Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poziom funkcji zarządzających w okresie senioralnym w kontekście czynników budujących i modyfikujących rezerwę poznawczą

2011/03/N/HS6/02241

Słowa kluczowe:

starość poznawcze starzenie się rezerwa poznawcza funkcje zarządzające

Deskryptory:

 • HS6_4: Psychologia rozwoju, rodziny, wychowania i edukacji
 • HS6_5: Psychologia ewolucyjna i porównawcza, genetyka zachowania, psychofizjologia, neuropsychologia

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Karolina Byczewska-Konieczny 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 108 110 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-10-09

Zakończenie projektu: 2015-10-08

Planowany czas trwania projektu: 31 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Syntactic Abilities in Old Age and Their Relation to Working Memory and Cognitive Flexibility
  Autorzy:
  Byczewska-Konieczny Karolina, Kielar-Turska Maria
  Czasopismo:
  Psychologia Rozwojowa (rok: 2017, tom: 22 (2), strony: 45-53), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843879PR.17.009.7041 - link do publikacji
 2. Znaczenie zasobów poznawczych dla poziomu funkcji zarządzających w wieku senioralnym
  Autorzy:
  Karolina Byczewska-Konieczny, Maria Kielar-Turska, Monika Paleczna
  Czasopismo:
  Psychologia Rozwojowa (rok: 2013, tom: 18 (4), strony: 83-93), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
 1. Związki sposobów gospodarowania czasem wolnym przez osoby w wieku senioralnym z ich kondycją poznawczą
  Autorzy:
  Karolina Byczewska-Konieczny
  Książka:
  Starość jak ją widzi psychologia (rok: 2016, tom: -, strony: 507-525), Wydawca: Wydawnictwo WAM
  Status:
  Opublikowana
 2. Znaczenie trafności ekologicznej w diagnozie funkcji poznawczych osób starszych
  Autorzy:
  Karolina Byczewska-Konieczny
  Książka:
  Diagnozowanie. Wyzwania i konteksty (rok: 2017, tom: -, strony: 75-91), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM
  Status:
  Opublikowana
 3. Studia nad rozwojem funkcji zarządzających w średnim dzieciństwie i w wieku senioralnym
  Autorzy:
  Kosno Magdalena, Byczewska-Konieczny Karolina
  Książka:
  Nowe perspektywy badań rozwoju w dzieciństwie i dorosłości. Księga pamiątkowa da profesor Marii Kielar-Turskiej (rok: 2015, tom: -, strony: 63-81), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytety Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. -
  Autorzy:
  Karolina Byczewska-Konieczny
  Książka:
  Jak starzeje się umysł? O funkcjonowaniu poznawczym osób starszych i jego zróżnicowaniu indywidualnym (rok: 2017, tom: -, strony: -), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji