and pH on efficiency of somatic embryogenesis in two fern species: Cyathea delgadii and Asplenium cuneifolium.
  Autorzy:
  Tomiczak Karolina, Grzyb Małgorzata, Pożoga Mariusz, Rybczyński Jan
  Konferencja:
  6th International Symposium on Production and Establishment of Micropropagated Plants (rok: 2015, ), Wydawca: Instituto Regionale per la Floricoltura
  Data:
  konferencja 19-24.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 14. The role of endogenous hormones and sugars in the acquisition of embryogenic competence in tree fern Cyathea delgadii
  Autorzy:
  Grzyb Małgorzata, Kalandyk Agnieszka, Waligórski Piotr, Rybczyński Jan, Mikuła Anna
  Konferencja:
  X Conference in vitro cultures in plant physiology (rok: 2016, ), Wydawca: Polish Academy of Sciences, The Franciszek Górski Institute of Plant Physiology
  Data:
  konferencja 7-9.12.2016
  Status:
  Opublikowana
 15. The influence of various sucrose concentrations, pH and hormone inhibitors on the efficiency of somatic embryogenesis in two fern species: Cyathea delgadii and Asplenium cuneifolium
  Autorzy:
  Grzyb Małgorzata, Tomiczak Karolina, Rybczyński Jan, Mikuła Anna
  Konferencja:
  XIV Ogólnopolska konferencja kultur in vitro i biotechnologii roślin. "Strukturalne, fizjologiczne i molekularne podstawy różnicowania roślin" (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Chemii Bioorganicznej
  Data:
  konferencja 14-17.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 16. Aseksualność paproci w warunkach in vivo i in vitro
  Autorzy:
  Pożoga M, Mikuła A, Tomiczak K, Rybczyński JJ
  Konferencja:
  Ogólnopolska Konferencja "Różnorodność biologiczna Polski a Światowy Strategiczny Plan dla Bioróżnorodności 2011-2020 – nowe wyzwania i zadania dla ogrodów botanicznych oraz banków genów" Warszawa, Powsin (rok: 2014, ), Wydawca: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie
  Data:
  konferencja 30.06 – 4.07.2014r
  Status:
  Opublikowana
 17. Changes in endogenous hormone and sugar contents during somatic embryogenesis induction in the tree fern Cyathea delgadii (Sternb.)
  Autorzy:
  Grzyb Małgorzata, Kalandyk Agnieszka, Waligórski Piotr, Rybczyński Jan, Mikuła Anna
  Konferencja:
  Plant Biology Europe EPSO/FESPB 2016 Congress (rok: 2016, ), Wydawca: EPSO/FESPB
  Data:
  konferencja June 26-30, 2016
  Status:
  Opublikowana
 18. Cryopreservation of Cyathea delgadii gametophytes and somatic embryos
  Autorzy:
  Mikuła A, Makowski D, Rybczyński JJ
  Konferencja:
  10th International Plant Cold Hardiness Seminar – Stress recognition triggers plant adaptation (rok: 2014, ), Wydawca: Institute of Dendrology PAS; Faculty of Biology, A. Mickiewicz University; Committee of Horticulture PAS
  Data:
  konferencja 17-21.08.2014
  Status:
  Opublikowana
 19. Cyathea delgadii jako przykład możliwości wykorzystania kultur in vitro i somatycznej embriogenezy w ochronie paproci
  Autorzy:
  Pożoga M, Tomiczak K, Rybczyński JJ, Mikuła A
  Konferencja:
  III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów" (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne
  Data:
  konferencja 12-13.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 20. Proteomiczne zmiany w procesie somatycznej embriogenezy u paproci
  Autorzy:
  Lucyna Domżalska, Urszula Jankowska, Sylwia Kędracka-Krok, Jan J. Rybczyński, Anna Mikuła
  Konferencja:
  57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika - tradycja i nowoczesność" (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Data:
  konferencja 27.06 – 3.07.2016, Lublin
  Status:
  Opublikowana
 21. Somatic embryogenesis of Cyathea delgadii: from somatic cell to somatic embryo.
  Autorzy:
  Pożoga M, Mikuła A, Rybczyński JJ
  Konferencja:
  XXXI Konferencja embriologiczna rośliny – zwierzęta - człowiek. "Od badań podstawowych do aplikacji" (rok: 2014, ), Wydawca: Polish Academy of Sciences and the Jagiellonian University
  Data:
  konferencja Poznań, 21 - 24 maja 2014 r.
  Status:
  Opublikowana
 22. The influence of explant type, lighting conditions and salt concentrations of MS medium on efficiency of somatic embryogenesis in Cyathea delgadii (Sternb.).
  Autorzy:
  Mikuła Anna, Pożoga Mariusz, Grzyb Małgorzata, Rybczyński Jan
  Konferencja:
  6th International Symposium on Production and Establishment of Micropropagated Plants. (rok: 2015, ), Wydawca: Instituto Regionale per la Floricoltura
  Data:
  konferencja 19-24.04.2015
  Status:
  Opublikowana